KATHRYN: Mijn Ontslag

KATHRYN: Mijn Ontslag
27 oktober 2014

foto kathryn nieuwe foto2

Lieve Vrienden,

Ik heb vandaag besloten om ontslag te nemen uit mijn functie van ‘De Stem van Moeder/Vader God’ en ‘De Stem van Sananda’. Ik zal de eerste tijd geen berichten meer channelen van de Verheven Meesters. Ik zal uitleggen waarom.

Gedurende heel wat jaren heb ik mijn belofte gehouden om de stemmen van de Hemelse Schare absoluut trouw te channelen. Ik heb geen woord, geen komma zelfs, niet het minste veranderd in wat zij me gegeven hebben. Ik heb niks toegevoegd en niks weggelaten. En dus zijn de berichten zoals ze gegeven werden. Ik neem er geen eer en geen schuld voor, behalve misschien dat ik de boodschapper was van een programma, dat beetje bij beetje evolueerde tot een serie van aanmoedigende, bemoedigende en herhaalde berichten die, uiteindelijk, een wortel bleken te zijn zonder een beloning.

Mij werd overduidelijk verteld dat het dit voorbije weekend zou gebeuren, ze gaven details, tijden en specifieke instructies. Mij werd herhaaldelijk verzekerd dat zij nooit meer iets zouden beloven wat niet zou gebeuren. Ik herinnerde hen eraan, dat ze me geen details mochten geven als die niet echt waren. Opnieuw – na een enorme aanloop – kwam hun datum en ging ook weer … met nog meer uitleg en beloften. Dezelfde beloften … opnieuw.

De hele aanloop naar RV was een manier om mensen te helpen zich voor te stellen, dat ze elkaar zouden helpen om een nieuwe wereld te bouwen. Ik was verheugd om de belofte van hoop, vrede en voorspoed te vertegenwoordigen, die ons allen zou verheffen uit de duistere overheersing van de Cabal, om ons eigen vermogen te ontdekken om de wereld te veranderen. Maar uiteindelijk draaide het allemaal om geld.

De uitleg daarvoor was dat wij hen zouden verslaan in hun eigen spel, de controle terug zouden krijgen over onze eigen instellingen, onze bestuurslagen en ons eigen leven, om niet langer te leven onder het juk van de grote baas: Geld. Wij zouden dit gaan doen door ‘meer geld te hebben dan God’, zoals we lachend zegden. Misschien is dat zinvol vanuit een bepaald perspectief – dat er sommigen zijn die grote rijkdommen kunnen worden toevertrouwd, die daarmee onze vrijheid en onze eerbaarheid kunnen terugkopen.

Is dat echt wat wij nodig hebben? Deze belofte van materiële rijkdommen om ons te bevrijden van het hersenspoelen, de armoede, de ellende en het tekort – die geschapen werden om ervoor te zorgen dat wij ons tegen elkaar en tegen onze God keerden?

Ik heb mijn leven lang gewerkt om mensen te helpen in zichzelf op zoek te gaan naar het anker in hun eigen Centrum – de verbinding tussen hart en ziel, die ons kan bevrijden van het in het brein gelegen egoïsme, dat ons allen gekaapt heeft en ons liet geloven dat wij niet goed genoeg, niet waardig genoeg waren – tenzij we heel rijk waren. Ik geloof nog steeds dat dit het echte werk is dat wij moeten doen, om trouw te blijven aan het lichaam en de ziel waarmee we geboren werden, om een leven te leiden van integriteit en Liefde, ongeacht aan welke propaganda en mind control ons brein in de tussentijd wordt onderworpen.

Ik zal blijven werken met het Visual Centering, waarvan bewezen is dat het zo velen zo effectief helpt bij het vinden van hun centrum, om zichzelf te bevrijden van de pijn en de programmering uit hun kindertijd. Dit is voor mij belangrijk – om de mensen diep in hun hart te zien reiken, voorbij religieuze overtuigingen, voorbij alle leringen of filosofische argumenten – om vrede te vinden in de schoonheid die zij hier kwamen brengen.

Ik heb een bericht gestuurd aan mijn geliefde vrienden in de Hogere Dimensies. Ik zal niet langer enig bericht van hen channelen, omdat zij hun belofte aan mij hebben verbroken en zij niet de herwaardering van de valuta, de stroom van zegeningen in gang hebben gezet die ons beloofd was tegen afgelopen weekend – omdat ik anders zou weigeren om nog iets te channelen. Ik heb bevolen dat het moest gebeuren en zij hebben mijn verklaring aanvaard dat het genoeg was, genoeg aanmoedigen, genoeg beloften, genoeg uitleg en schijnbare verontschuldigingen.

Wij hebben ons werk gedaan in goed vertrouwen. Wij hebben in onszelf gezocht en ons verbonden met ons hoogste goed en daardoor kunnen wij nu niets meer aanvaarden wat niet zuiver is. Zuivere Waarheid, zuivere Liefde en Licht kunnen geen manipulaties of leugens gedogen, eender om welke reden. Het doel heiligt niet de middelen. Niet nu. Misschien waren de maandenlange berichten nodig om ons te helpen onze trilling te verhogen om de energieën van de Centrale Zon te kunnen aanvaarden. Misschien waren jullie ons aan het testen om te zien hoe lang wij gelijk welke vorm van onwaarheid zouden tolereren.

Ik zal het in elk geval niet langer tolereren. Ik heb beloofd aan de lieve mensen die mij en mijn berichten gevolgd hebben, dat er een nieuwe dag was aangebroken en dat die vervuld zou zijn van Licht en eindeloze Liefde. Ik wil geen aandeel hebben in het hen weer teleurstellen, voor geen enkele reden, voor geen enkel excuus.

Op Aarde zoals het is in de Hemel? Ik geloof niet dat de Hemel een plek is van trucjes en raadsels. Enkel hier in de lagere dimensies aanvaarden we halve waarheden en ‘goedbedoelde’ leugentjes om bestwil. Nu niet meer. Ik zal geen bijdrage leveren aan het scheppen van drama, een kaartenhuis, een afglijden naar omgekeerde redeneringen, zogenaamd logisch klinkende verklaringen en doodgewone leugens.

Wij weten dat God machtig genoeg is om tussen te komen wanneer de juiste tijd daarvoor aanbreekt. Wij hebben onze stem gegeven aan het verzoek om hulp, toen we gevaar liepen om vermoord te worden als we de Cabal zouden uitdagen – die niet zouden aarzelen om Lichtwerkers op grote schaal te vermoorden. Niettemin hebben we hen al eerder rechtstreeks uitgedaagd en desnoods heb ik er geen enkele moeite mee om dat te doen als het nodig is, als onze Hooggeplaatste Vrienden weigeren om mee te gaan doen zoals ze beloofd hebben.

Misschien is dat één van de regels van het spel waar we mee akkoord zijn gegaan voordat we hierheen kwamen: dat we het alleen zouden doen, zonder ingrijpen van buiten onszelf. Wij hebben gehoord dat wij Hen zijn, wij zijn Eén en wij hebben het vermogen om het Paradijs op Aarde te vestigen, zoals zij ons hebben geleerd om ons dat voor te stellen. Als wij dat echt geloven, dan hebben we hun tussenkomt of hun geld niet nodig (Bedankt, St. Germain, maar houdt u uw woord?). Wij zijn het Licht.

Overal om mij heen zie ik schittering – de opkomende energieën zijn onvoorstelbaar getalenteerde en krachtige mensen, die zachtmoedig hun zegeningen en hun onoverwinnelijke Licht delen ten goede van iedereen. Hebben we eigenlijk meer nodig dan dat? Wanneer wij samenkomen om onze wereld tot een betere plek te maken, dan verandert dat alles.

Waarom zijn ons deze dingen beloofd, die niet tot stand komen? Waarom werd van ons gevraagd om te geloven, ondanks de eindeloze teleurstellingen? Was het om ons – de kleine groep van Lichtwerkers die echt vertrouwen op Gods mooie Waarheid – te helpen, om eindelijk te aanvaarden dat wij niets meer nodig hebben dan ons eigen sterke hart en dappere ziel? Wij zijn gesmeed in het vuur van honderden levens hier. Ongeacht hoe dik de Sluier, wij weten nog steeds dat wij echte hulp verdienen, echte voeding voor onze vermoeide lichamen en onze zielen, die echt trachten de Onmogelijke Droom te bereiken. Met minder zullen wij geen genoegen nemen.

Ik beloof mijn hart en mijn energie, om deze wereld tot een betere plek te maken. Deze berichten nog channelen voelt niet langer goed. Ik ben intens verdrietig dat ik moet weigeren om berichten over te brengen van hen die ik zo innig liefheb, maar voor nu moet ik dit doen – totdat we allemaal zullen weten waarom dit op zo’n vreemde en onaangename manier is afgehandeld.

Misschien zal ik weer channelen nadat we de zegeningen hebben ontvangen, waarvan ik nog steeds hoop dat ze tot stand komen, maar enkel nadat ik een heldere en redelijke verklaring heb gekregen over waarom wij allemaal meegesleept zijn langs deze eindeloze, schijnbaar lege beloften, totdat iedereen uitgeput was, er genoeg van had en op het punt stond om het vertrouwen te verliezen in de zogeheten Goden die eindeloze Liefde beloofden. Ik beveel hen nu dat zij ons de trouw en goede wil tonen die wij hen gegeven hebben. Niets minder dan dat zou eerlijk zijn. Liefde is Licht – en Licht is Waarheid.

Ik blijf, in dienstbaarheid aan ÉÉN, Kathryn

Kathryn E. May, 27 oktober 2014, 10 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.