AE METATRON: Uzelf op een rijtje krijgen

AE METATRON: Uzelf op een rijtje krijgen voor Ascentie
22 juli 2014

AE Metatron:

Ik wil dat de hele wereld weet, dat deze week uiterst belangrijk is in uw ontwikkeling richting Ascentie. De energieën blijven krachtig over de planeet stromen en maken het kristallijnen potentieel van uw DNA wakker. Voor wie klaar is en openstaat voor de beweging naar de hogere trillingen is dit een tijd van grote groei en verandering. Voor wie nog twijfelt of slaapt … iets minder, zoals u zou zeggen. Hoe dan ook, iedereen zal toenemende aanpassingen ervaren.

Dit plan hebben wij uiteraard tezamen opgesteld, met inbreng van alle betrokkenen. De overeenkomst is volmaakt ontworpen om iedere ziel de kans te geven om zo snel te ascenderen als u voelt dat dat mogelijk is. Sommigen onder u waren zich voordat ze hierheen kwamen ervan bewust, dat u op één of andere manier zou worden gehinderd, hetzij door een levenslange opleiding om negatief te denken of omdat u eerder nog geen hoge niveaus van ontwikkeling had bereikt. Wat ook uw voorkeur was, er is een ‘spoor’ voor u en uw Hoger Zelf zal u dienovereenkomstig leiden.

Het is hier in de hogere dimensies ook anders dan op de grond. Hier is absoluut geen competitie om hoge posities of verantwoording of ‘macht’. Het is zelfs zo, dat het onmogelijk is voor een ziel om naar dimensies met een hogere trilling te reizen dan die, waar zij aan gewend zijn; het is een kwestie van langzaam wennen aan de atmosfeer van elke dimensie, één voor één, terwijl u oefent en leert doorheen vele, vele levens – net zoals u de ene klas na de andere volgt. Steve Beckow heeft over deze werking heel helder geschreven in zijn korte e-book met de titel ‘Negatieve Buitenaardse Rassen’. Wees niet ongerust over de titel. Het stelt u juist gerust, dat u zich over hen geen zorgen moet maken. Zij mogen niet langer meer in de buurt van de Aarde komen. U bent een Planeet in Ascentie en staat onder de bescherming van de Galactische Federatie. Dus geen zorgen.

U heeft al eerder gehoord dat ieder trillingsniveau vraagt om inspanning en fysieke aanpassing. Dit is juist, of u nu in een menselijk lichaam bent of in het Lichtlichaam van uw ziel, in de hogere dimensies. Bijvoorbeeld: wanneer u een jonge ziel bent die uw lessen begonnen bent en de overgang bereikt heeft van – laten we zeggen – 5D naar 6D, dan is dat een gelegenheid om te vieren en voor felicitaties. De vijfde dimensie is het beginpunt voor alle zielen. Indien gewenst kan men afdalen naar de lagere trillingen – meestal is dat voor ons, die gewend zijn aan de lichtere atmosfeer boven 9D, een hele inspanning. Maar we hebben het gedaan, om de overgang naar het leven op Aarde in deze huidige tijd aan te kunnen.

Zelfs de meest ambitieuze ziel kan niet stijgen naar een niveau dat hoger is dan zij bereikt hebben, door te werken en te leren hoe ze zichzelf kunnen verheffen naar de lichtere trilling. Dus, ziet u, in de Hemel zoals op Aarde. Diegenen onder u die gewend zijn aan het reizen door hogere dimensies, zullen het niet ongewoon of moeilijk vinden om verheven te worden door de energieën die nu binnenkomen. Wie zich verzet of wie minder ervaren is zal een langzamer pad kiezen. Toch raden wij u aan om de snelste en hoogste route te vinden die u aankunt. Dit zal het Ascentieproces voor iedereen versnellen.

Nu, Geliefden, werk samen met uw Hoger Zelf om uw doel te bepalen. Het is belangrijk dat iedereen zich nu richt op het verheffen van zichzelf, ongeacht hoe hoog uw eindpunt zal zijn. Deze Ascentie is er voor iedereen die nu hier is. Wie gekozen heeft voor een pad van duisternis zal de kans krijgen om te ontwaken en hun pad zal slechts zo ver gaan als voor hen geschikt is. Ziet u, op die manier is iedereen beschermd. Wanneer u een hoog niveau van ontwikkeling bereikt heeft, zult u niet gehinderd worden door de spreekwoordelijke ‘toeristen en kijklustigen’, terwijl u werkt in de hogere dimensies. En op dezelfde manier zal iedereen die zich thuis voelt in – en goed aangepast is aan – 6D, werk aangeboden krijgen dat geschikt is voor hun verheffing naar 7D – en niet hoger.

U bent allen studenten aan de School voor Zielenontwikkeling. Dit is ons eerste belang en doel in elk leven. U zult merken dat mensen nu zichzelf op verschillende niveaus op een rijtje proberen te krijgen, om groepen te vormen met anderen die op hetzelfde niveau zijn. Wij hebben een programma voor iedereen. Sommigen in de Who Needs Light?-Familie die deze berichten lazen, hebben er nu voor gekozen om ‘zich af te melden’ – omdat zij aanvoelden dat de inhoud ervan steeds uitdagender en moeilijker werd voor hen. Dat is prima, hierdoor kunnen wij de lat nog hoger leggen voor wie gebleven is. U heeft gemerkt dat deze berichten meer psychologisch gericht zijn en veel ingewikkelder opgebouwd zijn dan anderen. Dit is ook de bedoeling en wij zijn dit eerder al overeen gekomen met ons channel, die hiervoor is opgeleid.

Dit op een rijtje krijgen betekent voor diegenen onder u die in een vroegere ervaring Verheven Meesters waren in hogere rijken, dat u zich in uw dagelijkse leven meer en meer geïsoleerd zult gaan voelen. Wellicht merkt u dat uw vrienden en familie steeds meer ‘achterblijven’ vanuit uw standpunt. Zij kunnen ervoor kiezen om u te bespotten of uw belangstelling voor spirituele ontwikkeling belachelijk te maken, en afstand nemen van gesprekken over dingen die u na aan het hart liggen en die een groot deel uitmaken van wie u nu bent. Veroordeel hen niet en tracht niet om zelf langzamer te gaan omwille van hen. Zoek in plaats daarvan naar mensen die alles wat u nu voelt ook heel gewoon vinden – de behoefte om dienstbaar te zijn en uw Zelf te polijsten tot het best mogelijke werktuig voor Gods werk.

Wij hebben u voorzien van vele websites, vele channels. Kathryns collega Gabriella houdt toezicht op een FB-pagina (dit is het moment om uw weerstand tegen Facebook te overwinnen) om een ontmoetingsplek te maken voor iedereen, die op de snelweg naar Ascentie zit. De pagina heet Healing For Ascension Tour Group.* Het medium FB is heel geschikt om een interactieve bron te zijn waar gelijkgestemde mensen elkaar kunnen ontmoeten – het is waarschijnlijk zelfs de best mogelijke toepassing van dit ‘moderne’ gereedschap. Wij beperken zijn gebruik niet tot ‘sociale contacten leggen’. Het kan nog veel verfijnder worden toegepast, om onze Lichtwerkers op de grond met elkaar in contact te brengen.

Ziet u, ik erken uw vooruitgang en moedig u aan om uzelf te blijven verheffen en wij geven u alle nodige middelen daartoe. Een Verheven Meester blijft niet geïsoleerd, noch beklaagt hij/zij zich dat anderen hem/haar weerstand bieden. Uiteraard bieden anderen u weerstand; het is een normale reactie wanneer iemand geconfronteerd wordt met iets wat zij niet of anders begrijpen of voelen dan u – en zij zitten nog altijd behoorlijk vast in de lagere dimensies van de Aardse dualiteit.

Bevrijd uzelf van alle spijt, alle pijn van ervaringen van ‘afgewezen zijn’ door uw medemensen. Weet dat niets ervan persoonlijk bedoeld was; het is gewoon de manier waarop mensen reageren op uitdagingen. Volg uw eigen pad en kijk vreugdevol uit naar de ontmoetingen met anderen die u zullen omarmen en het gemeenschappelijke terrein zullen erkennen dat u vanaf dat moment samen zult betreden. Het is echt een hartverwarmende ervaring, om samen te werken met anderen die precies dezelfde uitdagingen ervaren als u.

Stel u uzelf voor, in een immense balzaal. Het is een groot feest en iedereen is uitgenodigd. Gebruik uw radar om in te zoomen op de dansende paren wiens energie overeenkomt met de uwe, aangezien in deze zaal iedereen de muziek hoort die bij hun smaak past. Er zijn geen beperkingen, geen opgelegde regels, niemand hoeft iets te bewijzen. Sommigen in de zaal zullen met grote zwier walsen, anderen dansen de ‘electric boogie’ en weer anderen oefenen in groep een zorgvuldig opgebouwde ‘two step’, terwijl nog weer anderen de rare bewegingen maken die ‘twerking’ wordt genoemd. Oordeel niet over wat anderen doen, maar ga naar de groep wiens ritme uw hart verheft en dat u ertoe aanzet om mee te gaan dansen.

Dit is uw tijd om te stralen, Geliefden. Verbreed uw cirkel, reik uit om contact te maken met anderen die u eerder niet kende. Dit is een tijd om dingen op een rij te krijgen, u af te stemmen en troost en inspiratie te bieden aan anderen. Wees dienstbaar door uw boodschap uit te dragen, maar als anderen u niet willen aanvaarden, ga dan verder. Wees een onderzoeker van mogelijkheden, een vinder van diepe gevoelens. Sommigen van u kennen elkaar nog niet, omdat u uzelf nog niet heeft bekend gemaakt als Groot Meesters. Groot Meesters doen dat natuurlijk ook niet. Zij doen gewoon hun werk zoals God hen dat gevraagd heeft en zij laten het commentaar leveren over aan anderen. Zij onderwijzen door een voorbeeld te zijn en zij zijn transparant over wat zij voelen en hoe zij de wereld zien. Dit is de meest effectieve manier van onderricht geven – zij werd beroemd gemaakt door Socrates en is tot op de dag van vandaag nog steeds de weg naar de Waarheid. Verwar dit niet met colleges geven of intellectuele gymnastiek. De Socratesmethode is een staat van ‘zijn’.

Wij vragen u nu om uzelf meer zichtbaar te maken. Breng uw zicht op de wereld naar buiten: eenvoudig, direct en met gevoel. Dit is geen tijd voor intellectueel redetwisten of bewijzen aandragen om uw mening te onderbouwen. Spreek vanuit uw eigen ervaring, uw diepste gevoelens en uw Liefde. Maak het verhaal over de reis van uw ziel interessant voor anderen, door het zelf te vertellen. Iedereen houdt van een goed verhaal. Maak uw verhaal over Ascentie levendig en toegankelijk voor anderen, door hen te tonen hoeveel vreugde het u geeft om te leven, de diepe vreugde die u elke morgen voelt wanneer u weer ontwaakt in een nieuwe dag. Het Geloof dat u in uw hart voelt zal zichtbaar zijn voor iedereen. U hoeft het geen naam te geven – bijvoorbeeld God – of zelfs maar een verwijzing daarnaar. Spreek over de hoger wordende energieën op de planeet en uw ervaring en uitbundigheid en lichtheid, wanneer u de gave van de verhoogde trillingen uit de Kosmos in u opneemt.

Doe mee met ons, de Hemelse Schare, om Liefde, Mededogen en onbegrensd Begrip tot uiting te brengen aan iedereen die u tegenkomt op uw weg. Elke toevallige ontmoeting, elke lettergreep die u spreekt, elke stap die u zet … is van belang bij het vervullen van de Grote Droom van Ascentie.

U bent ons team, onze Geliefde Broeders en Zusters – en wij houden van u zonder einde.

Uw Partner in Ascentie, Metatron.

Genoteerd door Kathryn E. May, 22 juli 2014, 1 PM, Lac Chevreuil, Quebec
http://www.whoneedslight.org

* Deze facebook-pagina is niet meer beschikbaar. Ze werd later vervangen door de Who Needs Light-pagina.(noot van de redactie)

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.