SANANDA: Uw Haven in de Storm

SANANDA: Wij zijn uw Haven in de Storm
4 september 2014

2014 09 03 haven storm

Sananda:

De zon komt weer op boven Terra en het leven gaat verder. Zelfs na de storm gaat het leven verder. Zelfs wanneer je hart gebroken is, je zenuwen aan flarden zijn, je leven aan scherven ligt en niets nog gemakkelijk gaat, begint het leven toch opnieuw met elke nieuwe dag. De regen wast de oude vlekken weg, de wind streelt uw lichaam met Liefde, de zon voedt uw lichaam met zijn weldoende stralen en wij sturen u oneindige Liefde, aanvaarding en mededogen, om uw geest te verheffen. Wij zien de eb en vloed van uw levens als een deel van de grote synchronisatie van kloppende harten, oceaangetijden, maancycli en de krachtige hartslag van Terra zelf.

Laat u niet overweldigen door de ervaring van een slechte dag of een jaar van moeilijkheden of zelfs een heel leven van pijnlijke gebeurtenissen. Het is een deel van de eb en vloed van het doel van uw eigen ziel, de interactie met andere zielen op hun Aardse pad en de Ascentie van Terra zelf. Dit alles zal met de dag helderder worden voor u, wanneer u uw hart en geest opent voor de grote stroming van intense energie die uitstraalt van de Grote Centrale Zon, de Bron van al het Leven.

Deze steeds sterker wordende energieën zullen zorgen voor de elektromagnetische schok die als het ware uw batterijen zal herladen en de oude, ontoereikende innerlijke paden opruimen die u ‘in het duister’ hebben gehouden. Uw nieuwe DNA-coderingen zullen een verruiming geven van uw bewustzijn en uw vermogen om te zien wat uw vijf zintuigen u bieden – daarvoor zal een volledige verschuiving nodig zijn van uw geloofs- en gevoelspatronen, die geworteld zijn in uw vroegere 3D-systeem.

De uitbreiding die u nu ervaart kan niet worden bereikt zonder ‘de stekker te trekken’ uit de oude instellingen. Dit zorgt er een korte tijd of een dag voor, dat u zich volledig losgeslagen voelt, op open zee en zonder anker. Zelfs voor degenen die gewend zijn aan een houding van openheid naar en aanvaarding van de mysteries van het leven, kan dit onrustbarend zijn. De gevoelens bevatten zowel emotionele- als fysieke elementen, waardoor het nog ongewoner wordt voor diegenen die gewend zijn aan een zacht evenwicht, dat gebaseerd is op een goede gezondheid en een optimistisch vooruitzicht. Hiermee bedoel ik de combinatie van onbekende fysieke waarnemingen en emoties, waarvan u dacht dat u ze lang geleden al had achtergelaten. Uw lichaam reinigt zichzelf van de resten van pijnlijke herinneringen aan oude, emotionele- en fysieke wonden – en daarmee ruimt u juist die emoties op.

Het proces dat ik hier beschrijf betekent hard werken. Verwacht niet om deze diepgaande verschuiving in uw belichaamde Zelf zonder kleerscheuren te kunnen volbrengen. Misschien merkt u dat u ruzie krijgt met wie u het meest dierbaar is, dat u boos wordt op de wereld of gaat twijfelen aan uw verbinding met God. Het ene moment kunt u huilen en het volgende alweer lachen of u kunt een oude, bekende boosheid ineens weer voelen opvlammen, zonder waarschuwing vooraf. Zodra het eenmaal is losgelaten zult u het verdriet voelen dat er achter zit. Sta toe dat de gevoelens over en door u heen spoelen en laat het verdriet naar buiten komen en wegstromen, meegedragen op de tranen, om te worden opgenomen door Moeder Aarde in haar oneindige Liefde voor u. Zet uw voeten stevig op de Aarde, open uw kruinchakra voor de Hemelen en laat ons de energie van zuivere Liefde door u heen sturen, terwijl u uzelf omringt met uw Gouden Zuil van Licht.

Laat de liefdevolle energie die wij u sturen – en die wij aanpassen aan uw huidige staat – samengaan met de krachtige energieën van Opperste Schepper, laat ze u zachtjes verheffen tot afstemming met uw glorieuze bestemming als het Schepper-ras, degenen die geschapen werden naar het beeld van onze geliefde Schepper. Het is uw tijd om te evolueren en te ascenderen. Weet dat dit niet kan gebeuren zonder enorme veranderingen aan uzelf, uw gevoelens, uw fysieke lichamen, uw sociale structuren en uw manier van bestuurd worden (die allemaal waren aangepast aan de behoeften van toen). U staat nu midden in deze grote verandering. Dit is één van de redenen waarom wij gevraagd hebben om u elke dag berichten te kunnen sturen, zodat u zult voelen dat wij bij u zijn en zult weten dat u niet alleen staat. Wij zijn ons bewust van de uitdaging die deze verschuiving u gebracht heeft en hoewel het eindresultaat grandioos zal zijn in vergelijking met wat u in het verleden heeft ervaren; op dit moment heeft u alleen maar weet van waar u nu – op dit ogenblik – bent.

Wij weten dat het helpt, wanneer u dingen weet en op de hoogte bent van wat er om u heen gebeurt en dus bieden wij u zoveel mogelijk informatie – in samenhang met wat er om u heen gebeurt – om u te tonen dat wij bij u zijn: stap voor stap, hart aan hart, gaan wij samen verder. Dit Grootse Plan hebben wij zelf bedacht, u en ik. Wij hebben onszelf uitgedaagd, door ermee in te stemmen om hierheen te komen achter de Sluier van Vergetelheid, om onszelf te meten met de duisteren en de vortex van duistere energieën binnen de Matrix te overstijgen – en ook die hadden wij zelf bedacht. En nu zijn we hier, we ontrafelen de draden van het grote tapijt dat de illusie was. Die illusie werd gevormd door het geloof dat het duister macht en inhoud had; dat het kwade gevaarlijk is en gevreesd moet worden en dat de mensheid is overgeleverd aan de genade van de duisteren.

Ziet u nu, Geliefden, hoe slim en fantasierijk wij in onze creativiteit geweest zijn? Het Grootse Plan was onze uitdaging, onze kans om afscheiding te ervaren en onze kans om onszelf te overtreffen. Dat was de stuwkracht die ons voortdreef, om terug te keren naar de liefdevolle armen van onze Meesters, onze Gidsen en onze Schepper – en nu zijn we hier, op de drempel van de Hogere Dimensies, klaar om samen te stijgen naar grotere hoogten van Liefde en Licht. Sta uzelf niet toe om terug te vallen in de duistere gedachteprogramma’s die u ervan overtuigden dat dit niet doenbaar is zonder dat u er toestemming voor heeft of dat u een Lot wacht, dat u niet kunt beheersen of begrijpen.

Elke ademteug, elk moment en elke ontmoeting hebben betekenis. U bent hierheen gekomen om te leren en te onderwijzen, alle mogelijke dingen te ervaren en uzelf te verheffen. Sta niets toe, om in uw weg te staan. Reik diep in uzelf naar uw bron van moed, mededogen en invoelingsvermogen om uw angst weg te nemen en uw voornemen te versterken, want u bent waarlijk de leiders van het uitbreidende Multiversum. U krijgt nu geleerd hoe u zich moet verbinden met uw Hoger Zelf, om de verbinding met God te voelen zoals u uw eigen ademhaling voelt en om verder te kijken dan dit moment … om te kijken in de ogen van Schepper en daar uw eigen Goddelijkheid te zien zoals wij die zien.

U bent onmetelijk geliefd. Laat ons uw weg gemakkelijker maken met onze zachte strelingen. Adem met ons, laat ons u zachtjes in onze omarming houden en weet dat alles goed is. Alles is precies zoals het moet zijn. Wij zijn Eén.

Ik ben uw Sananda, Eén met de Hemelse Schare en met u.

Genoteerd door Kathryn E. May, 4 september 2014, 3 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.