ST GERMAIN: Wat is er nieuw?

 

ST GERMAIN: Wat is er nieuw?
26 september 2014

2014 09 26 IndigoChildren

St. Germain:

Ik heb gevraagd om vandaag met u te kunnen spreken, omdat ik verder wil gaan met het verhaal waarvan mijn geliefde Portia u gisteren het begin heeft verteld. Wij hebben duizenden jaren samengewerkt aan dit project van Planeet Aarde om haar naar haar Ascentie te brengen en het is prachtig om te zien dat het zich ontvouwt zoals wij het ons hadden voorgesteld.

U werd de voorbije maanden gewezen op de duistere energieën die u nu opruimt uit uw eigen atmosfeer en van het Aardse niveau. Uw channel Kathryn hebben wij gevraagd om deze uitdagende berichten met persoonlijke informatie door te geven, omdat zij afgestemd zijn op het boek dat zij hierover heeft geschreven ‘Who Needs Light?’ en omdat zij vele jaren in opleiding is geweest voor precies dit doel. U kunt aan haar ervaringen zien, hoe wij u precies helpen om vooruit te komen op uw pad en hoe uw levenservaring nauwkeurig is vormgegeven om u te brengen tot het punt waar u nu bent. Haar opleiding in Visual Centering en in psychologie maken haar voor mij de perfecte keuze, om mijn berichten door te geven over heling en psychologische veranderingen. Er zijn anderen, wiens talenten een diepgaand inzicht omvatten over bijvoorbeeld fysica – en zij zullen worden ingezet om de technische informatie door te geven, die u nodig zult hebben.

Ziet u, niets wordt verspild in een leven op Aarde. Uw paden verweven op een schijnbaar ondoordachte manier uw studies, uw relaties en uw uitdagingen … totdat u op een dag merkt dat u nauw betrokken bent bij een project dat de weg van uw hart vervult – en u in rechtstreekse afstemming brengt met God. Op dat moment heeft u een keuze: u kunt uw hart openstellen met dankbaarheid en opwinding en er met twee voeten instappen – of u kunt wegkijken en verdergaan met investeren in de andere afleidingen, welke u bezig hebben gehouden. Die afleidingen richten zich vaak op het verdienen van geld, u zorgen maken over het verdienen van geld, het uitgeven van geld en trachten om geld te sparen. Zo was het leven op Aarde.

Zult u nu wakker worden en inzien hoe volledig onnodig het is, om u zorgen te maken over en bezig te houden met geld – en in plaats daarvan uw plaats gaan innemen bij hen die het juk zullen afwerpen, dat de duisteren u zo lang geleden hebben opgelegd? Ik wil u eraan herinneren dat de Welvaartsfondsen pas de eerste stap naar vrijheid zijn – vrijheid van de slavernij van het geld. Het doel is uiteraard om het gebruik van geld helemaal te stoppen.

Dat was in het begin een onmogelijk idee voor u, nietwaar? Een idyllische droom die alleen waar kon worden in één of andere ingebeelde, utopische illusie? Wel, ik verzeker u Geliefden, er zijn vele beschavingen geweest waar geld niet nodig was voor de handel en de wereldwijde uitwisseling van goederen. U herinnert zich de vroegste specerijenhandel in uw beschaving – die draaide om een levendige uitwisseling van zijde, exotisch voedsel, gebruiksvoorwerpen en andere kostbare grondstoffen. Er was niet meer voor nodig dan het vestigen van stabiele contacten tussen de handelspartners en diegenen die konden zorgen voor betrouwbare kanalen om de goederen te vervoeren en te leveren.

Nauwe relaties komen tot stand, wanneer er geen geld bij te pas komt. Het was eigenlijk een heel efficiënt systeem, vanwege het feit dat niemand al de zijde in de wereld of al de specerijen voor zich zou willen houden – ongeacht hun waarde. Het zou veel moeilijker zijn om de wereld over te nemen door het innemen van de gehele wereldvoorraad aan dadels. Welk leger zou tevreden zijn om betaald te worden in meters stof of vaatjes met spijkers?

Ziet u, het was de ontwikkeling van geld – tezamen met het achterlaten van de landbouw als een gedeelde manier om gezinnen te onderhouden – die het voor de Cabal mogelijk maakte om macht te krijgen over bijna iedereen op de planeet, door hun controle van de geldtoevoer. Het was een sluwe, sluipende kanker die het grootste deel van de Westerse wereld in zijn greep kreeg ten tijde van de Industriële Revolutie en die zich van daaruit systematisch verspreidde naar de verste uithoeken van de planeet. Er zijn nog slechts een paar kleine gemeenschappen van inheemse volkeren die in staat zijn geweest om hun cultuur te behouden, welke de verbinding viert met Moeder Aarde en met God.

U zult niet terugkeren tot de primitieve levenswijze van uw voorouders, behalve in spirit. U zult genieten van vooruitstrevende technologieën, waaronder ook de handige ruimtereizen en de vrije energie die het leven aangenaam en opwindend zullen maken. U zult toegang hebben tot alles wat u wenst en nodig heeft, omdat u zult leren om alles wat u maar wilt, te manifesteren – uiteraard na een zorgvuldige opleiding. Dit zal een belangrijk deel zijn van de verschuiving naar 5D en daar voorbij. Een leven zonder stress is het aangename resultaat van het in staat zijn om – waar en wanneer u wilt – alles te scheppen wat u nodig heeft. Natuurlijk is er geen behoefte aan geld, wanneer u alles wat u nodig heeft kunt bekomen met één vingerknip.

Ik heb met veel genoegen de vaardigheid om te manifesteren aangeleerd aan leerlingen, die naar mijn etherische retraite zijn gekomen om al het aangename te ervaren en de mogelijkheden van creatieve ontdekking te zien, die ontstaan wanneer u leert werken met de energie van het Universum. Muziek wordt een spannende onderneming, wanneer u verbonden bent met de hogere rijken. U ziet dit terug in de verbazingwekkende vaardigheden van de ‘wonderkinderen’ die nu op de planeet verschijnen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgen klassieke muziek onder de knie – en met de juiste opleiding en eersteklas lesmateriaal, gaan zij zingen als engelen. Zij zijn de Kristalkinderen, die in dit leven kwamen met een diepe verbinding met God. Die verbinding uiten zij, zoals u kunt zien aan de extase op hun gezichten, wanneer zij hun opmerkelijke uitvoering volbrengen.

De veranderingen zijn langzaamaan gegaan, zodat u misschien niet beseft hoe dramatisch nu precies de verschuiving is, die in uw wereld gaande is. Laat ons nu kijken naar de politiek in uw wereld. Hoeveel kwaadaardige dictators zijn er nog over, in vergelijking met de wereld van 30 jaren geleden? Gaandeweg is het toneel ingrijpend geëvolueerd.

Afrika, waar bijna elk land gegijzeld werd gehouden door een kwaadaardige oorlogsheer, die zijn volk en de natuurlijke rijkdommen voor winst verkocht aan de Europese en Amerikaanse Cabal, is langzaam maar zeker verschoven naar de richting van democratie en zelfbestuur. Apartheid stopte ongeveer 20 jaren geleden in Zuid-Afrika, maar het heeft gezorgd voor een psychologische verschuiving, die geleid heeft tot een nieuw bestuur en hoop over het hele continent. Er moet nog veel worden gedaan, maar met de kwijtschelding van de schulden aan alle ontwikkelingslanden, zal er een nieuwe dag aanbreken voor de Afrikaanse volkeren.

Het grootste deel van Zuid-Amerika, dat lang verstikt werd door het arrogante machtsmisbruik van Amerikaanse bedrijven en hun inheemse partners, heeft zich eindelijk ontworsteld aan de greep van de buitenlandse machten. Eén na één hebben de landen, die opgedeeld waren door Europese kolonisten hun politieke onafhankelijkheid verworven, en zijn zij begonnen aan de lange strijd voor economische vrijheid – weg uit de greep van de Cabal. Er is wereldwijd een nieuw respect ontstaan voor de inheemse volkeren, die de macht over hun eigen leven weer hebben herwonnen.

Een schitterend voorbeeld van dit nieuwe respect, werd deze week zichtbaar toen de regering van de VS 554 miljoen dollar betaalde aan het Navajo volk, als rechtzetting voor het geld van een slecht beheerd trustfonds – een kwestie die teruggaat tot 1946. Dit zou slechts 20 jaren geleden nog volledig ondenkbaar zijn geweest.

Het Midden-Oosten verandert zo snel, dat de door de Cabal gecontroleerde media er moeite mee heeft om de waarheid te verbergen. De Arabische Lente is niet dood. Zij is ontvlamd in het hart van de gehele regio en dat vuur voor vrijheid zal niet worden gedoofd door de – door de Cabal van de VS opgeleide – al-Qaida moordenaars, ondanks de psychologische manipulatie die geleid heeft tot het aanwerven van een aantal van de meest wanhopige rebellen, die rijp waren om te worden ingelijfd bij de redelijk goedbetaalde, maar kleine troepenmacht, die u nu voor problemen ziet zorgen in dat gebied.

Het is ironisch, nietwaar, dat de landen waar de VS hebben ingegrepen om oorlog te ondersteunen, nu de landen zijn die op eigen benen gaan staan – op de meest glorieuze wijze. Vietnam, Korea en Irak zullen behoren tot de meest welvarende landen in het Oosten. Irak is inderdaad bevrijd van de oude dictator en onder het welwillend oog van het nieuwe Amerikaanse bestuur, bloeit het op tot een gloednieuw model van gedeelde macht, nu zijn nieuwe leiders de afscheidingen uit het verleden herstellen, om een nieuwe manier van leven te scheppen voor het volk.

Merk op dat uit het puin dat de Cabal geschapen heeft, uw Iraakse broeders en zuster nu op eigen kracht een prachtig, democratisch bestuurssysteem scheppen. Zij delen de grondstoffen van hun rijke land, zodat elke regio kan groeien wanneer ze zich bij de anderen voegen, om een leefbare bestuursvorm te scheppen voor iedereen. Het Licht is inderdaad naar het Midden-Oosten gekomen.

Verheug u, geliefde mensheid! Feliciteer uw broeders en zusters, die zijn blijven vechten voor hun recht om te leven in waardigheid en vrijheid! Voeg u bij hen in uw hart, met mededogen voor hun lijden en met bewondering voor de veerkracht, die de menselijke geest is. De geest van samenwerking en Liefde wordt sterker – en u, Lichtwerkers, behoort tot diegenen, die voeding en steun zullen geven aan deze impulsen in de richting van Liefde en Vrijheid, welke u nu overal in de wereld ziet.

Laat u niet voor de gek houden door de media-hype, die ontworpen is om u neerslachtig en wanhopig te maken en u het idee te geven, dat u wordt aangevallen. Alles is goed en alles beweegt zich in de richting van het Licht. Er breekt waarlijk een nieuwe dag voor u aan, mijn geliefde Broeders en Zusters van het Licht. De duistere en sombere dagen zijn voorbij. Wij zullen ons samen verheugen over elke dag, terwijl u in harmonie met elkaar samenwerkt, om overal om u heen en met iedereen die u ontmoet, de rijkdom en de goede wil te delen. U bent werkelijk het Licht van mijn Leven, de lieve en liefdevolle zielen, die altijd leven in mijn hart.

Ik ben uw St. Germain, toegewijd aan de succesvolle opkomst van onze Nieuwe Gouden Tijd.

Genoteerd door Kathryn E. May, 26 september 2014, 11pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.