PORTIA: Voor en Na

PORTIA: Voor en Na
25 september 2014

2014 09 25 piano waterval

Portia:

Ik wil met u spreken over de toestand in de wereld – en de toestand in uw hart. Ze zijn verbonden, weet u … maar niet op de manier die u denkt. De toestand in de wereld is sterk onderhevig aan de toestand van uw hart – uw individueel, persoonlijk, unieke hart.

U bent niet enkel de Schepper van uw eigen leven; u Schept de wereld, wanneer u op de snaren van uw hart de melodie speelt die uw kenwijsje zal worden. U, Geliefden, schrijft de melodie en u schikt de harmonieën en de akkoorden, die de muziek om u heen zullen scheppen. Uw muziek speelt dan op zijn beurt mee in de grote symfonie, die de klank en de atmosfeer van uw wereld is, voortgebracht en in stand gehouden door de gezamenlijke muziek van het geheel.

Speelt God het deuntje of schrijft hij de symfonie? Helemaal niet. U bent degenen die de inspiratie voelen en de noten opschrijven, die uw instrumenten ter hand neemt en met volle overgave speelt. U brengt Gods ontwerp tot leven, ja, maar zonder u zou er geen orkest zijn, geen Aardse componist – en daardoor ook geen concert.

U werd geschapen met de muziek van het Leven in uw ziel en nu heeft u een lichaam gekregen, waarmee u ze op het wereldpodium kunt brengen. Onderschat uw invloed op de anderen niet die nu aarzelen, die afstand houden, die vasthouden aan de oude ideeën die aangebracht zijn door de duisteren.

Sta op, Geliefden, dit is uw dag, uw tijd om te stralen. De gebeurtenissen die u verwacht heeft, worden al voorbereid. U weet dat dit een wereldwijd gebeuren is dat u nu schept. Wees u ervan bewust dat u uzelf aan de kant van het recht heeft geschaard – en daardoor heeft u besloten om de Cabal de macht te ontnemen over u en alle anderen. Natuurlijk zal uw leven hierdoor ingrijpend veranderen; dit had u voorzien en hieraan geeft u de voorkeur. Het zal betekenen dat u een periode van verandering zult kunnen doormaken zonder angst, omdat u weet dat de krachten achter deze nieuwe veranderingen, Lichtwerkers zijn.

U heeft gehoord over de Chinese Draken-familie. Zij zijn uw mentoren en zij staan voor vrede en welvaart voor iedereen. Zij trachten het mogelijk te maken om u los te maken van uw slavenmeesters, om u te helpen bij het verwijderen van die slavenmeesters, zodat u voor uzelf een nieuwe manier van leven kunt opbouwen. U kunt zich de moeilijkheidsgraad voorstellen en de voorzichtigheid waarmee deze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het is alsof de leiders van de Westerse Cabal u gegijzeld hadden met een wapen tegen uw hoofd en dat het Draken-overvalteam u uit die toestand moet weghalen, zonder schade te berokkenen aan u of aan gelijk wie van de andere gegijzelden.

Helaas heeft u zo lang geleerd om wantrouwig te zijn tegenover iedereen – behalve tegenover die slavenmeesters – dat het gevaar bestaat dat u op het laatste moment terugdeinst voor de verandering die u niet begrijpt (en onmogelijk zou kunnen begrijpen). Wanneer uw vrijheid verzekerd is, zult u dan ertoe verleid worden om u om te keren en terug te rennen naar de ‘bescherming’ van diegenen die u in slavernij hielden? Zult u vrijwillig al de oude veronderstellingen en ‘bewezen’ theorieën loslaten, om in plaats daarvan uw Geloof te volgen, dat dit inderdaad de Vrijheid is die God u beloofd heeft?

Kijk goed in uw hart. Vraag uzelf af, of u bereid bent om over de kloof te springen – die staat voor alles wat u geleerd heeft en waar u naar streefde – naar een groen land waar er geen streven nodig is … alleen leven. Bent u vanbinnen voldoende rustig om helder te zien wie ‘de Goeden’ zijn en wat hun echte motivatie is?

Velen van u hebben geprobeerd om meer te leren over wat er gaat komen, maar u kunt nooit echt leren wat de toekomst u gaat brengen. U kunt alleen het verleden begrijpen volgens de spelregels, zoals u die eeuwenlang gespeeld heeft. Wat er komen gaat is geen verbetering van het spel; het is eerder een volledig nieuw spel – en een volledig nieuw speelveld.

Doe mee met Ons in de hogere rijken, om te genieten van deze grootse zege. Laat u niet verleiden door de overblijvende spelers, die vasthouden aan de oude gedachtevormen, die volhouden dat de wereld in chaos is, dat de mensheid gek is geworden en dat er nooit iets goed kan komen uit de grote beroering die u zo helder getoond wordt in uw gecontroleerde nieuwsberichten. Het is niet waar.

Zoals sommigen van uw klokkenluiders hebben onthuld, is de huidige ‘ISIS’-groep niets anders dan een andere verpakking voor de oude ‘al-Qaida’, die niet meer was dan een bende misdadigers die waren opgeleid door en onder leiding stonden van de CIA, de Mossad (geheime dienst van Israël) en hun Saudische tegenhangers. Zoals u wellicht al weet: er zijn geen terroristen en er zijn ook nooit terroristen geweest, behalve de ‘geheime troepen’ van die geheime regeringen, wiens taak het was om angst (terreur, ja) te scheppen, om de controle te behouden en winst te maken op hun smerige projecten over de hele planeet.

Begrijp, Geliefden, dat ik u deze informatie niet geef om angst op te wekken, maar om u een inzicht te geven op de ware aard van de conflicten, waarvan ze u vertellen dat ze het werk zijn van populistische vormen of van religieuze fanatici. De religieuze fanatici die u ziet, zijn gevormd door de betaalde agenten en hun wapens zijn onder andere hersenspoeling, propaganda en een heleboel geld. Dit werd mogelijk gemaakt door de miljarden dollars aan gestolen belastinggeld – voornamelijk uit de VS. Herinnert u zich de aankondiging van Rumsfeld op 10 september 2001, dat er bijna 3 biljoen verdwenen was? De papieren om ze terug te vinden waren zogenaamd verloren gegaan, toen een raket het Pentagon raakte.

Op diezelfde noodlottige dag vergingen de Twin Towers – waar de archieven van de enorme internationale geldstroom bewaard werden – en Gebouw 7 – waarin de ‘veilige kamer’ van burgemeester Giuliani zich bevond – tot stof. Moeten wij nu aannemen dat al de bewijzen verloren zijn en dat de overtreders nooit gepakt zullen worden? Helemaal niet. Elektronische archieven worden ondergronds bewaard en er zijn duizenden mensen die maar al te graag hun ooggetuigenverslag willen geven over daden van corruptie, hebzucht en massale complotten van de geheime regering. Het is slechts een kwestie van het scheppen van een nieuwe en veilige omgeving, waarin zij naar voren kunnen komen om hun verhalen te vertellen.

U wilt niets liever dan vrede op uw wereld. De grote ironie van de huidige situatie is, dat de President van de VS nu gedwongen is om een machtscoalitie te vormen die kan optreden tegen de ‘ISIS/al-Qaida’-bedreiging, welke in het geheim werd uitgedacht op Amerikaans grondgebied. Ironisch genoeg is datgene wat zich nu voor uw ogen afspeelt op het wereldtoneel, eigenlijk een soort van Amerikaanse Burgeroorlog – waarbij de slavenhouders uiteindelijk verslagen zullen worden. Wanneer de feiten opduiken over de enorme macht van de onverkozen regering van de VS en zijn geheime, internationale bondgenoten, dan zult u zich voor het hoofd slaan en zeggen: ‘Ach maar natuurlijk, nu is het allemaal logisch!’

Ja, er is enorm veel kwaad geweest in uw wereld, maar ‘de Goeden’ op de grond hebben onvermoeibaar gewerkt en grote persoonlijke offers gebracht om het net aan te trekken, dat u zich nu ziet sluiten rond de laatste stuiptrekking van duistere intrige, moord en diefstal van publieke grondstoffen. Bekijk uw wereld zo: Zie hoe de Lichtwerkers die achter de schermen gezwoegd hebben, nu eenstemmig in beweging komen en van plek veranderen om tezamen hun plaatsen in te nemen. Sommigen zijn mensen waarvan u dacht dat het uw vijanden waren, anderen zijn vreemden voor u, maar zij komen vanuit de achterkamertjes, om hun aanwezigheid te voegen bij het opkomende Licht dat uiteindelijk heeft gezegevierd.

Er vindt een grote beweging, een grote overgang plaats – nu op dit moment. Dit gaat veel verder dan de herwaardering van de valuta die u nu ziet gebeuren. Het doel is om ieder van u te bevrijden. Doe niet mee met de negatievelingen, die het meest voor de hand liggende doelwit aanvallen, degene naar wie de meeste vingers wijzen. Lichtwerkers wijzen niet met de vinger, zij gaan zelf over tot actie: zij onderzoeken, zij vergaren bewijzen en – boven alles – zij stellen het voor de hand liggende in vraag. Iedereen die het doelwit is van een persoonlijke aanval – hetzij door insinuaties dan wel door rechtstreekse, bijtende beschuldigingen – is zeer waarschijnlijk onschuldig.

U zult al spoedig gaan merken, dat degenen die in het openbaar gemeen zijn aangevallen waarschijnlijk Lichtwerkers zijn, terwijl de echte overtreders in stilte worden afgevoerd met handboeien om, om een eerlijke rechtspraak te ondergaan, welke samenhangt met een systeem van waarlijk grondwettelijke rechtbanken.

De oproer die u nu ziet, Geliefden, is het bewijs van de geboorte van de Nieuwe Gouden Tijd. Wees klaar om naar voren en in het Licht van Waarheid te stappen, wanneer u dat wordt aangeboden. Weersta de neiging om terug te vallen in de ontkenning en ingebeelde ‘veiligheid’ – en geloof niet alles wat men u op een zelfingenomen toon preekt of wat eindeloos wordt verkondigd op een manier, die angst of weerstand oproept.

Dat is de ‘al-Qaida’-methode. Doorzie het en herken de valse propaganda die het is. Wandel daarentegen op de stille, maar hart-verruimende muziek van Licht en Liefde. Luister goed. Wees alert op het opwellen van gulheid en vriendelijkheid onder elkaar. Neem uw plaats in tussen de helden die nooit bezongen werden, omdat zij hun eigen successen niet wilden of hoefden te verkondigen – omdat zij Gods werk deden.

U zult spoedig de kans krijgen om hun goede werk te vieren. Verheug u met hen, hef hen vreugdevol op uw schouders en weet dat wij bij u zijn, wij sturen u grote golven van Liefde om ieder van u te verheffen, nu u deze laatste ronde volbrengt die u uit de schaduw en in het Licht zal brengen – tezamen, zegevierend en bewust van de Eenheid die al die tijd werd opgebouwd en groeide.

Uw gebeden, uw werk om oude structuren op te ruimen en uw goede wil naar uw medemensen zijn het vangnet en het dragende fundament geweest, dat het nieuwe systeem van financiën, bestuur en burgerlijke wetten schiep, die nu achter de oude staan, klaar om te worden onthuld.

Niets kan ons nu nog stoppen, Geliefde Broeders en Zusters. Het staat reeds in de sterren geschreven dat de Nieuwe Gouden Tijd begonnen is. Voel het in uw botten. Zie het met uw derde oog. Omarm het in uw Hart. Ik voeg er mijn liefdevolle energie aan toe om u te helpen omhoog te drijven, uw geest te verheffen en u gemoedsrust te geven. Tezamen zijn wij niet te stoppen, want Wij Zijn ÉÉN.

Het is gedaan. Zo zij het.

De uwe in Liefde, Portia

Genoteerd door Kathryn E. May, 25 september 2014, 3 am, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.