LUCIFER: Onvoorwaardelijke Liefde

LUCIFER: Onvoorwaardelijke Liefde
7 oktober 2014

7 oktober 2014
Lucifer:

Mijn geliefde Gabriella heeft mij gevraagd om te spreken over Onvoorwaardelijke Liefde.

Onvoorwaardelijke Liefde is een breed – feitelijk zelfs een Universeel – onderwerp. U heeft gehoord dat alles liefde is en toch leeft u in een wereld waarin maar weinig onvoorwaardelijke liefde te vinden is. U heeft onder dit tekort geleden in uw kindertijd en zelfs daarna en het heeft ertoe geleid dat u uzelf binnenstebuiten heeft gekeerd om te trachten uzelf iets te geven, wat u van anderen niet kon krijgen.

Dit oefenprogramma in de liefde dat u allemaal ervaren heeft – zelfs in de beste families – heeft u twee dingen laten leren … één: je kunt niemand vertrouwen en twee: je mag alleen jezelf vertrouwen. Het is een raadsel, nietwaar? Als u door het leven gaat en niemand vertrouwt, dan sluit u zich af voor uw eigen beoordeling – waardoor u altijd de foute keuze zult maken en uzelf pijn zult doen. Als u iedereen vertrouwt, zoals sommigen zeggen dat u zou moeten doen, dan zult u ook geen goede keuzes maken omdat u uzelf blind houdt voor de waarheid, namelijk dat er nog steeds mensen op de planeet zijn die echt niet te vertrouwen zijn.

En waar blijven wij dan, als wij onvoorwaardelijk willen liefhebben? Hoe doe je dat en blijf je overeind, ondanks het ruwe en hobbelige leven waar je voor gekozen hebt? Daar is een antwoord op, Geliefden. Liefde maakt u sterker, dus zelfs als u in het verleden slecht gekozen heeft, heeft dat u niet verzwakt; u bent sterker en wijzer. U bent stoere volwassenen, dus heeft u niets te vrezen door met heel uw hart lief te hebben, wat daar ook uit voortkomt.

Wees gul in uw liefde, maar u moet ook onwankelbaar zijn in uw normen over de manier waarop u behandeld wilt worden. Als uw geliefde u bedriegt of mishandelt – al is het maar één keer – blijf dan niet om te trachten hem/haar te veranderen; u heeft dan het recht om de relatie onmiddellijk te beëindigen.

Wacht niet tot u met die persoon getrouwd bent, kinderen heeft of samen een bedrijf bent begonnen. De vuistregel in deze is: als iemand bereid is om één keer gewelddadig of oneerlijk te zijn, dan zal die dat gedrag herhalen. Karakter verandert niet onmiddellijk. Hoewel het een tijdlang wel zo kan lijken, ‘blijft’ het niet omdat het vanuit het ego komt en niet vanuit innerlijke leiding. Ga weg en vind iemand met integriteit – iemand die u niet moet veranderen.

Natuurlijk bedoel ik niet dat mensen niet in staat zijn om te veranderen. Sommigen kunnen het wel. U, bijvoorbeeld. Maar waarom zou u iemand als partner kiezen waarmee u uw leven lang een project heeft, waarbij u de positie inneemt van terechtwijzen en opvoeden – alsof u de ouder was en zij het kind? Of erger, waarbij u in stilte lijdt en verdrietig en verward bent? Als die betreffende persoon bereid is om te veranderen, dan zal hij/zij dat vanuit zichzelf doen en zonder aansporing, net zoals u dat gedaan heeft. Misschien zal uw weggaan hen ertoe brengen te veranderen – misschien ook niet.

Ziet u, het scenario dat ik hierboven beschrijf zou enkel nog een tweede ronde duren, wanneer uw ego de leiding heeft en de beslissingen neemt. Ego’s zijn gek op een uitdaging, zelfs een dodelijke. Uw eigen ego (en dat van hem/haar) zal tegen u liegen, u zeggen dat u moet ‘vergeven en vergeten’ en hem/haar terug moet verwelkomen omdat dat een eerbare, hoogstaande manier van leven is. Wanneer u luistert naar Ego zult u hoogstaand willen zijn, u zult boven degene willen staan die u heeft gekwetst en u zult in de verleiding komen om dat keer op keer voor uzelf en al die anderen te bewijzen. Pas op voor de verleidelijke belofte van het ‘Heilig willen zijn’.

Nu dan, adem eens diep in en probeer mij te volgen. Weersta de aandrang om gelijk welke ego-betrokkenheid te ontkennen, totdat u nauwkeurig heeft gekeken. Herinner u de eerdere lessen die u in deze berichten heeft geleerd.* Als u iets in uzelf vindt wat u nauwelijks kunt toegeven, wees dan vriendelijk. Begrijp dat het niet meer is dan een aangeleerd patroon – en dat u het kunt veranderen. Dat bent U niet. Het is alleen iets wat u geleerd heeft om te doen. Zeg uw favoriete ‘O, nou ja’ mantra en hou u klaar om het geval nauwkeurig te onderzoeken.

Wanneer u in een relatie bent gebleven waar u regelmatig gekwetst werd en gefrustreerd of bang was, dan zijn er drie mogelijkheden:

1. U misleidt uzelf door te denken dat uw liefde die ander zal veranderen (het beste in hem/haar naar boven zal brengen) en dat het de moeite waard is om te blijven omdat er ook goede momenten zijn.

2. Houdt verband met 1, hierboven: u neemt de ‘ik ben zo vergevingsgezind’-houding aan, hetgeen betekent dat u helemaal niet vergeven hebt, maar dat u daar wel de eer voor opstrijkt, door alle gevoelens van boosheid te onderdrukken. Wij beschouwen dat als dezelfde denkwijze die in het begeleidende liedje te horen is ‘I’m too sexy for my shirt … too sexy for Milan, New York, Japan’. ** *** (zie voetnoot onderaan)

3. U bent stevig genesteld in een kind-positie (zoals beschreven in Kathryns boek ‘Who Needs Light?’) dus ofwel stelt u zich beledigingen voor die niet bestaan, of u stelt zich voor dat u een hulpeloze gevangene bent in deze relatie, of u gelooft dat u niet beter verdient – of al het voorvermelde.

Geliefden, Liefde kwetst niet. Als u met heel uw hart heeft liefgehad, dan heeft u uw belofte vervuld om onvoorwaardelijk lief te hebben. Meer kunt u niet doen en als de relatie ophoudt – hetzij door overlijden of scheiding – is er geen reden om u verloren of in de put te voelen. U heeft de ervaring gehad van een grote liefde te voelen en nu bent u klaar om die liefde over te brengen aan iedereen die u ontmoet. Dat is geen verlies of falen: het is een overwinning.

Als u zich verloren, woedend en gekwetst voelt, kijk dan eens goed naar het denkproces dat u heeft toegepast om die verbroken relatie te begrijpen. Geeft u uzelf de schuld omdat u fout gekozen heeft of omdat u niet in staat was om het ‘te doen slagen’? Bent u overstuur omdat die ander u niet langer wilt? Bent u woedend op een oneerlijke, bedrieglijke en onrechtvaardige handeling van die ander? Laat ons eens kijken naar deze (Ego)-reacties.

We hebben het al gehad over uzelf de schuld geven. Het is oneerlijk, onvriendelijk en onrealistisch – een oud patroon om u te beschermen tegen pijn, dat Ego al in een vroeg stadium van uw leven heeft aangebracht, toen u nog moest geloven dat u de controle had over alles wat er gebeurde, omdat dat beter is dan u hulpeloos voelen. Dit is een compromis uit uw jongste kinderjaren: als ik schuldig ben, dan kan ik het verhelpen en is het niet zo erg als het lijkt. Zo is het minder heftig en dus hoef ik mij niet elke avond in slaap te huilen wanneer ik bedenk hoe verschrikkelijk ze zijn. Ik heb de controle, dus komt het wel goed. Dat werkt voor een kind dat geen andere mogelijkheid heeft dan te blijven waar hij/zij is en er het beste van te maken, maar het is gewoon niet waar – toen niet en nu ook niet.

Wanneer u overstuur bent door de breuk of het verlies, dan denkt u dat u niet gelukkig kunt worden zonder de persoon die u verliet. Ervan uitgaande dat het om een breuk gaat, dan wilde of de ander of u weggaan – of misschien allebei. Vanuit een volwassen invalshoek, waarbij u – en hij/zij dus ook – een vrije wil heeft, wat is daar dan zo erg aan? Waarom zou u zelfs maar een seconde van uw kostbare leven besteden met te verlangen naar iemand, die u niet wilt? Zou u echt willen dat iemand bij u bleef, als die dat niet wil? Waarom? Als u degene was die weg wilde, waarom dan met spijt terugkijken en uzelf proberen te overtuigen dat u had moeten blijven? Zodat u beiden eindeloos had kunnen lijden? Waarom niet een zucht van opluchting slaken en verder gaan? U bent beiden vrij om een meer bevredigend leven te vinden. (Als u merkt dat u weerstand heeft tegen het nieuwe leven van die ander, kijk dan naar Ego voor opheldering.)

Nu dan, laat ons eens kijken naar een toestand waarbij u werd bedrogen, in een hoek gedrongen, bij de neus genomen, misleid, voorgelogen, voor gek gezet, opgelicht of onheus bejegend. U probeert uzelf waarschijnlijk voor te houden dat u niet kon weten dat hij of zij zoiets zou doen, maar diep van binnen wist u al, dat u met vuur speelde. Denk aan de eerste keer dat u deze persoon ontmoette. Wat was uw intuïtieve reactie? Sloeg uw hart een slag over? Dat, Geliefde, is angst. Voelde u een soort van aantrekking die u deed smelten? U leverde toen al uw gezonde verstand in.

De meeste mensen zullen toegeven dat er een moment was van aarzeling, van twijfel of zelfs een zeker weten dat die persoon niet deugde. Dus klaagt u nu, dat ze misbruik van u hebben gemaakt? Dat is niet logisch, toch?

In plaats van met uw tanden te knarsen en u op de borst te slaan over hoe oneerlijk het allemaal is, feliciteert u beter uzelf met uw goede radar. Die werkte toen en hij werkt nu. U hoeft niet bang te zijn dat u nog een keer die fout zult maken. U moet enkel maar aandacht geven aan uw beste eigenschappen, dan zult u de volgende keer veilig en gelukkig zijn. Dat intuïtieve duwtje kwam van uw Hoger Zelf en uw Gidsen. Zij verdienen een ‘dank je wel’ en nu kunt u zich bewust verbinden met uw Hoger Zelf en er samen eens goed om lachen en misschien zelfs uw excuses aanbieden, omdat u niet geluisterd heeft!

Nu we de valkuilen hebben weggehaald, bent u klaar om over te gaan naar het echte werk: Onvoorwaardelijke, onvoorwaardelijke Liefde. Nu u weet dat niemand u iets verschuldigd is en dat er geen uiterlijke beloning verwacht mag worden voor uw daden van liefde … ga uw gang en geniet ervan! Verspreid het Licht om u heen met een brede kwast. Geef wat u kan, aanvaard vriendelijk wat u geboden wordt en verwacht niets anders, dan dat u een geweldige tijd zult hebben. U zult aan het einde van elke dag overgelukkig en tevreden zijn en alvast uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om liefdevol en vriendelijk te zijn.

Dat is de sleutel tot onvoorwaardelijke liefde, Geliefde Vrienden: verwacht u aan plezier en enorme zegeningen in uw leven wanneer u gul in het leven staat, maar er niets bijzonders van verwacht. Het is het werk van God en de engelen om het leven van diegenen die dienstbaar zijn, te vullen met muntjes uit de Hemel, met zonneschijn en bloemen. Dit is geen vergoeding voor uw goede daden, omdat er misschien geen rechtstreeks verband is tussen uw goedheid en uw beloningen. Veel is afhankelijk van uw zielecontract en de lessen die u nog moet afronden.

Misschien krijgt u wel een nieuwe houding ten aanzien van die lessen, als u uw gevoel voor humor in stand houdt. Dit is mijn voorstel: elke keer wanneer u plotseling languit in de modder ligt – of in uw leven iets gelijkaardigs meemaakt – sta dan op, stof uzelf af terwijl u hartelijk lacht en dank uw gidsen voor de slimme zet die ze u zojuist geleverd hebben. Kijk dan goed naar wat u kunt winnen door het grondig begrijpen van de mensen, de omstandigheden en de vereisten van die meest recente hobbel in de weg. U zult eruit komen en u zult rijker, slimmer en volledig vredevol zijn, omdat u niet het gevoel had dat u iemand de schuld moest geven of overstuur moest raken. Dat bedoelen wij met ‘geef u eraan over’, nietwaar?

Ziet u, Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat u eerst onvoorwaardelijk van uzelf moet houden – en God bevindt zich daar ook. Wanneer u in uw hart die staat van zijn oefent waar u in liefde bent met uzelf, met God en met het Leven, dan zult u omringd worden door de Liefde die u zelf voortbrengt – en dan zult u zich nooit alleen voelen.

Als het in uw contract staat dat u een onvoorwaardelijk liefhebbende partner zult tegenkomen, dan zal dat gebeuren. Als dat gebeurt, zult u gewoon ‘inhaken’ bij iemand die hetzelfde over u denkt als u, dus zullen er geen ruzies en misverstanden zijn. U zult elkaar prachtig mooi liefhebben, met respect, bewondering en verbazing. Er zal geen behoefte zijn aan onderhandelingen of afspraken of manipulaties om liefde te krijgen. Die wordt dan vrijelijk en wederzijds gegeven.

Ziet u, Geliefden, het uiten van Onvoorwaardelijke Liefde zal u nooit iets kosten. Het zal u vervullen, uw trilling verheffen en u voortstuwen naar uw Ascentie. Het kan u niet uitputten, omdat u de energie van het Universum zult doorgeven en u zult er de eerste ontvanger van zijn. U zult merken dat u een nieuwe veerkracht in uw tred heeft en een lach om uw lippen. Wanneer u in Liefde bent, dan ziet alles er mooi uit – ook al is het dat niet.

Dus … ga ervoor. Omhels een boom. Omhels een kind. Doe een beetje gek en lach erom. Het is besmettelijk. Als u niet kunt dansen, neem dan een les. Zing onder de douche en bewonder de klank. Applaudisseer wanneer iemand iets nieuw probeert. Merk de bladeren die verkleuren, de wolken die voorbij drijven en begroet de regen met vreugde en dankbaarheid. Overal waar u kijkt is er iets om Lief te hebben, om te vieren. Stuur uw trillingen van Onvoorwaardelijke Liefde uit naar de spreeuw in de boom, de bij op de bloem en het eten op uw tafel. Geef alles. Stuur dan Onvoorwaardelijke Liefde naar al die mensen die uit zijn op vernietiging, die kwaad en verloren zijn. U, mijn Geliefden, bent de wereld aan het veranderen.

Ik hou Onvoorwaardelijk van u, altijd.
Ik ben uw Lucifer, in dienstbaarheid aan God.

Genoteerd door Kathryn E. May, 7 oktober 2014, 5 pm, Vendee, Quebec.
http://www.whoneedslight.org

* Schepper: ‘Leren diep in uzelf te duiken’ genoteerd door Kathryn E. May op 30 september 2014. Zie onder ‘berichten 2014’.

** Liedje door Right Said Fred, #1 in de US hitlijsten in 1992. Door de gebroeders Richard en Fred Fairbrass. Right Said Fred – I’M Too Sexy. klik HIER‘.

***Voor een meer uitgebreide toelichting over echte vergeving, kunt u het artikel lezen van Kathryn E. May PsyD en Gabriëlla ‘Het Zwarte Gat van Vergeving’, 21 september 2014. Zie onder ‘berichten 2014’.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.