ÉÉN: Muntjes uit de Hemel

ÉÉN: Muntjes uit de Hemel (uit het liedje: Pennies From Heaven)
3 oktober 2014

Bing Crosby 600x600

foto: Paramount Pictures

ÉÉN:

Geliefden, weet u dat elke keer als het regent, het muntjes uit de Hemel regent? Weet u niet dat elke wolk muntjes uit de Hemel bevat? Ja, velen van u herinneren zich dat lieflijke liedje – een ‘gouden oude’ zoals u het noemt. Dit liedje is waar. Weet u wat het betekent? Ik zal het u vertellen.

Uw levens zijn gevuld met gebeurtenissen die beschouwd kunnen worden als verschrikkelijk of als een ongemak – of ze kunnen beschouwd worden als gewoon een deel van het grotere geheel. Het liedje vertelt de waarheid, over hoe het weer op Aarde samenhangt met mensen, hoe het samenhangt met de Natuur – en het moedigt u aan om eraan te denken dat – wereldwijd gesproken – het eigenlijk goed is dat het regent, omdat er daarna prachtige dingen kunnen volgen.

Nu over die muntjes. Wij hebben de liedjesschrijver in het oor gefluisterd over die regel. Wij wilden dat iedereen zou begrijpen dat de welvaart op de planeet even nauw verbonden is met iemands houding en gevoelens, als het weer. Ja, inderdaad: alles wat op Aarde gebeurt, wordt beïnvloed door uw innerlijke weer. Wanneer u somber, gefrustreerd en ontmoedigd bent, dan zal het u niet goed gaan. U zult verwachten dat er onaangename dingen gebeuren en die zullen dan ook energetisch tot u worden aangetrokken. Als u pessimistisch bent – velen van u zeggen dan ten onrechte dat ze ‘realistisch’ of ‘praktisch’ zijn – zult u de wereld op een negatieve manier bekijken en dan zal uw wereld onaangenaam zijn. U zult niet bereid zijn om goedheid te zien wanneer die zich aandient, omdat u te druk bent met het schuilen voor gevaar en uzelf ‘beschermen’.

Dus stellen wij u nu voor: zorg ervoor dat uw paraplu omgedraaid is! Als u uzelf beschermt voor wat er van bovenaf komt, dan zult u uw deel van de ‘muntjes’ missen. U zult zo druk bezig zijn met het proberen de regenbuien te vermijden, dat u al de pret zult missen. Daarbij … een beetje regen is juist verfrissend, wanneer u zich kunt losmaken van het gangbare idee dat regen alles verpest. Dat is niet zo. Het vult de rivieren, de meren en de stromen met leven-gevend water. Het brengt voeding aan elke plant op de planeet, ook de groenten die u eet en de grazende dieren die ervan eten.

Kom onder die paraplu uit, Geliefden! Geniet van de reinigende, verfrissende regen. Het is een geschenk voor u, om u te voorzien van voedsel en water en het prachtige landschap dat al het leven op Terra verrijkt en onderhoudt. Ergens diep van binnen weet u dit, maar toch neemt u het ondoordachte gekwebbel over van de weermensen op uw televisie, die over regen praten alsof het een levensgrote tragedie is. Heeft er dan niemand een fijne regenmantel of regenhoed?

Nu … over dat muntjes-gedeelte. Kunt u zich voorstellen hoe lang het geleden is dat wij het plan hebben ontworpen dat u nu ziet ontvouwen? Het begon toen de duisteren manieren vonden om anderen tot slaaf te maken, maar natuurlijk gaat alles in essentie helemaal terug naar het begin van de schepping van die duisteren. Wij hebben altijd Licht voorzien, als tegenwicht voor wat de duisteren deden, maar u heeft daar niet altijd aandacht aan gegeven of uzelf echt opengesteld voor onze hulp. Wij moesten u er voortdurend aan herinneren dat wij hier zijn, wij zorgen voor u op manieren die u zich op dit moment onmogelijk kunt voorstellen of begrijpen – maar het is wel zo.

Wij zijn bijzonder begaan met uw zielegroei. Daar krijgt u ook de meeste hulp bij. Wij zijn toegewijd om u te helpen bij het ervaren van die dingen, waarvoor u hierheen kwam om ze te voelen en te leren. Dit is voor ons het allerbelangrijkste – en als u niet achter de Sluier was, dan zou u ons feliciteren met hoe nauw het luistert om scenario’s te scheppen, die u de volmaakte mogelijkheden zullen geven om te groeien. Misschien zou één daarvan de mogelijkheid zijn om armoede – of zelfs de hongerdood – te ervaren. Denk eens aan de uitbreiding van bewustzijn die daaruit zou voortkomen, als basis voor volgende incarnaties! Misschien wilt u mishandeling ervaren – met woorden of echt fysiek – om in uw bewustzijn het besef te krijgen van hoe het voelt om de ontvanger te zijn van wreedheid. Er is geen betere manier om een sterk inlevingsvermogen te ontwikkelen.

Ja, mijn geliefde Kinderen, ik vraag u om alles op zijn kop te zetten, om te kijken naar alles wat u als negatief beschouwt – en het om te zetten naar zegeningen. Nu heb ik een moeilijke voor u: wat kunt u aan goeds ontdekken in het lijden dat u ziet, wanneer uw geliefde Moeder Terra vergiftigd wordt met giftige chemicaliën of wanneer een opzettelijke droogte zorgt voor een massale sterfte van dieren en planten? Hoe kunt u daarmee vrede hebben – al helemaal omdat dit veroorzaakt is door de duisteren, die opzettelijk dood en vernietiging zaaien?

Laat ons eens samen kijken naar dit eeuwenoude probleem … want zoals u zich kunt voorstellen, heb ik dit al vanuit elke mogelijke invalshoek bekeken. Ten eerste ontsprongen de duisteren uit de creativiteit en de goede intenties van mijn Schepper-kinderen. Zij waren één van de ontelbare mogelijkheden die wij hebben losgelaten in het proces van het ‘vrije teugel geven’ aan alles wat zij uitdagend en interessant vonden. Ziet u, ik heb niet ieder detail van de Schepping gecontroleerd. Ik heb de Universele Wetten bedacht, waarbinnen alles tot bloei komt en er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden – maar binnen die grenzen is er een oneindig potentieel voor elke ervaring die u zich kunt voorstellen. Zo hoort het ook.

Aangezien elke ziel gedreven wordt om alles te onderzoeken en te ervaren – en het niet mogelijk is voor één ziel om Alles Dat Is te ervaren – kunt u dit dan niet beschouwen als de meest betoverende speeltuin of het meest onvoorstelbaar fascinerende wonderland dat iemand zou kunnen wensen? Ja, ik vraag u om het allemaal erbij te nemen: puisten, modderpoelen, geboorte, dood en alles daartussen – want het is allemaal deel van de prachtige cultuur waarbinnen u kunt groeien en waaruit u zult leren om grootsheid tot uiting te brengen.

Uw Moeder Terra is ook één van de uwen. Zij is een krachtige en wilskrachtige ziel, een facet van mijn Licht en van zichzelf een baken van Liefde. Deze ervaring van te moeten vechten tegen de vernietiging die wordt toegebracht aan haar oppervlakte en in haar lichaam, heeft ervoor gezorgd dat zij diep in haar hart moest reiken om zich nog dieper met mij te verbinden – en om haar broeders en zusters om hulp te vragen, om haar kalmte te kunnen bewaren, haar telkens weer te genezen van explosies, boringen, vergiftiging, brand en uitputting van de rijkdom aan grondstoffen die zij blijft voortbrengen, als uw overvloedige en verwelkomende bron van leven.

Gedurende die eonen heeft zij moeten oefenen op vergeven, geduld hebben en verdraagzaam zijn … en desondanks … toen het duidelijk werd dat zij zelfs niet nog een paar jaar het niveau van intense healing kon volhouden dat zij moest volbrengen – zelfs toen heeft zij altijd gepleit voor de bescherming en het overleven van haar geliefde mensenkinderen, die zo lang aan haar zorg waren toevertrouwd. Voor haarzelf heeft de uitdaging van het in haar hart moeten blijven … van lief te hebben zonder einde … u te voeden en voor u te zorgen zonder iets in vraag te stellen … vanuit de kracht van haar eigen grote Hart, haar verheven naar steeds hogere niveaus.

Deze drang om te zorgen, om lief te hebben en Licht en troost te brengen aan wie haar waren toevertrouwd, heeft haar verheven – en daardoor werd haar eigen Ascentie onvermijdelijk. Zij heeft kalm haar evenwicht bewaard, ondanks de gevaren voor haar eigen overleving als een geïncarneerde entiteit. Zij had ervoor kunnen kiezen om te vertrekken uit de planeet/het lichaam dat zij bewoont, net zoals u dat doet. Het is een optie voor een verzwakte planeet – net zoals de mensheid ook die optie heeft – maar zij vocht door en gaf alles wat zij kon, om het ecosysteem te onderhouden dat voor haar hetzelfde is, als wat uw eigen lichaam voor u is.

Zij heeft ons om hulp gevraagd toen ze wist dat ze het niet langer meer kon volhouden, maar zij wilde niet de maatregelen nemen die haar overleving verzekerd zouden hebben. Zij had al de wezens die haar kwaad deden van zich af kunnen schudden, zoals een hond het water uit zijn vacht schudt, door reinigende stormen, aardbevingen, vulkaan-uitbarstingen en de verschuiving van de polen, die haar nu te wachten staat. In plaats daarvan heeft zij besloten om haar eigen Ascentie af te remmen, voldoende om haar mensenkinderen de kans te geven om te ontwaken en het Grootse Plan samen met haar te voltooien. Er kwam uit elke uithoek hulp van de Galactische gemeenschap en zij blijven de hulp bieden waardoor zij – en u dus ook – heeft kunnen overleven.

Velen op het oppervlak van Terra hebben de vernietiging gezien en begonnen de pijn van hun lieve Moeder te voelen. Hun gebeden en gerichte meditaties, om te zorgen voor energetische hulp voor haar zijn dagelijks toegenomen, waardoor het evenwicht verschoven is en er golven van liefdevolle energie ontstonden, om haar te voeden en te steunen. Wat is het een verschil om de kleurrijke, steeds groter wordende, golvende rimpelingen van Liefde en Licht over haar lichaam te zien stromen, die haar worden aangeboden als dank voor haar niet-aflatende dienstbaarheid. Het heeft de weegschaal doen omslaan, Geliefden, en het is veel ingewikkelder dan u zich kunt voorstellen.

Het evenwicht waar ik het over heb, hangt samen met het overwinnen van alle duistere energieën en de toename van Licht op de hele planeet. Dit leidt tot het verzwakken van alles wat duister is – mensen, projecten en gedachtevormen – en het recht evenredig toenemen van de macht van de Wezens van het Licht. Nu dan, elke georganiseerde meditatie, elke gezamenlijke inspanning om helende energie te sturen naar Terra en naar elkaar, verhoogt het potentieel voor het versnellen van het ontvouwen van al de zegeningen – materieel en spiritueel – die u beloofd zijn … en de muntjes zijn pas het begin.

Kijk hoe deze dreigende ramp – hoe vernietigend die ook geweest is voor velen – het beste heeft voorgebracht wat Terra, de Galactischen en de mensheid te bieden hebben. Liefhebben zoals u liefheeft – zelfs nu ter elfder ure – heeft u verheven uit de diepten van 3D en toen u eenmaal in beweging kwam heeft u de onvermijdelijke opwinding gevoeld, dat er nog veel meer ervaringen op u wachten! Elke rimpeling van opwinding en hoop brengt u een stapje hoger op de Ascentie-ladder. Zo werkt het Universum, Geliefden. Liefde doet echt de wereld draaien!

U bent in beweging. U kunt het voelen, nietwaar? Alles verandert. Weet u wat ‘alles’ betekent in het Multiversum? U heeft slechts een piepklein stukje gezien van de prachtige beweging die zich overal om u heen voordoet in de Hemelen. U zult spoedig toegang hebben tot een groter begrip van de enorme uitbreiding van Liefdesenergie die u helpt voortbrengen. Wij kijken al uit naar de uitdrukking van verbazing die er op uw mooie gezichten zal verschijnen, wanneer u ontdekt hoe Kosmisch het toneel eigenlijk is, waarop u speelt.

Wij hebben enorm veel Liefde en respect voor u en met ‘ons’ bedoel ik de oneindige aantallen van wezens die helpen bij, toezicht houden op en leren van uw steile, opgaande klim die pas echt goed begon omstreeks december 2012. In kosmische termen, Geliefden, is dit bliksemsnel! U voelt uzelf als Sisyphus die het rotsblok bergop duwt en u staat achter dat rotsblok, dus u ziet niet dat u nog slechts een millimeter – één klein duwtje nog maar – verwijderd bent van het keerpunt dat de meest ‘plotse’ en opwindende verschuiving zal brengen, die u zich nooit heeft kunnen voorstellen. Wie degene zal zijn, die dat laatste duwtje geeft? U allen … want niemand handelt ooit alleen.

Ik zie uw geweldige successen bij het opruimen van uw innerlijke schaduwen, overeenkomstig de aanwijzingen die wij u de voorbije maanden gegeven hebben. U heeft goed geleerd, met vastbeslotenheid en eer en u bent verder gegaan op uw pad, stap na stap, u meer en meer bewust wordend van elkaar naarmate u klimt, uw hoger dimensionaal groepsbewustzijn vormde zich en groeide als een onderling gouden netwerk tussen u allen. Met elke stap komt u dichter bij mij en ik wacht met open armen op u, om u te omhelzen.

Voel mijn aanwezigheid om u heen, mijn Geliefden en weet dat enkel Liefde nu nog op u neerstroomt. Open uw hart en uw brein zonder angst, want er is niets meer dat u nu nog kan stoppen.

Ik hou van u zonder einde.
WIJ ZIJN ÉÉN.

Genoteerd door Kathryn E. May, 3 oktober 2014 11pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.