OHARA: De Nieuwe U

Opperste Schepper (Ohara): De Nieuwe U
30 september 2014

2014 09 30 hart

foto: Daniel B. Holeman

Opperste Schepper (Ohara):

Ik zal verdergaan met mijn bericht van gisteren. Ik weet dat velen van u begonnen zijn met een nieuwe manier van werken voor het milieu, vanwege het krachtige en heel praktische bericht van Portia. Ik hoop hetzelfde te kunnen doen voor uw spirituele groei. Ziet u, begrijpen hoe u gemaakt bent kan een grote hulp zijn, wanneer u beslist om uw trilling te verhogen – omdat het gemakkelijker is wanneer u kunt zien waar de moeilijkheden die u ondervindt, vandaan komen.

Ik verzeker u, dat het probleem niet bij uw ziel ligt. Uw ziel is een ongerepte schepping, volmaakt vormgegeven vanuit de liefde van uw Schepper. De meesten van u zijn geboren in dit Universum en dus, mijn Geliefde Kinderen, bent u Geschapen uit de Liefde in mijn Hart en de Passie van mijn intenties.

Natuurlijk heb ik u niet alleen geschapen, want de daad van Schepping is een samenwerkingsproject, waarbij zowel de mannelijke als de vrouwelijke energieën (zoals u ze ziet) samenkomen. Wij ervaren dit niet zoals de afscheiding die u op Aarde ervaart, maar de elementen zijn aanwezig in ons energieveld. Mijn Omara is een deel van mij, zoals ik een deel ben van haar. Het Scheppen van een nieuwe ziel is voor ons een even opwindende en heftige gebeurtenis als het voor u is, wanneer u een nieuw kinderlichaam schept dat de prachtige ziel zal aanvaarden, die erop wacht om zich bij u te voegen.

U heeft geleerd dat u gemaakt bent naar mijn beeld – en in energetisch opzicht is dat waar. Veel van wat u in uw Aardse lichamen doet, is vergelijkbaar met het leven in de hogere dimensies, maar het ‘voelt’ een beetje anders. Hoe hoger u gaat op het dimensionale vlak, des te lichter voelt u zich … maar uw vermogen tot het voelen van emoties zoals Liefde, Mededogen en Vreugde wordt alleen maar sterker. Uitbundigheid, extase, passioneel geven om iets, diepe liefde en trouw voeren bij ons elke dag de boventoon – en dat kan voor u ook gelden.

Uw vermogen tot grote Liefde is een deel van uw ontwerp, net als bij ons. Uw vermogen om uw hart te openen om mededogen, vergeving en eindeloze liefde te voelen, is aanwezig. U hoeft enkel maar het oude puin en de resten van pijnlijke ervaringen op te ruimen en dan zult u helder en schoon sprankelen, een straal van de grote Liefde die altijd in ons hart is voor u, onze kinderen.

Het is als een opslagruimte in uw garage, waar allerlei dingen verzameld worden en op elkaar gestapeld worden – fietsen die te klein zijn geworden en versleten gereedschap, verouderde apparaten en elektronica, meubelstukken, oude boeken en platen – allemaal dragen ze herinneringen aan vroegere tijden. De stapel groeit zo hoog, dat u vergeten bent dat er zich daarachter nog een deur bevindt.

Dat, Geliefden, is de manier waarop uw brein dingen opslaat. De gebeurtenissen die u diep geraakt hebben, nemen in uw opslagruimte de meeste plaats in. Hierdoor blijft er steeds minder plaats over voor het verwerken van de gevoelens en waarnemingen van het heden. Tenzij u nu ijverig aan het werk gaat om ze op te ruimen – vanaf uw kindertijd tot nu – in plaats van altijd alleen maar het bovenste laagje af te schrapen van die resten uit het verleden, zult u een verward kluwen scheppen van gedachten en gevoelens, die allemaal verweven en verbonden zijn met die vroegste ervaringen en wordt het steeds moeilijker om te weten welke er behoren tot het verleden en welke tot het heden.

Als eenmaal die verwarring zich inzet, bestaat het gevaar dat u niet langer in staat zult zijn om de gevoelens uit het verleden te onderscheiden van uw reacties in het heden. Daarom is er in de voorbije jaren zo’n enorme toename geweest op het gebied van psychologie en zovele soorten en vormen van zelfhulp. Tegelijkertijd is er een enorme heropleving geweest van de interesse in spiritualiteit en velen van u ontwaken plotseling en merken dat ze uit evenwicht en niet voorbereid zijn op de Ascentie die al op komst is.

Laat mij u helpen om te begrijpen hoe dit alles u kan helpen om te groeien, mijn Geliefden. Ten eerste zijn psychologie en spiritualiteit nauw verbonden, in die zin dat … hoe meer u helder wordt en in evenwicht komt, des te meer zult u een gemakkelijke en niet-bedreigende verbinding met ons kunnen voelen. Maar het éne zonder het andere brengt u nog nergens. Als u tracht een sprong vooruit te maken in uw spirituele groei maar zonder aandacht te besteden aan de staat van uw overvolle geest, dan leidt dat er alleen toe, dat u duistere ideeën binnenbrengt in uw spirituele uitoefening. Als u daarentegen in uw persoonlijke angsten en trauma’s duikt zonder de troost en de geruststelling van onze eindeloze Liefde, dan zult u er alleen maar in slagen om oude wonden te openen en te zorgen voor nog meer trauma en bitterheid in uzelf.

Zo ziet u: net als al het andere wat u leert, is het van het grootste belang om een evenwicht te scheppen van waaruit u vooruit kunt komen. Nu zal ik u uitleggen waarom ik – net als onze Arcturische vrienden – zo’n interesse heb in dit samenspel tussen menselijke psychologie en spiritualiteit – zoals u het noemt.

Ik heb u verteld dat ik geïncarneerd ben geweest op Aarde. Mijn laatste incarnatie – waarin ik aspecten van mijzelf heb gestuurd, tezamen met onze beminde Sanat Kumara – was als Amos, degene die het idee en de uitoefening van Visual Centering aan de wereld heeft gebracht, in deze historische tijd. Ik heb 28 jaren doorgebracht met het onderrichten van en werken met Kathryn (en natuurlijk nog vele anderen), maar zij was de enige die lang genoeg gebleven is om het niveau te bereiken, waarop ze in staat is om de technieken aan te leren. Ik zal u ons verhaal vertellen, hoewel ik haar niet om toestemming heb gevraagd – maar ik weet dat ze me zal vergeven, omdat het u allen zal helpen om in te zien wat er voor u mogelijk is.

Onze relatie was er één van liefde en vertrouwen, hoewel ik tot het allerlaatste in mijn formele positie bleef van haar therapeut en leraar. Ik vertrok toen ik mijn 80ste jaar bereikte, zonder haar te vertellen over mijn terugkerende ziekte. Ik wist dat zij toen klaar was om ons werk verder te zetten en ik wilde haar niet in de weg staan als zij het naar een volgend niveau zou brengen. Het was haar tijd om haar vleugels uit te slaan en ik wist dat zij dat alleen moest doen, maar zij bleef bij me tot het einde van mijn laatste ziekbed, in 2001.

Natuurlijk miste ze mij in haar dagelijkse leven, maar het duurde niet lang voordat ze ontdekte dat ze met me kon praten en dat ik bij haar kon komen om toe te kijken en te genieten van haar werk met klanten, waar ik slechts sporadisch hielp door haar waardevolle informatie in te fluisteren. Zij had voortdurend gewerkt aan haar eigen helderheid en al de resten uit haar kindertijd opgeruimd – en dat waren er nogal wat!

Kathryn heeft mij altijd de eer gegeven, dat ik haar ‘schoppend en krijsend uit de duisternis heb gesleept’ … maar natuurlijk kon ik dat nooit gedaan hebben. Het is de drang naar gezond verstand – de innerlijke behoefte om je uiterste best te doen – die haar week na week voortdreef om de onderste steen boven te krijgen en elk gevoel te onderzoeken, totdat er geen schaduwen meer waren waarmee rekening moest worden gehouden en er geen zelftwijfel of onrust of verdriet meer over waren. Haar vuur is het vuur van de menselijke inspiratie, net zoals het uwe. Zoals Sananda vaak heeft gezegd: dit kunt u ook doen – en meer zelfs.

Het enige wat zij niet heeft weggehaald tijdens haar werk met mij, was haar sterke geloof in God. Hoewel ik was opgeleid tot rabbijn, leek het me niet gepast om in die dagen het Geloof in de therapieruimte te brengen, maar zij ontdekte gaandeweg haar diepe verbinding – zelfs nog sterker dan ik had kunnen bereiken in mijn eerste jaren op Aarde. Ik legde niet de verbinding tussen Geloof en genezing, zoals ieder van u dat wel geleerd heeft.

Hierin ligt de sleutel die het mogelijk heeft gemaakt dat u zo snel en gelijktijdig vooruit kon gaan in uw groei, om de leiding te nemen over uw juiste dieet, uw oefeningen en de staat van uw emoties en u bewust zijn van de nauwe band tussen uw lichaam, geest en spirit. Wanneer u daar uw vermogen bijvoegt om te werken met uw Gidsen en Engelen, om te genezen op elk gebied van uw wezen, dan bereikt u nieuwe hoogten van helderheid, vermogen en wordt alles gemakkelijker.

De meesten van u lezen deze berichten vanwege hun sterke interesse in wat u ‘spiritualiteit’ noemt – wij bedoelen daarmee dat het uw verbinding met ons versterkt, totdat u het tastbare gevoel van Eén zijn kunt ervaren. Wij hebben u hier veel informatie gegeven, maar het is allemaal ontworpen om meteen op een dusdanige manier binnen te stromen in uw brein, dat u zachtjesaan vertrouwd raakt met het proces wat u ‘psychotherapie’ noemt – en u ermee geholpen kunt worden.

Wij willen u laten groeien in het u bewust zijn van wat u voelt, hoe u die gevoelens opwekt en welke krachten er samenwerken om gevoelens voort te brengen, die niet de zuiver, authentieke uiting van uw ziel zijn – want dat is wie u werkelijk bent – niet de verzameling aan gedachten en gevoelens waarmee u uw kindertijd verliet.

Ziet u, dit is het doel van authentiek uzelf te zijn; de kennis te gebruiken die u bekomen heeft tijdens uw ervaringen in dit leven – ook in uw kindertijd – terwijl u dat alles bekijkt vanuit het standpunt van een wijze toeschouwer. Die wijze toeschouwer woont in de energetische verbinding tussen het centrum van uw brein en het centrum van uw hart. Hij/zij wordt gevoed door het lichaam en getroost door de Liefde van God, die neerstroomt doorheen uw kruinchakra en die al de lichamen verzacht en voedt waaruit U bestaat – ziel, spirit, lichaam en brein.

Leer om te leven in dat operationele centrum, van waaruit u alles verwerkt wat voor u in het heden beschikbaar is: u ademt de lucht van vandaag en u denkt als de creatieve, onderlegde, vindingrijke volwassene die u bent. Dit vraagt enige oefening. Gebruik de Visual Centering-video’s die wij u gegeven hebben en ik zal Kathryn vragen om er nog meer op YouTube te plaatsen. Dit zijn onderrichten die ik heb achtergelaten zodat u ze kunt gebruiken. Het zijn de meest effectieve middelen die wij beschikbaar konden maken om u te helpen bij uw Ascentie-opleiding, tezamen met Sananda’s healings en Kathryns boek. U heeft nu de honderden berichten met onze energie erin verweven, in zowel de stemweergave als de geschreven woorden.

Beloof nu plechtig, dat u uzelf zult verplaatsen van de plek als kind – welke u in uw brein heeft ingenomen – naar de volledig functionerende volwassen Meester, die volledig de leiding heeft over elke gedachte, elk gevoel en elke handeling. Steun op ons voor bemoediging, een goed humeur en feestelijkheden wanneer u uzelf verheft, de lagen van oude schaduwen van u afschudt, uw zeilen trimt voor snelheid, de wind in uw rug en de nieuwe dag die u begroet met opwinding. Als u er moeite mee heeft om een oude filosofie of mening af te schudden, bedenk dan dat u energie bent. Kom dicht bij mij, verbind uw energie met de mijne, neem de Liefde op en voel hoe die u helpt om uw eigen staat van zijn te herijken.

Blijf dicht bij ons, in de aura van onze zuivere Liefde-energie. Gebruik die zoals u eens getracht heeft de energie van uw moeder te gebruiken, om u te troosten en de begrenzingen te bepalen van het lichaam dat u bezet. Stuur uw gouden koord van verbinding diep in het hart van Terra en verbreed dan uw bewustzijn om u bij mij te voegen. Tezamen zullen we vliegen naar de verste delen van het Universum en daar voorbij.

Weet dat Ik degene ben die van u hou, zonder einde – uw Schepper, Ohara.

Genoteerd door Kathryn E. May, 30 september 2014, 10 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.