BTR: Laat ons praten over de Verschuiving

BTR: Laat ons praten over de Verschuiving
29 oktober 2014

16 september 2014Sananda:

Bedankt lieve Meg, gegroet iedereen! Wel, vanavond zal het een nogal ernstig gesprek zijn. Ik weet dat u allemaal, zoals Kathryn het zei, allemaal gereageerd heeft op een manier die zij beschrijft als gefrustreerd en ontevreden over dat de dingen die beloofd waren niet hebben plaatsgevonden.

En ik weet dat er een toenemend gevoel was bij de mensen dat wij op de één of andere manier met u aan het spelen waren en dat wij niet eerlijk waren, maar ik wil u geruststellen dat dat beslist niet het geval was; wij houden intens van u, wij eren u, wij respecteren u voor al het harde werk dat u verricht daar op de grond en wij willen u ook vertellen dat het ons spijt. Het spijt ons heel erg dat wij u data hebben gegeven die niet zijn uitgekomen en wij weten dat het voor u heel moeilijk was. Misschien heeft het vanuit uw standpunt de pijn nog verergerd en misschien hebben wij in ons verlangen om u aan te moedigen en te laten weten dat wij bij u zijn, dat wij toekijken, dat wij naast u werken … ik denk dat wij een vergissing hebben gemaakt.

Want … eerlijk waar … wij geloofden echt dat het zou gaan gebeuren. Wij zouden dat nooit gezegd hebben als wij het niet echt geloofd hadden. Dingen doen zich voor – vaak heel plotseling – waardoor wij niet nauwkeurig kunnen zijn in onze voorspellingen en ik zal trachten u iets daarvan uit te leggen. Ik hoop dat u begrijpt dat wij niet tegen u gelogen hebben. Als wij voorspellingen doen zijn wij juist heel voorzichtig, wij zeggen hooguit ‘morgen’ of ‘deze week’, wij voorspellen nooit iets dat verder in de toekomst ligt … omdat wij echt geloofden dat alles op zijn plek stond, dat de mensen op hun post waren, dat alles geregeld was en dat het zich zou ontvouwen. Wel, dat is al heel vaak niet waar geweest en wij waren daar echt even verbaasd over als u. Nu kan ik u uitleggen dat wij zien wat het probleem was, maar … laat mij trachten u een beeld te schetsen van wat wij zien van waar wij zijn en hoe dat invloed had op de manier waarop wij dit hele project hebben aangepakt. Eerst wil ik dat u weet dat het niet de Hemelse Schare of ÉÉN is die dit hele project echt in werking zet; u doet dat.

U hoort over Saint Germain en het werk dat hij deed toen hij hier was en dat klopt ook. Hij staat nog steeds in contact met velen van u en met de mensen die helpen op de grond. Maar Saint Germain volbrengt dit project niet, hij drukt niet op de knoppen … dat doen de mensen op de grond.

Ik ga terug en geef u wat geschiedenis. Eonen geleden, toen u besloot om hierheen te komen en het leven in lagere dimensies te ervaren werd er besloten … wel, in uw hedendaagse taal zou ik kunnen zeggen om het ‘pittiger’ of misschien de uitdaging groter te maken, ging de hele mensheid ermee akkoord dat u een … ehm … een minuscuul deeltje – een partikel – van de essentie van duisternis in u zou opnemen en dat u hierheen zou komen om een 3D-leven te ervaren, dat in bepaalde opzichten veel intenser en heel interessant is en dat u tijdens dat proces uzelf zou bevrijden van de duisternis die u voelde en zich opnieuw zou verbinden met God. En gedurende dat proces zou u uzelf versterken, zoiets als het aankweken van spirituele spieren. En daarmee zou u de omstandigheden scheppen waarbinnen u allen zou ascenderen. Met ascenderen bedoelen wij: uzelf vullen met Licht, Verlicht worden. Dat is het proces, dat is het project voor alle zielen. De wens om meer Verlicht te worden in onze evolutie om steeds dichter bij ÉÉN te komen.

Wel, dat proces werd bekend als het Lucifer-project. Zoals velen van u weten was het Lucifer die zich vrijwillig meldde om hierheen te komen om deel te zijn van dat project en toen de duisternis nog meer duisternis voortbracht, was het Lucifer die hierheen kwam om te proberen de mensheid te redden. Velen van u zijn uiteraard ook heel vaak met dit doel teruggekomen.

En nu zijn we dan hier, in het heden … vele levens later … en het probleem blijft dat wat wij het ‘partikel aan duisternis’ noemen en waarmee u akkoord ging om het in uw hart en in uw zenuwstelsel op te nemen, opnieuw bevestigd is geworden. Met elk van uw levens kreeg het meer levenskracht en het is een hele zware uitdaging voor u geworden om daaraan te werken. Het heeft een invloed gehad op uw DNA en de samenstelling van de mensheid, door in u te zorgen voor een gevoel voor de dingen die zo problematisch zijn geworden, de dingen waaraan u hier gewerkt heeft met ons en vooral met Kathryn.

Daarom hebben wij haar gevraagd om haar boek te schrijven, vanwege deze duisternis die voelt alsof het u bezit. Het heeft de gevoelens geschapen van ‘ik voldoe niet’, ‘ik ben niet waardig genoeg’, ‘ik heb geen macht’, ‘ik ben hulpeloos’ en dus ‘is het hopeloos’.

Die kern van gevoelens is het gevolg van die duisternis die u eonen geleden heeft opgenomen. Nu vragen wij u – ieder van u – om daarnaar te kijken: kijk ernaar in uzelf en ik zal u vertellen dat ik van ÉÉN dispensatie heb gekregen om u dit vandaag te tonen, om u eraan te herinneren dat dit als het ware een implantaat is. Sommigen van u hebben dat soort werk al gedaan – het verwijderen van implantaten – maar in dit geval was het vrijwillig, de aanvaarding van deze duisternis die u nog steeds bij u draagt.

U kunt de makelij ervan voelen … het bestaan ervan … het is dat sluimerende, donkere gevoel onderin uw maag. Het zorgt voor angst en het schept in ieder van u de behoefte om uzelf te verdedigen – en hoe meer u uzelf verdedigt, des te agressiever wordt u. Dit proeft u ook in wat uw regering u vertelt: we zijn in gevaar, dus moeten we aanvallen.

Het is bijzonder ongelukkig dat het gegroeid is in vele mensen, vanwege de moeilijkheden die u gehad heeft in uw kindertijd. Een vreselijke kindertijd maakt dat een kind dit heel erg voelt; een gevoel van onwaardig en hulpeloos zijn. Dat gevoel raakt zo diep geworteld in u dat het voor u ‘normaal’ gaat voelen. U zegt dan ‘ik ben een mens’, ‘ik ben “maar” een mens’ en u denkt dat dat gevoel u tot op zekere hoogte – natuurlijk niet helemaal – bepaalt als mens. U kent ook vreugde en grote liefde, maar deze kern van duisternis die u allemaal voelt duikt soms op. Dit is het wat u als Lichtwerker ertoe brengt om soms dingen te doen die heel onvriendelijk zijn.

Er zijn mensen die Kathryn genadeloos hebben aangevallen vanwege haar beslissing. Geliefden, zij heeft enkel geprobeerd om u te beschermen! Zij vroeg om antwoorden en ik denk dat het nu tijd is, dat u antwoorden krijgt. En dat wij u onthullen – hoe moeilijk dat ook is – wat u zult moeten doen om de dingen te veranderen.

Wij hebben u aangemoedigd, er zijn er die u zelfs heel sterk hebben aangemoedigd en die u zelfs hebben toegejuicht ‘je bent er bijna’, ‘het is zover’!

Maar waarom heeft het zich dan niet getoond, als het dan toch ‘zover’ was? Laat mij het uitleggen. U heeft vaak gehoord dat u een tijdlijn bent overgesprongen. Op die momenten vierde u feest, u had goed gewerkt en vond het geweldig … nu werd er echt vooruitgang geboekt!

En dan, tot onze grote verbazing, hield dat niet aan. Soms sprong u niet zomaar achteruit naar de vorige tijdlijn maar soms zelfs heel ver terug, naar een tijdlijn die zorgde voor heel verschrikkelijke dingen. Eén daarvan is het monster dat u ISIS noemt. We weten wie de mensen zijn die het creëren, maar toch dook het plotseling op en dat was dus één van die momenten waarop u vooruitsprong en weer terugviel.

Laat mij trachten het u te beschrijven. Het lijkt op … tja, op een cha-cha. Maar u leeft en werkt nu ook in een elektromagnetisch veld dat chaotisch is. Er komen sterke energieën van de Centrale Zon om u te verheffen, om u te helpen en sommigen van u hebben die verwelkomd en omarmd, en zijn gestegen naar een hogere, lichtere plek in uzelf.

Maar die duisternis blijft nog … een klein, zeurderig partikel dat u ertoe brengt om u af en toe ontgoocheld te voelen en te zeggen ‘ik weet dat ik niet moet zeuren, ik weet dat alles oké is, ik weet dat alles goed komt’ … maar waarom voel ik dan deze … ontevredenheid? Dat is die duisternis in u en wij hebben u verteld dat deze energieën van de Grote Centrale Zon – van ÉÉN – hier zijn om u te helpen uzelf te verheffen. Wel … ja, daar zijn ze ook voor. Maar er zijn nog velen onder u die voelen dat de energieën beginnen, die voelen dat de veranderingen doordringen in hun lichaam en die ze zullen stoppen en zelfs er tegen zullen vechten en … ik denk dat dit iets is wat wij u nog niet eerder verteld hebben: u heeft het vermogen om deze werking te voorkomen. Het is een geschenk van ons, het is ontworpen om alles te veranderen, maar u kunt het verhinderen.

Wij hebben u verteld dat u macht heeft, veel meer macht dan u denkt. En dat is wat hier gebeurt: wat wij beschouwen als onze hulp aan u is soms verwrongen geraakt – soms door de Cabal – maar ook vaak door iedereen op de planeet. Niet alleen diegenen die nog slapen, maar ook de Lichtwerkers. U ziet het tussen u onderling gebeuren, met deze overgang.

Ik zal u vertellen dat Kathryn ertoe gebracht werd om haar brief te schrijven, omdat wij haar daartoe aangemoedigd hebben. Wij wisten dat het tijd was. Het was tijd voor een overgang.

Wij hebben haar gevraagd om elke dag een bericht door te geven en dat is vele maanden zo doorgegaan. Zij deed het graag … maar wij zagen dat het niets veranderde. Hoe is dat mogelijk? U leest een inspirerend, uitdagend, rijk, behulpzaam bericht … u voelt zich een tijdlang beter en dan … vergeet u het weer. Tot de volgende dag en dan de volgende dag kijkt u weer uit naar de berichten als een dorstende in de woestijn en ze helpen u een korte tijd. Maar wat wij zagen was dat ondanks al ons harde werk, de trillingen niet echt verhoogden en er waren niet voldoende mensen. Natuurlijk waren er wel die echt gebruik maakten van de berichten, om diep in zichzelf te reiken om oude resten van duisternis op te ruimen. Dat was ons doel, om u daartoe aan te zetten … maar het is zwaar werk, dat zien wij wel en wij zien dat dit element van duisternis dat u bij u draagt het laatste woord heeft – elke keer weer.

Dus vragen wij nu ieder van u die nu of later in de archieven naar dit bericht luistert en diegenen van u die anderen kunnen bereiken: doe dat. Vertel hen het verhaal van de mensheid die vrijwillig dit beetje duisternis in zich opnam, om uzelf te bewijzen voor uzelf en voor God – en dat het nu een zware last is geworden.

Geef de schuld niet aan Lucifer, hij was niet degene die u hiertoe heeft overgehaald – helemaal niet. Dit was een plan waar u allemaal akkoord mee bent gegaan en het heeft elk leven op planeet Aarde tot een uitdaging gemaakt. Het heeft krachtige zielen geschapen, maar in de tussentijd bent u hier in een lichaam en dat is wat u nu aanbelangt.

Wij willen u helpen en dus vragen wij u om met ons mee te doen. Kathryn heeft namens u gevraagd dat wij dit aan u zouden voorleggen en dat wij u zouden laten beslissen. U kunt vragen … u kunt ÉÉN vragen om tussen te komen, om het Universum te vertellen dat u er klaar voor bent om deze duisternis op te geven, u bent er klaar voor om die in uzelf te vinden … breng het naar boven en laat het gaan. Niemand kan dat voor u doen. Dit kan alleen u volbrengen en het zal het moeilijkste project zijn waar u ooit aan bent begonnen, omdat het een illusie is, omdat u er zo aan gewend bent, omdat u altijd zo geleefd heeft en omdat niemand wil denken dat hij of zij in zichzelf zo’n duisternis heeft. Niemand wil dat denken, ik kan uw afweer voelen, het idee van ‘o nee, ik ben een Lichtwerker, ik behoor tot het Licht, ik ben liefdevol en zachtaardig’.

U moet bereid zijn om moedig te zijn, om elke kleine hint te volgen van een gevoel van boosheid of angst. Een tijd waarin u inwendig steigert, een ogenblik van ongeduld, een flits van iets wat wreed naar buiten komt … Geliefden, dat is de aanwijzing. Het is de aanwijzing voor de aanwezigheid van die bacterie van duisternis die u bij u draagt – en hij moet worden verwijderd.

Wij hebben gezien dat wanneer wij u de beloofde hulp sturen, wanneer wij de sterke energieën sturen om u te verheffen … dit voor een terugslag zorgt … niet alleen van de Cabal, maar van al diegenen die nog deels slapen en zelfs van diegenen die er trots op zijn om Lichtwerker te zijn. En die terugslag neemt de vorm aan van terugdenken aan de oude gevoelens, de oude denkwijzen … zij die heel eerlijk zijn geweest zien het gebeuren in zichzelf, u ziet het gebeuren! U wist niet hoe u het moest noemen en hoe u het kon overwinnen … nu zeg ik u: laat het los, geef het over, stuur het naar het Licht en u zult bevrijd worden van die duisternis.

Maar daarna moet u waakzaam blijven, u moet zich heel erg bewust zijn van de verleiding om het terug te nemen. Dat is wat er gebeurd is, elke keer dat we er dichtbij waren … zo dichtbij dat we het allemaal konden proeven. We konden u vooruit zien gaan, wij zagen de volgende stap op het pad en dat hebben wij aan u beschreven … en dan viel u terug en gebeurde het niet.

Wij hebben u de waarheid verteld, dat u niet de hele Cabal hoeft te verslaan. Als er voldoende mensen zijn die de handen ineenslaan en zich voornemen om gezamenlijk vooruit te blijven gaan, dan zult u alles scheppen waar wij over gesproken hebben. Wij zijn hier om u energetisch te helpen, want alles wat wij doen heeft te maken met de energieën die op de planeet werkzaam zijn.

Ik wil u ook vertellen dat sinds december 2012 de illusie, de laag van illusie waar u mee leefde nog dikker is geworden, veel dichter is geworden. Dat komt door de angst. Zovelen van u zien verschrikkelijke dingen gebeuren op de planeet – en ja, er gebeuren genoeg verschrikkelijke dingen – maar uw reactie is angst. Voor u is dat een normale reactie, u beschouwt dat als praktisch of rationeel of gewoon de feiten benoemen, maar de reactie is er één van angst en die heeft gezorgd voor een elektromagnetische laag van gevoelens, die heel moeilijk is om doorheen te komen. Het is moeilijk voor ons en ook voor u. Dus vragen wij u: ontmantel die, ont-schep die, los die op, verwijder die, wees er klaar mee.

Eén van de dingen – één van de voordelen – dat Kathryn haar ontslag heeft ingediend, hoewel er een beetje een hint leek te zijn dat ze ons tartte – (lacht zachtjes – V) wij begrijpen zelfs dat. Velen van u reageerden met ‘Bravo!’ en ‘goed gedaan!’, ‘je komt op voor waar je in gelooft’ … ja … en dat is de spirit die wij in u hopen te ontsteken.

Dit is uw leven. Wij zijn uw gidsen, wij zijn diegenen die innig van u houden, wij willen dat u hierin slaagt, ons hart brak voor u toen u zo dichtbij was en dan niet kon bereiken wat u zo graag wilt …

Wij kunnen u niet veranderen, wij hebben u de voorwaarden gesteld en naarmate u de trillingen op de planeet verhoogt – doordat meer en meer mensen samenkomen om daaraan te werken – zal de goedheid zich ontvouwen. Dat zijn de voorwaarden, u zou het de spelregels kunnen noemen en alleen zo kan het gedaan worden. U bent mensen met een vrije wil, wij veranderen u niet. Wij grijpen niet in in uw brein, dat is voor ons ondenkbaar en wij zullen geen mensen vernietigen om het voor u gemakkelijker te maken – dat kunnen wij niet doen. U moet dit doen, Geliefden, met ons aan uw zijde. Neem elkaars hand en beweeg voorwaarts: met zekerheid, vastberadenheid en moed. Maar de vijand sluimerde in u. Verwijder die. Geef hem aan het Licht en werk dan om uzelf te helpen begrijpen … al de restanten van pijn, boosheid, frustratie … veel daarvan heeft u gericht naar ons en naar Kathryn. Al die resten van pijn en woede moeten worden opgelost, als u Verlicht wilt worden.

Nu vragen wij u niet om zomaar al het slechte te vergeten dat u overkomen is en gewoon door te gaan, dat is niet mogelijk.

Wij vragen Kathryn om een nieuw programma te beginnen van onderricht, lessen, meditaties, persoonlijke uitwisseling van de één naar de ander, zodat u elkaar kunt helpen, zodat u werkelijk kunt werken aan uw eigen Verlichting. Wij weten dat de berichten geholpen hebben en er zijn vele channels die dit al heel wat jaren doen. Maar doorheen de geschiedenis van de planeet hebben mensen Verlichting gezocht, zonder het voordeel van een openlijk channel, zonder naar iemand te gaan die met ons contact kon opnemen … ze hebben geleerd om vanuit zichzelf de hand te reiken en dat vragen wij nu ook van u.

Geliefden, ik ben hier voor u, voor ieder van u. Elke dag zal ik naar u toe komen en met u praten, net als de andere Meesters. Daartoe moedigen wij u nu aan: wij hebben Kathryn niet verboden om te channelen, wij danken haar voor haar dienst. Maar wij willen niet dat u uw leven vormgeeft rondom het luisteren naar het volgende bericht van ons, wie het ook brengt. Het is niet genoeg geweest … het heeft u niet echt geholpen. In sommige gevallen is het zelfs meer op een verslaving gaan lijken, om u even wat beter te voelen.

O, wij nemen het u niet kwalijk – wij zien hoe moeilijk het is. Wij dachten dat het zou helpen en wij keren ons niet af van al die berichten die wij u gegeven hebben. Ze zijn nuttig en bruikbaar, ze gaan over kijken naar en in uzelf, onderzoeken waar u naar moet kijken, trachten dat helder te krijgen, met uzelf werken … die berichten houden hun waarde als deel van het onderricht dat wij willen dat u gaat volgen. Bevrijd uzelf, Geliefden, bevrijd uzelf van de ketenen van het duister. Wij kunnen dat niet voor u doen, enkel u kunt dat wonder in uzelf scheppen. Wij hebben toestemming gekregen om u precies daarmee te helpen.

Kijk niet naar uw leiders om alles te veranderen. Zij zijn – velen van hen – evenzeer in het duister gevangen als u. Zij gaan vooruit en vallen dan terug. Kijk naar dat patroon, zoek het in uzelf. Grote hoop, energie, de belofte voelen van een nieuwe dag – en dan een terugslag die u terugwerpt in wanhoop, moedeloosheid, hulpeloosheid. Onderzoek grondig, vermijd niet van diep te graven: u zult het zien in uzelf en anderen, geworteld in uw taal, in uw gebaren, in uw tradities, in uw verhalen en vooral in de verhalen die u uzelf vertelt. U bent moedig, u bent creatief … maar er is een traditie ontstaan die zo verweven is met uw manier van leven, dat u het niet eens meer merkt.

Kathryn heeft het ons vandaag nog aangewezen: als er een omstandigheid is waarbij u informatie kreeg die bijvoorbeeld onvolledig is – eerst kreeg u ‘A’: een feit dat u kon zien en begrijpen en vertrouwen en daarna kreeg u ‘C’: ook een feit dat u kon zien, begrijpen en vertrouwen – dan heeft uw brein onmiddellijk het ontbrekende ingevuld en dat deed het met duisternis … en wanneer u dan alles bijeen telde … A + het ontbrekende wat uw brein invult + C … dan kwam u tot hopeloosheid en machteloosheid. U schudde het af, u lachte erom en u deed alsof u het nooit had opgegeven … maar de uitkomst klinkt altijd een beetje negatief, een beetje hopeloos. Dat, Geliefden, is de sleutel. Het is de sleutel naar alle problemen die we nu hebben. Wij zien u springen, u wint de prijs en dan valt u terug. Dat … dat patroon … komt van die neiging die u heeft: elke keer wanneer u iets ziet wat u niet kunt verklaren, komt het duister in beeld.

Ah, ‘ik kan het voelen, er komt een mislukking aan’ … ‘volgens mij komen er problemen’, ‘zo is het altijd’ … hoort u het? Hierdoor wordt u verslagen, niet door de Cabal. O ja, ze hebben er een groot aandeel in gehad en ze hebben dikke lagen van misleiding aangebracht. De dingen waar zij u mee verleiden en verlokken … ze zijn overal om u heen: de muziek, de aanbiedingen in reclames … overal waar u kijkt … het vergif in het voedsel … het is zo gemakkelijk. Het zogeheten nieuws dat bol staat van bangmakende verhalen … het is overal om u heen en het heeft gezorgd voor een stroom van duistere energie, die letterlijk het evenwicht van de planeet beïnvloedt. Zet het recht, zet het recht in uzelf en u … zult vertrouwvol vooruit stappen naar uw eigen Ascentie, naar uw eigen Verlichting.

De termen ‘Ascentie’ en ‘uw trilling verhogen’ zijn verschrikkelijk misbruikt en heel erg misbegrepen geweest. Maar er bestaat nog steeds een betekenis die zuiver is – en dat is het ‘Pad naar Verlichting’ … omdat het ‘Licht’ beschrijft: het brengen van Licht … in uzelf, in uw omgeving en uw wereld. En dat is het antwoord. Dat is het werk waar ik u nu toe uitdaag … denk hieraan ieder moment van de dag: werkt u aan uw eigen Verlichting? Is de gedachte waar u NU aan denkt, het Pad naar Verlichting? Of trekt het u omlaag? Het gevoel dat u NU op dit moment heeft in uw hart, verheft het u of trekt het u naar beneden? Geef uw aandacht, uw trouw, uw rijkdommen of uw energie niet aan iemand die u leert over angst, die u aanmoedigt om na te denken over de duisternis en hoe machtig die is … dat is de sleutel.

Iedereen die u ertoe aanzet om te denken dat het duister macht heeft en u kan overwinnen … hoort u mij? … hoort u mij? … Geliefden, hoort u mij? Sta niemand toe om u ervan te overtuigen dat het duister macht heeft over u of dat het op één of andere manier kan doordringen in u of in de mensen om u heen. U moet ermee instemmen en u erop afstemmen, om dat te laten gebeuren.

Er is een aanval geweest op Kathryn – en die gaat nog steeds door – vanuit vele richtingen; dat zij ten prooi is gevallen aan het duister, dat zij gecorrumpeerd is door het duister en dat haar berichten niet langer van waarde zijn. Dit is niet waar zij tegen in opstand kwam – dat onze berichten niet van waarde zouden zijn – zij kwam in opstand tegen de teleurstellingen en het moeten brengen van steeds weer een nieuw bericht, waardoor ieder van u zich beroofd zou voelen. Het spijt ons, het spijt ons dat het dit effect heeft gehad en het spijt ons dat zij gevraagd is geworden om dat bericht door te geven.

Ik denk dat u nu begrijpt dat het niet kwam door een tekort aan Liefde, niet omdat wij u verlaten hebben, niet omdat wij niet genoeg van u hielden … wij hebben niet tegen u gelogen, wij willen dat u slaagt. Wij zagen u op de drempel, wij hebben u nog onze handen gereikt … maar u viel weg. Het breekt ons hart om dat te zien, wij willen u leren hoe u dat kunt voorkomen, hoe u het kunt laten ophouden en vooruit kunt gaan. Wij willen u leren om niet meer verstrikt te raken in het denken dat u klaar bent. U doet het goed, u heeft uw trilling verhoogd en u bent gelukkig en nu is het goed. En dan gaat u verder met uw dag en vergeet u dat alles weer. En aan het einde van de dag bent u knorrig of maakt u ruzie met uw dierbaren of snauwt u tegen iemand die niet snel genoeg is naar uw zin. Dat is niet hoe een Lichtwerker doet, dat is geen Verlichting.

Wij moeten trouw zijn aan onszelf … Geliefden, ik heb deze lessen zelf geleerd, ik weet hoe moeilijk het is. Laat u niet vangen! Reik naar de sterren! Niet alleen om u beter te voelen in dit gewone leventje … nee … neem niet met minder genoegen dan met Verlichting. En Verlichting betekent dat u volledig in contact staat met en bewust bent van uw verbinding met Ons. Wanneer u uw leven leeft, voel ons dan bij u, voel de aanwezigheid van uw Hoger Zelf, de Engelen die gekomen zijn om u te helpen, de geest van uw Tweeling Vlam, uw voorouders die over u waken en u het beste wensen … wij zijn allemaal hier bij u. Wanneer u valt, dan huilen wij. Maar wij kunnen niet het duister wegnemen dat u heeft doen vallen … dat moet u zelf weghalen.

Ik hoop dat u mij hoort, dat u mijn woorden hoort als aanmoediging, als de informatie die u nodig heeft om uw weg te vinden uit het duistere doolhof. Beweeg u altijd naar het Licht, altijd naar het Licht en wij zullen daar zijn om u te omhelzen. Het zal een uitdaging zijn voor ieder van u om uw hart vervuld te houden met hoop (dat is Licht) met vastbeslotenheid (dat is Licht). Neem uzelf voor dat u niet verslagen zult worden, dat u niet opnieuw meegesleurd zult worden in duistere gevoelens of duistere ideeën, die nog gevaarlijker zijn. Geloof niet de gedachten die u hoort rondzwerven in uw brein, geloof zelfs niet de gedachten die u nu op dit moment voelt en hoort … zij trachten u terug te sleuren.

Ja, er zijn duisteren om ons heen en ze trachten tussen te komen. Ze trachten tussen te komen in mijn gesprek met u. Ze trachten tussen te komen in het werk van Kathryn, omdat zij dit aan u wil brengen, deze lessen die u zullen helpen om weg te komen uit deze vortex die u steeds weer omlaag trekt, terwijl u denkt dat u omhoog gaat.

Het is veel meer dan een truc … u heeft het woord ‘matrix’ gehoord en het lijkt ook op een spiegelpaleis en enkel en alleen uw hart, uw verbinding met ons en uw verbinding met het centrum van Gaia, kan u helpen om uw evenwicht te bewaren. Er is geen woord, geen mantra, geen lering, geen uitleg die u uit het duister kan trekken omdat die allemaal behoren tot uw brein. En uw brein, Geliefden, is niet te vertrouwen. Het is volgestopt met compromissen, met ideeën die uitermate redelijk klinken, vanuit uw verstand zou u zeggen … maar zij zullen u afkeren van het Licht. Wees doortastend, wees zuiver, sta niets toe in uzelf – als eerste, u moet altijd eerst in uzelf kijken! – sta niets toe in uzelf dat niet van het Licht is.

Vergelijk uzelf ook niet met anderen, zeg niet ‘ik ben beter dan hem, dus ik zal wel goed zijn’ … neen, dat is geen Verlichting. Verlichting betekent dat u vrede heeft gesloten met uzelf en met God – en dat u volledig afgestemd bent op de schoonheid en de Liefde die in u leven. Ik weet dat u dit kunt omdat er al zijn die dit Pad op Aarde zijn gegaan en erin geslaagd zijn om Verlichte zielen te worden. Het is te doen … ik weet zelf hoe moeilijk het is, maar het is te doen. Dus leg ik voor u de lat veel hoger dan alles waar u in dit leven voor gewerkt hebt, ik hou de fakkel hoog voor u … zwicht niet, sta uzelf niet toe om het zelfs maar te overwegen.

Beloof uzelf dat u oprecht alles zult doen wat in uw vermogen ligt om in uzelf het Licht te scheppen dat de wereld zal veranderen. Het zal u en alles om u heen veranderen.

Ik hoop dat u hier nog eens opnieuw naar zult luisteren, ik hoop dat u deze opname – dit bericht van mij – zult bewaren en het zult gebruiken wanneer u het maar nodig heeft. Want dit bericht – elk woord en elke zin – zijn doortrokken van de betekenis van de uitdaging waarvan ik graag zou zien dat u ze aangaat en doorstaat.

Keer terug naar het Licht, Geliefden. Maak geen uitzonderingen, maak geen uitzonderingen voor uzelf en keer u – zelfs geen ogenblik! – tot schuld, schaamte of afkeuring van uzelf of die duistere gevoelens ‘waardeloos, machteloos, hopeloos’ … precies die gevoelens en ideeën zijn de valkuil die u heeft teruggezogen, elke keer wanneer u naar de prijs reikte. Elke keer wanneer u naar het Licht reikt, zijn dat de gevoelens die u doen falen.

Sta het niet langer toe. Sla geen hoekje over en mis geen enkel moment die u de kans biedt om het te grijpen en het los te laten in het Licht.

Dat is de verantwoordelijkheid die ik u geef, dat is mijn uitdaging aan u en dat is mijn Grote Wens: om u te zien – zegevierend, zuiver, gloeiend met het Licht van Liefde.
Want u, Geliefden, u bent Liefde, u bent Licht en u bent God.

Kom met ons mee in het Licht … NU en voor de eeuwigheid!

Ik ben uw Sananda,

Namaste

Engelstalig bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.