PORTIA: De Bal ligt bij U

PORTIA: De Bal ligt bij U
27 september 2014

2014 09 27 oceaan

Portia:

St. Germain en ik wisselen elkaar af om met u te praten in deze laatste momenten, voordat de wereld volledig op zijn kop gaat. Wij praten graag met u en we zijn allebei zo druk geweest met het werken met regeringsfunctionarissen en de financiële leiders van de wereld, bij wie we als een luis in hun pels zijn geweest, volledig betrokken bij de dagelijkse handelingen van het ontvouwen van de Welvaartsprogramma’s. Natuurlijk hebben wij u verteld dat wij op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn, maar soms heeft het meer effect als we veel van onze energie voor korte tijd samenballen, om ons zo intens mogelijk te richten op één bepaalde persoon of groep. Adamos en ik vinden het fijn om ons trillingsvermogen te bundelen om de Violette Vlam toe te passen wanneer dat nodig is – of om enorme golven van Liefde te sturen, recht in het hart van een weerbarstig persoon, wiens handelingen belangrijk zijn voor het hoger goed.

Het heeft een steeds sterker effect, wanneer wij onze krachten bundelen met u op de grond, die zoveel Liefde en mededogen sturen naar uw broeders en zusters. Wij bekijken de stroom van liefdevolle energie in de omgeving, zoals u kijkt naar een druppel voedingskleurstof in een glas water. De golven van kleur en licht bewegen doorheen de atmosfeer als linten van Licht. Wij zien de energie die met name naar het Midden-Oosten wordt gestuurd, naar de conflictgebieden en naar de leiders van de banken en de financiële wereld – waarvan velen in het verleden afgestemd waren op de Cabal. Uw trillingsboodschappen van Liefde blazen hen letterlijk omver. Blijf vooral zo doorgaan!

Uw geplande meditaties zijn bijzonder effectief, zoals wanneer u uw energie uitstuurt elke 11 minuten na het hele uur. Wij vinden het prachtig wanneer u uw energie bij de onze voegt om een gouden golf van verheffende en vreugdevolle trillingen te scheppen. Het versnelt de veranderingen die we allemaal tot stand willen brengen – en wij kunnen het niet doen zonder u. Het is een deel van het contract dat wij vanaf het begin met u hadden: wij kunnen niet méér energie voor verandering sturen, dan u doet. Dit zorgt voor een eerlijk evenwicht en het betekent dat wij nooit enige verandering kunnen doorvoeren waaraan u niet eerst zelf begonnen bent. Op die manier behoudt u altijd de leiding, ontwerpt en manifesteert u de wereld zoals u zich die voorstelt. Dan kunnen wij onze energieën in de strijd gooien om u te helpen.

Ziet u, wij moeten u toestaan om ten minste 51% van het aandeel aan invloed te hebben, op de omstandigheden op uw planeet. Het is een deel van de Universele Wetten dat wij niet mogen ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken op een planeet. De enige uitzondering daarop was, wanneer mensen atoomwapentuig zouden gaan maken, omdat dat – zoals wij u verteld hebben – gevaarlijk is voor het gehele Multiversum. De Raden hebben besloten dat nooit meer zou worden toegestaan dat uw militaire lobbyisten atoomontploffingen zouden laten plaatsvinden, niet om te testen en niet in gevechten.

Uiteraard hebben zij nu raketten ontworpen die gemaakt kunnen worden met kleine hoeveelheden verrijkt uranium, het afvalproduct van uw atoomcentrales. Het gebruik van atoomenergie om elektriciteit op te wekken was vanaf het begin al krankzinnig, aangezien de wetenschappers totaal niet wisten hoe ze het afval moesten kwijtraken of hoe zij de krachtige reacties konden beheersen in het geval van een kleine fout of een lek. Het was echt een roekeloos plan, dat aan de bevolking verkocht werd als een wondermiddel – maar feitelijk was het gewoon weer een enorm winstgevend experiment, vanwege de enorme kosten van het bouwen en onderhouden van buitengewoon gevaarlijke centrales en de onmogelijkheid om het afval kwijt te raken.

Het hoeft geen betoog, dat er geen goede manier is om af te komen van een substantie met een levensduur van duizenden jaren en in uw wereld geen enkele bekende manier, om de giftige uitwerking ervan te neutraliseren. Natuurlijk waren de bouwers zich hiervan bewust, toen zij hun vrienden in de politiek ervan overtuigden om hun onverantwoorde plannen goed te keuren. Maar alle betrokkenen begrepen ook toen al dat de afvalproducten wellicht bruikbaar zouden zijn voor militaire wapens, hetgeen ook gebeurd is. U heeft het effect van deze factor gezien tijdens de discussies over de nucleaire vermogens van Iran en over het afval van hun reactoren. Het is een wereldwijd tikkende tijdbom.

Om die redenen werd er besloten dat het Ashtar Commando zou beginnen met een programma om het nucleaire afval op te ruimen, waarbij ze gebruik maken van vooruitstrevende technologieën, die voor dit probleem bedacht zijn door uw galactische broeders en zusters. Er is een effectieve tussenkomst geweest in veel gebieden in de wereld, gelijklopend met de werking op de grond om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan en de atoomcentrales te ontmantelen. Het is heel jammer dat er – omdat lekken en ongelukken met atoomcentrales grotendeels verborgen worden gehouden – een eerder onverschillige houding wordt aangenomen vanuit het volk. Er wordt algemeen aangenomen – aangezien er over de hele wereld geen centrales ontploft zijn – ze ook niet zo heel gevaarlijk zijn.

Er wordt in de media weinig gesproken over die delen in de wereld die grootschalig vervuild zijn geworden door het ongeval in Fukushima; het komt nauwelijks in het journaal, dat er complete kusten vernietigd zijn door de beweging van de oceaanstromingen die radioactief afval meedragen. Er is u verteld dat het volledig opgeruimd is geworden door de Galactischen, maar helaas is dat nog niet zo – hoewel er een grote bereidheid is bij diegenen die heel graag dat werk zouden afmaken. Zij hebben uw blijvende deelname en energetische inbreng nodig, als zij op een dusdanig dramatische wijze moeten tussenkomen om die taak te volbrengen.

Ik wil u allen vragen om mee te doen met St. Germain en mij, de andere Meesters en de Broeders en Zusters uit het hele sterrenstelsel, die willen helpen om de oceanen van Moeder Terra terug te herstellen tot hun ongerepte staat. Het is een enorme taak, maar één die heel snel kan worden uitgevoerd met de gezamenlijke inspanningen van ons allemaal. Wij vragen dat u zich bij ons voegt voor een krachtige stoot van Violette Vlam-energie, om al het giftige afval van atoomwapens en -centrales over de hele wereld te neutraliseren en op te ruimen – en om het ontmantelen te versnellen van de 435 huidige, nog in werking zijnde atoomcentrales in de wereld. Daarbij zijn er nog eens 71 in aanbouw waarvan 29 in China – allemaal goedgekeurd na Fukushima. Waarom is deze duik in een milieu-roulette toegestaan geworden door de mensen in deze wereld?

Het antwoord ligt gedeeltelijk bij de regeringen, die geen gehoor gaven aan de protesten van burgergroeperingen – maar de tijden veranderen, Geliefden. Wapen uzelf met de feiten over hoe gevaarlijk deze tijdbom-technologie echt is en verdrijf alle regerings-functionarissen die er steun aan geven. Maak het tot uw ‘lakmoes-test’ voor wie u aan de macht wilt, dan zult u de oplichters en de irrationele kapitalisten weghalen, die alleen maar geven om winsten en die enkel kijken naar het financiële plaatje – zonder rekening te houden met de gevaren voor het milieu. Waarom zou u zo iemand eigenlijk in uw regering willen hebben? U kunt hen allemaal verdrijven in één verkiezingsronde. U zou niet eens hoeven te wachten tot het Openbaar Ministerie een aanklacht tegen hen indient om hen uit hun huidige machtsposities te verwijderen – hoewel velen van hen al spoedig hun plaats zullen innemen in de lijn van misdadigers, voor hun opeenvolgende misdaden tegen het volk.

Doe dus met ons mee om de wereld van onze dromen te blijven visualiseren en scheppen – een wereld waarin iedereen veilig is voor de door de mens veroorzaakte rampen, ziekten die veroorzaakt worden door chemicaliën, vervuild water en roekeloze onverschilligheid voor de pijn die dat toebrengt aan onze geliefde Moeder Terra. Stuur uw krachtige Liefdesenergie over de planeet, overstroom de hele Aarde met uw gepassioneerde intentie om te genezen en om alle vernietigende energieën en restanten van duistere ideeën en handelingen, op te ruimen.

Neem in dit Beeld ook de volledige uitschakeling op van al het genetisch gemanipuleerde voedsel en alle pesticiden en chemische meststoffen. Stel u voor, hoe de fabrieks-boerderijen afnemen – en daarmee de slavernij van de dieren. Zie hoe de dieren eruit verdwijnen en hoe deze bedrijven hun deuren sluiten vanwege onvoldoende vraag naar vlees en vleesproducten, wanneer al de wezens van de Aarde – zowel de dieren als de mensen – evolueren van carnivoor naar omnivoor en vervolgens herbivoor of zoals de mensen zichzelf graag noemen: ‘veganisten’. Naarmate uw planeet in trilling verhoogt zal er minder en minder vraag zijn naar het eten van het vlees van dieren, die uw vrienden zijn geworden.

Heeft u gemerkt hoeveel gemakkelijker het is geworden om biologisch voedsel te vinden in uw winkels? Heeft u gezien hoeveel restaurants er vegetarische specialiteiten aanbieden? Wanneer u naar buiten treedt en in de winkels en de restaurants uw voorkeur uitspreekt, wanneer u de boeren in uw omgeving leert kennen en hun inspanningen steunt om biologisch fruit en groenten te kweken, dan draagt u in grote mate bij aan de positieve verandering waar we allemaal naar verlangen.

Elke beslissing telt. Elke keuze van voedsel kent een moreel gevolg. Zult u zich naar het Licht keren, op elk gebied in uw leven? Zult u ‘stemmen’ voor een gezond en duurzaam Paradijs als uw leefomgeving? Of zult u de Cabal steunen door ervoor te kiezen om voedsel te kopen dat gekweekt is met hun dodelijke giffen? Of door water te kopen in plastic flessen, die de oceanen en alles wat daarin zwemt, wurgt en vernietigt?

Ziet u, Geliefden, dit zijn veranderingen die niet met geld te koop zijn. U heeft de RV niet nodig (al zult u die wel krijgen) om een enorme verandering te brengen in de wereld waarin u leeft. U moet enkel maar stoppen met uw geld te geven aan de schuldigen die uw ondergang bevorderen, de hele bevolking ziek maken, zorgen voor aangeboren afwijkingen en kanker – en daar dan ook nog eens over liegen. Het is eenvoudig, nietwaar? Als iedereen die dit leest niet langer de vervuilers van deze wereld zou steunen, dan zou de wereld een andere plek zijn.

Maak vervolgens een lijstje met dingen die giftig zijn. Weiger om giftige schoonmaak-producten te gebruiken. Elimineer alle plastic zakken. Breng niets meer in uw huis wat gemaakt is van plastic. Lees de etiketten om er zeker van te zijn dat u geen tandpasta gebruikt waar fluoride in zit, of fruitdrankjes met suiker. Koop niets in blik of dozen. Vraag uw groenteboer om de verpakking af te halen van fruit en groenten – of koop ze niet. Neem uw eigen tassen mee en laat het idee los, dat u alles in plastic moet inpakken om het mee naar huis te nemen. Het is gemakkelijk om een gebreide of stoffen tas mee te nemen om uw voedsel in te pakken. Doe het voor Moeder Terra – en voor uzelf.

Houden van uzelf, uw gezin en uw planeet is niet iets voor ‘af en toe’. Wees trouw, wees altijd aandachtig op de uitwerking van wat u doet, op uzelf, uw gemeenschap en uw geliefde planeet. Zoals onze geliefde St. Germain heeft gezegd, is het het kenmerk van een Meester om volledige beheersing te hebben over uw gedachten, gevoelens en handelingen. Breid nu dan die definitie uit tot zij al uw handelingen omvat, overal waar u gaat, elke keer als u iets koopt – hoe klein ook – elke keer dat u een maaltijd bedenkt of een restaurant binnenstapt. Hou uw beloftes aan uzelf en aan uw spirituele familie in ere, en wanneer u dat doet zult u merken dat u uitstijgt boven uw oude gewoonten en dat u geniet van verheffende en vreugdevolle gedachten – en dat u daarbij ook nog eens gezond wordt.

U zult binnenkort enorme zegeningen ontvangen. Wanneer u plannen maakt om uw fondsen te gebruiken, wees u dan bewust van het pleidooi dat wij net gehouden hebben – u eraan te herinneren dat u de rentmeesters van uw geliefde planeet bent. Vergeet haar niet in uw opwinding om alles te kopen wat u altijd al wou. Ga in plaats daarvan naar het diepste van uw Hart, waar zuivere Liefde stroomt van ons, door u heen naar het Hart van Terra. Eer die verbinding, Geliefden – en ga dan verder met het scheppen van de Hemel op Aarde.

Hoe volledig en hoe snel uw wereld verandert, zal aan u liggen. Wij zijn hier, altijd aan uw zijde, wij bewegen de energie die het wiel doet draaien, wij zwoegen verder wanneer u verder zwoegt, wij houden ons in als u zich inhoudt. Dat is natuurlijk ook de reden geweest van een aantal van de vertragingen die u ervaart. Wij mogen ons niet ‘buitenspel’ begeven, wanneer u de bal niet in dezelfde richting draagt als wij ons bewegen. Kom dus, laat ons volle kracht vooruit gaan, onze vreugdevolle marsliederen laten schallen en de lof van onze Liefdevolle God zingen.

Wij zijn hier bij u, wij verheugen ons in de zege van deze ogenblikken en wij zijn toegewijd, opgewonden om met u in harmonie vooruit te gaan. Wij zijn degenen die u altijd – heel graag zelfs – ‘rugdekking geven’. U moet zich alleen bewust worden van wat er voor u ligt. Tezamen, Geliefde Broeders en Zusters, winnen wij het spel – en veranderen wij de wereld.

Ik ben de uwe, vreugdevol toegewijd aan het Grootste Plan.
Uw Portia.

Genoteerd door Kathryn E. May, 27 september 2014, 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.