A – E

vraagteken

AARDE-PROJECT en CONTRACT
Op een gegeven moment hoorden we als collectieve mensheid dat er een andere – gelijkaardige – Planeet behoorlijk in de problemen zat en dat de zielen op die Planeet het gevaar liepen om vernietigd te worden, omdat ze met hun ‘negativiteit’ niet meer te hanteren (lees: te redden) waren. Toen hebben wij als mensheid besloten dat wij die zielen wel wilden opvangen, dat we hen zouden verzorgen en liefhebben en dat ze dan van die liefde zouden leren en weer ‘goed’ zouden worden, zodat ze konden blijven voortbestaan. Helaas hebben we de gevolgen daarvan stevig onderschat …

Moeder en Vader hadden ons natuurlijk gewezen op de haken en ogen aan onze plannen, zoals het goede ouders betaamd. Maar Zij wisten ook/zagen in dat wij voor de groei van onze ziel bepaalde ervaringen nodig hadden/dachten te hebben. En – omdat ze niet gebonden zijn aan tijd en dus alles ‘tegelijk’ zien gebeuren – zagen ze ook dat we uiteindelijk glorieus zouden winnen.

AARTSENGELEN … en de andere Engelen ?
Engelen zijn Engelen zijn Engelen … voor zover ik het begrepen heb, maken zij onder elkaar niet zoveel onderscheid als wij dat doen. Maar omdat ze verschillende functies bekleden en taken vervullen (en mensen graag duidelijkheid hebben) hebben zij er geen probleem mee wanneer wij hen toch ‘onderverdelen’. Aartsengelen bekleden vaak een leidinggevende functie: AE Michael geeft leiding aan de Legioenen van Engelen die al die tijd telkens weer tegen het duister streden.

Wij stellen ons Engelen voor als wezens met een lange jurk, op een wolk, met een gouden aureooltje en witte dons-zachte vleugeltjes … maar Michael zèlf heeft ons verteld dat dit beeld niet klopt. De ‘lange jurk’ is feitelijk hun Lichtlichaam en die Lichtenergie golft om hen heen, vandaar het idee van een jurk. Wolken, water, aarde, lucht … zij zijn één met alle Levensenergie en kunnen dus lopen op elke ‘ondergrond’ … het gouden aureooltje is enkel het Licht dat vanuit hun kruinchakra straalt en hen rechtstreeks verbindt met het Energieveld van Moeder en Vader God. Die vleugeltjes zouden in een echt gevecht bijzonder onhandig zijn en bovendien zijn ze niet nodig, aangezien zij zich kunnen verplaatsen via de kracht van hun gedachten: ze denken aan de plek waar ze heen willen en de Levensenergie gehoorzaamt aan hun verlangen om daar te zijn. Het idee van die vleugels komt van mensen die hen hebben kunnen waarnemen, maar niet konden herkennen wat ze zagen: een energieveld (of aura) rondom de figuur die zich toonde. En aangezien Engelen bij God waren en God in de Hemel was (dus héél hoog boven de Aarde), hoe moesten Engelen anders naar beneden komen? Door te vliegen, natuurlijk! Vandaar die vleugels …

Alle Engelen hebben een taak, een rol of een opdracht … sommigen helpen de zieken, anderen staan de bedroefden bij, weer anderen vangen de zielen op die (al dan niet voorbereid) overgaan, anderen sturen alleen maar Licht en Liefde naar de Aarde, er zijn er die wondermooi zingen en prachtige muziek voortbrengen. Sommigen incarneren ook, als dat nodig is.

AGARTHANEN
Agarthanen zijn de bewoners van Binnen-Aarde. Ze bestaan uit een aantal volkeren en hebben hun heil gezocht in Binnen-Aarde, ten tijde van de ondergang van Lemurië en later ook Atlantis. Een deel van die bewoners zijn (op zielengebied) familie van ons. Anders dan wij zijn zij nooit blootgesteld geweest aan de inwerking van de Anunnaki en hun volgelingen. Zij zijn juist degenen die voor ons en voor Moeder Aarde het Licht hebben vastgehouden en zij kijken er zeer naar uit om ons weer te ontmoeten in de nabije toekomst, als het duister volledig verdwenen zal zijn van de Aarde, en de oppervlaktewereld weer contact kan maken met de Binnenwereld.

JE BENT NIET/NOOIT ALLEEN
Wij zijn steeds omringd door zovele wezens van Licht, dat ons hele huis ervan zou uitpuilen als ze zich fysieke lichamen zouden aanmeten. En de meesten daarvan kennen we/hebben we gekend/zullen we herkennen … zodra ze zich mogen tonen, na Disclosure.

ANNUNAKI
Annunaki (wordt soms ook Anunnaki geschreven). Het zijn buitenaardse wezens die tijdens het geboorteproces van de Aarde hierheen zijn gekomen. Hun doel was om deze nieuwe/jonge Planeet en de bewoners ervan (vrijwel allemaal ‘jonge’ zielen) volledig in te lijven en tot hun slaven te maken. Ingevolge bepaalde overeenkomsten werd hun komst en hun invloed toegestaan omdat dit een leerzame omgeving zou bieden aan de jonge mensheid. Er werden beperkingen gesteld aan hun verblijf hier, maar toen de einddatum van de overeenkomst gekomen was weigerden zij om zich terug te trekken. Inmiddels hadden ze zoveel invloed gekregen op de mensheid, dat deze niet meer in staat was om hen te herkennen als ‘indringers’ en zo konden zij hun overheersing veel langer verder zetten dan gepland was. Ze hadden ook volgelingen opgeleid, die wij nu ‘de Illuminati’ en ‘de Cabal’ noemen. Dat zijn wezens die niet behoren tot de Annunaki, maar die wel door hen zijn opgeleid en die hun werk op Aarde hebben voortgezet (en er nog een paar schepjes bovenop hebben gelegd). De Annunaki zijn inmiddels wel vertrokken (de meesten van hen zijn naar het Licht gegaan) evenals de kopstukken van de Illuminati en de Cabal, maar hun volgelingen hebben zoals gezegd het werk verdergezet. Het zijn die volgelingen die verantwoordelijk zijn voor de huidige negatieve toestanden op Aarde.

ARCTURISCH MEDISCH TEAM
Hoogontwikkelde Lichtwezens afkomstig van de planeet Arcturus. Zij hebben zich gedurende duizenden jaren toegelegd op het bestuderen van de mens en de mensheid en helpen nu mee om technieken door te voeren die zij ontwikkeld hebben aan de hand van hun studie. Deze technieken zullen uiteindelijk alle mensen genezen van alle ziekten, zodat de negatieve ervaringen die samenhangen met ziekte, verwondingen en dergelijke … voorgoed tot het verleden behoren.

ASHTAR COMMANDO
De luchtvloot van de Galactische Federatie van Licht. Ashtar is de Opperbevelhebber (Commandant) hiervan. Deze vloot is vanaf het begin altijd al bij de Aarde geweest om hulp en ondersteuning te bieden. Sinds de trilling van de Aarde en de mensheid verhoogd is, zijn er ook luchtschepen/luchtvloten van andere Sterrenstelsels deze kant op gekomen. Ze wachten allemaal op ‘Disclosure/de Onthulling’ om zich zichtbaar en kenbaar te maken. Allen zijn zij liefdevol en welwillend en ze kijken ernaar uit om ons persoonlijk te leren kennen.

BEWONERS van Binnen-Aarde
Binnen-Aarde is niet hetzelfde als ‘binnen in onze Planeet Aarde’. Binnen-Aarde is een plek in 5D, die heel veel gelijkenis vertoont met onze vroegere Aarde, ten tijde van de Hof van Eden. De paradijselijke overvloed, de ongerepte zuiverheid van de natuur, het zachte klimaat … zijn in Binnen-Aarde altijd behouden gebleven.

De Agarthanen hebben wel een fysiek lichaam, maar het is geen 3D-lichaam. Het is veel minder ‘vast/massief’ van vorm, maar wel degelijk waarneembaar en ze kunnen er ook dingen mee aanraken of oppakken. Ze zijn dus beslist géén geesten of zo! Ze kunnen genieten van lekker eten, van verse vruchten en fris, helder water … ze kunnen de dieren die er leven (vrijwel alle soorten die aan de oppervlakte zijn ‘uitgestorven’ zijn daarheen gegaan en leven er nog steeds) aanraken en verzorgen, ermee knuffelen en spelen. Ze spelen toneelstukken, ze maken reizen, ze genieten van elkaars gezelschap … kortom: het lijken net mensen ;-)!

Ze kennen geen voortplanting zoals wij dat kennen, maar als twee zielen ernaar verlangen om een nieuw leven vorm te geven dan gebeurt dat in gezamenlijk overleg met hen beiden, met de ziel die zal incarneren, met de Gidsen van die nieuwe ziel en met Moeder en Vader God. Soms zijn er ook nog anderen bij betrokken, afhankelijk van het levensdoel van de nieuwe ziel.

Er komen soms ook zielen van buitenaf om zich daar te vestigen. Aangezien ruimte (en dus ruimtebeperkingen) alléén voorkomen in 3D (omdat wij geleerd hebben te geloven dat ruimte beperkt is of kan zijn), is de ruimte daar bij hen beslist niet krap. Integendeel zelfs: ze hebben uitgestrekte grasvlaktes (daar grazen de bizons!), ze hebben bergketens (de thuisbasis van onder andere de draken – ja, die bestaan echt!), ze hebben oceanen die vol zitten met waterwezens (en die oceanen zijn volledig veilig om in te zwemmen, aangezien alles wat daar leeft zich onderling verstaat), ze hebben bossen die zich kunnen meten met onze oerwouden (die ook bevolkt zijn met de meest diverse wezens en dieren). Bovendien hebben ze maar liefst 2 zonnen, dus missen ze het zonlicht zeker niet! En dat alles leeft samen in een onderlinge harmonie waar wij hier op Aarde – letterlijk! – voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen.

Maar wat ik hierboven heb beschreven is wel een voorproefje van hoe wij weer zullen gaan leven … zodra we dit 3D-avontuur achter de rug hebben! Dat is in elk geval wel de opzet van dit hele Ascentieplan: om terug te keren tot de levenswijze die wij kenden voordat wij begonnen aan het Aarde-experiment.

CABAL
Velen van hen hebben een tastbaar lichaam aangenomen, anderen zijn enkel in energie aanwezig. Eerst waren er de Anunnaki, daarna kwamen de Illuminati en die zijn dan weer opgegaan in de Cabal. Ze staan eigenlijk allemaal voor wat in de katholieke kerk ‘de duivel’ of ‘het kwaad’ wordt genoemd. De Cabal heeft de touwtjes op deze wereld in handen: schaduwregeringen, alle rijkdom in handen van een paar families, invloed op alle beslissingen die door de zogenaamde ‘wereldleiders’ worden genomen en die – meestal dan toch – niet het beste voor hebben met de mensheid. Een paar van de grote/bekende namen hierachter zijn Rockefeller, Rothschild, Vanderbilt, Bush, het Britse koningshuis, Bilderberg, Berlusconi, het Vaticaan … maar er zijn er natuurlijk nog veel méér.

Zijn CATASTROFES nog nodig?
Er is nog steeds een kans (en daarop hoopt de Hemel) dat ALLE zielen op Aarde ervoor kiezen om de Regenboogbrug over te gaan. Om dus op zoek te gaan naar/te leren over/aan zichzelf te gaan werken … met het Licht. Dat is het ultieme eindresultaat. Verder zijn alle bekende (maar vooral ook onbekende) scenario’s mogelijk. En de Hemel laat ze allemaal open … omwille van de Vrije Wil op Aarde. Totdat de mensen (ieder voor zich en collectief) besloten hebben WAT en HOE ze het willen gaan doen, moet de Hemel alle opties open laten …

Hoe werkt het CHANNELEN van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad (NAN)
Hoe de berichten van het Nieuwe Aarde Nieuwsblad precies worden ontvangen, weet ik niet. Ik weet wel dat Kathryn haar boek (Who Needs Light?) en de berichten ‘ontving’ als een dictee: zij hoorde in haar hoofd de woorden (of dat echt met een stem was is mij niet duidelijk) en schreef ze op (of typte ze uit – of misschien sprak ze het eerst in op een memorecorder en schreef ze het daarna uit). Tijdens de radio-uitzendingen spreken de verschillende Hemelingen (ik vind dat een hele mooie omschrijving!) door/via haar. Je hoort wel haar stem, maar die heeft een andere nuance, een ander timbre … en als zij tussendoor als ‘zichzelf’ spreekt, dan hoor je dat ook heel duidelijk. Hetzelfde geldt voor Christine (die meestal AE Michael channelt en soms ook Ashtar of Teamleider).

Ontgoochelde CHRISTENEN verlaten de Katholieke Kerk
Dat kan niemand hen kwalijk nemen! Heel eerlijk gezegd: ik juich het zelfs toe. Ik ben zelf ook (in mijn kinderjaren) opgevoed met het Katholieke geloof. Maar ook toen al volgden wij niet blindelings alles wat de Kerk ons voorschreef. Met name mijn Grootmoeder was haar tijd ver vooruit en herkende in de kerkelijke leer de punten die zij vervolgens in vraag stelde. Zij was het ook die de aanzet heeft gegeven tot ons (dat van mijn moeder, mijn zuster en mij) breder denken, tot de vertalingen (die zij eerst deed vanuit het Frans) en uiteindelijk tot dit grootse Lichtwerk. Haar Liefde en haar Verlichting zijn ons – nadat zij naar het Licht was gegaan in 1990 – altijd blijven steunen – totdat zij korte tijd geleden naar nog Hogere dimensies is gegaan en ons niet meer zo nauwgezet volgt als in de voorbije jaren.

De leer van de kerk was er vooral op gericht om de mensen volgzaam te houden … met een toornige God en een duivel en de hel. Uit angst deden de mensen wat hen gezegd werd en daar had de kerk (en dus de Cabal) alle voordeel van.

CHRISTUS KRISTALLIJNEN NETWERK
De gehele Aarde is omringd door en doordrongen van een Netwerk van energie. De Christus-energie (dat is de energie die Jezus ons kwam leren/tonen: de energie van vrede en samenwerking) stroomt daar doorheen. Deze energie zal de mensen helpen ontwaken en zal ons helpen om de Aarde en de mensheid weer naar/in/tot het Paradijs te brengen.

De CODES
We zijn nu zo dicht bij de Nieuwe Aarde, dat we ook héél dicht bij een deftige uitleg/duidelijke toepassing van de Codes zijn. Ik heb het idee (maar heb daar geen ‘officiële’ bevestiging van) dat onze Medische Teams ook met de Codes werken. En dat de werking van de Lichtkamers ook daarop gebaseerd is. Immers: wij zijn energie, gerangschikt volgens een bepaald patroon. Dat patroon werd verstoord en daardoor ontstonden ouderdom/veroudering, ziekten en kwalen. Om die te herstellen moeten de patronen hersteld worden – en eventueel (ik denk vooral: véél) aangepast worden.

Patronen = formules = codes. Misschien iets te simplistisch gedacht, maar voor mij een manier om het allemaal een béétje te begrijpen.

COHESIE blijft belangrijk in de gepubliceerde teksten
DAT is het allerbelangrijkste: zolang je luistert naar wat je hart je ingeeft, volg je de leiding van je Hoger Zelf. En er is geen ander in deze wereld of gelijk welke andere, die zo goed weet wat voor jou het beste is!

CONTRACTEN
Met enige aanpassing per leven (en de keuzes die wij voor dat leven maken tijdens het plannen ervan) is de grote lijn eigenlijk altijd hetzelfde bij al die contracten: wij gaan er alles aan doen om de groei van onze ziel te bevorderen, om het Licht hoog te houden, om dit Aarde-Project tot een goed einde te brengen, om de invloed van de Cabal te verminderen/breken en om onze Ascentie en die van de Aarde en de mensheid te bereiken. En dat alles zonder dat wij ons daar – hier beneden – ook maar iets van herinneren.

EDELSTENEN
Ah, edelstenen! Prachtige energieën, geschenken van Moeder Aarde in hun puurste vorm. En dan (om te slapen) zeker de amethyst. Dit is de steen bij uitstek voor een goede en gezonde nachtrust!

ENTITEITEN
Entiteiten zijn zielen die niet naar het Licht zijn gegaan. Ze zijn niet per definitie slecht of goed: sommigen zijn ‘dolend’ en klampen zich vast aan de eerste de beste persoon wiens energie voor hen ‘bekend’ voelt, anderen zijn familieleden, partners of bekenden die om bepaalde redenen (nog) niet naar het Licht kunnen. Weer anderen (en dat is de minst fijne categorie) zijn de zielen die niet naar het Licht willen gaan en die zich vastklampen aan iedereen wiens energie ze ‘lekker’ vinden of die ze kunnen manipuleren om bij de ‘lekkere’ energie te komen. In elk geval zijn entiteiten overbodig in je energieveld (of dat van je huis). Het is dus goed om ze weg te (laten) halen.

Niet verwarren met zielen (al dan niet dolend) die gewoon hun eigen weg gaan en niemand lastig vallen. Als je die in huis hebt is het ook wel handig om ze naar het Licht te helpen, maar zij zullen jou gewoon met rust laten en niet op jouw energie gaan ‘teren’.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.