OHARA: Leren diep in uzelf te duiken

Opperste Schepper (Ohara): Leren diep in uzelf te duiken
29 september 2014

2014 09 29 hand in hand

Ohara:

Het doet mij plezier om met u te spreken door ons geliefde channel, Kathryn. Ik heb niet meer dan mijn rechtmatige deel aan zendtijd opgeëist in de voorbije maanden dat zij elke dag een bericht heeft gechanneld, omdat het belangrijk was voor ieder van ons om naar voren te treden om u te laten zien hoezeer wij van u allen houden – en hoe duidelijk wij op één lijn staan in onze visie van wat u moet bereiken voor uw Ascentie.

Wij zien uw strijd en uw pijn en wij zien hoe gemakkelijk het voor u is om uzelf – wanneer u gekwetst bent – terug te trekken achter een zelfgemaakte muur. Het is een bekende menselijke strategie om in de verdediging te gaan, overgevoelig te worden en anderen te wantrouwen – het is een natuurlijk gevolg van het zien van teveel lijden, teveel pijn toen u kind was.

De volgende fase in uw programma van ‘uzelf beschermen’ is dan het trachten uw omgeving te beheersen en te sturen – met name de gedachten en gevoelens van de mensen om u heen. Het is maar een kleine stap naar het beoefenen en vervolmaken van de vaardigheden van manipulatie, misleiding en andere passief-agressieve technieken – en als u iets ziet dat voor uw kind-brein ook maar lijkt op een dreiging voor uw ego/trots, dan is het maar één stapje verder naar agressie.

Waarom breng ik dit nu onder uw aandacht? De meesten van u zouden gewoonweg elke betrokkenheid bij dit alles ontkennen, omdat u zulk gedrag afkeurt en u uzelf ervan overtuigd heeft dat u dat al lang geleden achter u heeft gelaten. Wel, ik verzeker u, mijn Geliefde Kinderen, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat u dit proces heeft afgerond.

Hoe zou u diep in uzelf kunnen kijken om al deze duistere neigingen uit te zoeken, wanneer alleen al het idee daaraan u vervult met tegenzin en angst? Hoe kunt u naar uzelf kijken en die oude gewoonten en gedragingen zien, terwijl u al beschaamd bent als u er maar aan denkt? Waarom zou u op zoek willen gaan naar de duisternis in uw diepste wezen, wanneer het u verlegen maakt? Zou het niet beter zijn om gewoon een tijdje te mediteren, totdat u zich weer gelukkig voelt? Wel, ik moet u dit zeggen: Neen, het is beter om nu te gaan graven. Het zal uw Ascentie-proces vooruitslingeren.

Nu zal ik u vertellen over de ‘hoofdlijnen’ in mijn bovenstaande bericht. Ik vermoed dat er maar weinigen van u tegen zichzelf gezegd hebben: ‘Waarom zou ik beschaamd zijn en tegenzin of angst voelen, bij het idee dat ik iets duister in mijzelf zou zien?’ U bent eerder ineengekrompen en u heeft getracht om er niet aan te denken. Is schaamte echt een ‘normale’ reactie? Is het werkelijk onvermijdelijk dat iedereen die voelt? U heeft waarschijnlijk gewoon aanvaard dat verlegenheid en schaamte de enig mogelijke reacties waren. Heeft u de drang gevoeld tot ontkenning (uw hoofd in het zand steken) en omzeilen? Kwam u in de verleiding om die weg op te gaan?

Laat ons dan nu deze hele kwestie eens uitpluizen en heel anders weer in elkaar zetten.

Ten eerste is er geen reden voor u om schaamte te voelen, omdat u als kind en onder dwang iets ‘onaantrekkelijk’ of duister heeft geleerd. Dat is even zinloos als een kind verwijten dat het honger heeft of moe is. Alle kinderen ontwikkelen regelingen – maskers, eigenlijk – om achter te schuilen. Het wordt een erezaak om het meest charmante of juist beangstigende masker te ontwikkelen, waarmee zij de wereld tegemoet treden. Uw voorkeuren zijn volledig afhankelijk van uw familie en uw cultuur, hoewel u waarschijnlijk denkt dat het uw eigen idee was.

Ten tweede: elke zweem van verlegenheid, angst of schaamte geeft aan dat u, mijn Geliefde, uzelf veroordeelt. Anders zou het voor uw trots toch niets uitmaken of u in uzelf iets vond wat duister en walgelijk was? Het is gewoon een kwestie van opleiding, niet van uw aangeboren karakter. Als het u niet bevalt, kunt u het veranderen. U, Liefste, bent een heldere ster. Uw ziel is een Goddelijke diamant, een heilige schepping. De verschillende gedragingen die u heeft geleerd – waaronder ook het oordelen en afkeuren van uzelf en anderen – is niets meer dan een slechte opvoeding. Voed uzelf opnieuw op.

Ten derde: voordat u deze uitdaging thuis probeert, moet u bereid zijn om alle gevoelens achter te laten van superioriteit, minachting, afkeuring of weigering om zelfs de meest onaantrekkelijke eigenschappen – de grootste puisten – in uzelf te zien. Zweer dat u op zoek zult gaan in de verste uithoeken van uzelf, met de instelling van een privé-detective – nieuwsgierig en vastbesloten. Vervang oordeel met goede humor en wees bereid om uzelf op te vrolijken met een geruststellende mantra, zoals ‘Oeps’ of ‘Och ja’ of ‘Wie had dat gedacht?’

Dit gevoel van goedaardige verbazing komt voort uit het centrum van uw brein, de plaats waar alle vermogens en gevoelens vandaan komen. Bekijk de video’s van Visual Centering op YouTube, om te oefenen om in dat Licht-kanaal te blijven, waar de Liefde van Ons naar U stroomt. Als u werkt vanuit een niet-centrale plaats in uw brein, dan onthoudt u uzelf de prachtige gevoelens van ‘thuishoren’ en ‘in goed gezelschap zijn’ met uzelf en met ons.

Het is heel belangrijk om uw onderzoek uit te voeren met zin voor avontuur. In plaats van angst moet u heel diep in uzelf duiken, met als doel het ergste van het ergste bloot te leggen – moordlustige gevoelens, een houding van superioriteit of haat, razende woede of totale minachting voor iedereen op uw pad. Trek ze uit de schatkist waarin u al die vreselijke dingen heeft begraven en geef ze eerlijk toe. Zeg tegen uzelf bijvoorbeeld ‘Hm. Nogal een heftig gevoel voor een kind’ en ‘Ach, natuurlijk heeft hij (het kind dat u was) zulke gemene dingen leren denken. Zijn vader deed dat ook altijd. Hij kon het goed nadoen’ of misschien ‘Geen wonder dat ze bitter en depressief was (zoals ik nu vaak ben). Het was de Levensfilosofie van moeder.’

Wanneer u erin slaagt om iets over uzelf te ontdekken dat werkelijk angstaanjagend is, stel u dan het kind voor dat u was en praat erover met hem/haar. Niet preken! Feliciteer hem/haar ermee dat hij/zij zo vindingrijk was en het zo goed kon nadoen. Bewonder de intelligentie en het aanpassingsvermogen van het kind, dat eigenlijk niet anders kon dan deze specifieke vaardigheden leren. Maar natuurlijk heeft u nu de mogelijkheid om ze af te leren. Dat is ware vrijheid. Vergeef dus uzelf dat u ze heeft meegenomen nu u volwassen bent. Iedereen doet dat. Sta uzelf niet toe om iets onverdraagzaam of beledigend tegen uzelf te zeggen, zoals ‘Ik had beter moeten weten.’ Als u beter had geweten, zou u geboren zijn als volwassene.

Ziet u? In de geest van mededogen en oprechte waardering voor uw vermogen om te overleven, een goed acteur te zijn, u aan te passen aan moeilijke tijden, enzovoort … kunt u alles juist vreugdevol bekijken en veranderen. Het is geen misdaad, als u een gemeen mens was. Het is enkel een patroon wat u helaas geleerd heeft. Als u niet graag zo over uzelf denkt, verander dan. Neem uzelf ter hand – met zachtheid – en bied aan om mee te lopen met het kind dat u was, om troost en steun te bieden wanneer u de duistere geheimen uit uw kindertijd achterlaat … niet omdat ze beschamend zijn, maar gewoon omdat u er plezier in heeft om te evolueren en te groeien.

Begrijp, Geliefden, dat u uzelf vormt – net zoals u uw leven vormt. U bent de klei in uw eigen handen. U bent geboren om vindingrijk, flexibel en open te zijn. Enkel een opleiding in de duistere ideeën van de Cabal heeft u ertoe gebracht, om te denken dat het beschamend is om ongelijk te hebben (en daarom moet u altijd denken, dat u gelijk heeft). Het oude gezegde over ‘leren van uw fouten’, is waar. Het is de beste manier om te leren. Feliciteer dus uzelf, omdat u de moed heeft om rechtstreeks en objectief naar uzelf te kijken. Objectiviteit is eigenlijk een soort van bijzondere Liefde. Het is alsof u tegen uzelf zegt: ‘het maakt niet uit wat je misschien verkeerd hebt gedaan in het verleden of welke fouten je hebt gemaakt. Ik hou van je pit (koppigheid, slimheid). Het betekent dat je verbeeldingskracht hebt.’

Ontwerp dan voor uzelf een programma om volledig met dat patroon te breken. Geen tolerantie meer voor de oude manier, maar versterkt met vreugde en vriendelijkheid en een zachte, leidende hand. Vraag aan uw Hoger Zelf om u te helpen bij het vinden van alle wortels van het oude gedrag en om u te waarschuwen bij het minste teken van een terugval. Werk aan uw huidige gedrag en houding, zoals u zou werken aan een heel belangrijk project: ijverig en besluitvaardig.

Dit is een oprecht waardige onderneming, dit werk van het hervormen van uw gedachten, gevoelens en handelingen. Geen enkel ander project om uzelf te verbeteren, kan het lange termijn-resultaat brengen dat leidt tot zulk een gemoedsrust, troost en zelfrespect. Het is een Meesterlijke benadering van het leven en het zal elk moment van elk van uw dagen betekenis geven. Dat is wat wij bedoelen met ‘doen wat u zegt’. Met elke bereikte stap zult u uw trilling verhogen en hoe meer u blootlegt en opruimt, des te hoger zult u gaan.

Durf het aan, Geliefden. Ga zo ver als u kunt – en dan nog verder. Wij zullen u aanmoedigen en toejuichen bij elk ‘lichtje dat u zal opgaan’, bij elk geheim dat ontsluierd wordt. Raap nu uw wapens bijeen: een dagboek en een mooie pen, een spiegel, maar vooral: een lied van hoop in uw hart en in uw achterhoofd een grinnik. Vooruit, schep een wonder in uzelf. Uw arme Zelf dat al zo lang lijdt, zal een grote zucht van opluchting slaken en leren om met alles te lachen, gewoon omdat dat leuk is.

Dit is mijn geschenk aan u, Geliefde Kinderen. Ik wens u innerlijke vrede en geluk – elke dag van uw leven. Ik hoop dat u het diepe respect en het plezier kunt voelen dat ik voel, wanneer ik u deze eenvoudige (maar niet gemakkelijke) oefeningen geef om te doen. Ik bewonder uw intelligentie en uw bereidheid. Ik weet hoe moeilijk het is – ik heb het ook meegemaakt. Ja, ik ben ook geïncarneerd geweest op planeet Aarde. Mijn Tweelingvlam is nu daar bij u, net als zovelen van uw Meesters, Aartsengelen, Mentoren en Gidsen.

U bent zo beminnelijk in uw ware aard … ik omarm u, Lichtdragers. U bent altijd in mijn hart. Ik ben uw Schepper.

Genoteerd door Kathryn E. May, 29 september 2014, 11pm, New York
http://Opperste Schepper (Ohara): Leren diep in uzelf te duiken

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.