BLOSSOM GOODCHILD
25 oktober 2014

BG: Hier zijn we weer … Hallo! Ik wil heel graag verder gaan met het huidige onderwerp van ‘niets doet ertoe’. Ik neem aan dat dat ok is?
FVL: Welwillende groeten aan Ieder Een. Inderdaad, wij willen u ook heel graag geruststellen in verband met de redenen achter ‘zaken’ die er ‘niet toe doen’!

BG: Eerlijk, u bent op dreef vanmorgen! Dus … verder dan maar. Velen hebben geschreven met de vraag of ik de kwestie van karma wou behandelen – en hoe dat zich verhoudt tot dit onderwerp … Aan u het woord!
FVL: Wij hebben u al eerder gesproken over kwesties van die aard. In die zin … niemand komt ‘ergens mee weg’. Want wat u geeft … hetzij LIEFDEVOL en vriendelijk … of als misbruik van de ziel in zijn vele vormen … U krijgt het duizendvoudig terug.

BG: Dus … dat zou er toch zeker wel toe doen? Als iemand vervuld is van haat en zijn hele leven alleen maar haat ’te bieden heeft’ … wanneer hij overgaat … hoe ellendig zou het zijn om alles wat hij heeft gegeven terug te krijgen … in duizendvoud! Dat ZOU ER TOCH TOE DOEN voor die ziel, nietwaar? Het zou er DAN voor hem toe doen, dat hij niet had gekozen om LIEFDE te geven.
FVL: Toch, hij KOOS voor haat in dat leven. Om lessen te leren … om te ervaren ‘hoe dingen zijn’ … vanuit die benadering. Nu die les geleerd is … kan hij heel goed overgaan naar een ander leven en daar enkel LIEFDE geven vanuit de Hoogste frequentie. WETEND wat hij WEET vanuit een dieper zieleperspectief. Zullen we eens kijken naar dat KIEZEN? Iemand kan ervoor KIEZEN om gelijk wat/gelijk wie te ZIJN, als dat op dat ogenblik zo uitkomt. In het algemeen volgt iemand daarbij zijn hart … en de weg waar dat heen leidt … bepaalt hoeveel – of hoe weinig – het hem brengt.

BG: Dus iemand die kiest voor een ongure levensstijl … volgen zij dan hun hart?
FVL: Inderdaad … omdat hun hart vervuld is van haat of hebzucht.

BG: En voelen ze zich daar goed bij?
FVL: Oppervlakkig gezien wel. Maar diep van binnen zou hun ‘WARE WEZEN’ wel WETEN dat dit niet is, wie ze WERKELIJK zijn.

BG: Doet dat ertoe?
FVL: Nee. Omdat u in Het Spel bent. Iemand kan heel competitiegericht zijn terwijl hij het spel speelt en de behoefte VOELEN om altijd te winnen en bovenaan te staan. Of … iemand kan gewoon aanvaarden dat het SLECHTS EEN SPEL is … en dat het er niet toe doet wie er wint of verliest.

BG: Dat kan prima zijn als je ‘Scrabble’ speelt … maar als je ‘Speelt met onze zielen’ … dan lijkt het nogal hardvochtig.
FVL: Wie speelt er met uw zielen?

BG: Zeg het maar.
FVL: U. U speelt Het Spel. Begrijp alstublieft dat ‘Wij’ … noch iemand anders … u niet hebben gevangen genomen en gedwongen om ERAAN MEE TE DOEN. U heeft in de rij gestaan en erom gevraagd … soms zelfs gesmeekt … OM ER DEEL VAN TE MOGEN UITMAKEN. Want … van wat u wist voordat ‘Het Spel begon’ … wist u hoeveel voordeel het zou opleveren voor Het Geheel … en wij bedoelen HET GEHEEL. Met het grootste respect … vragen wij u om u te herinneren dat …
U ERVOOR KOOS OM HIER TE ZIJN.
OM IN DIT SPEL VAN HET LEVEN MEE TE DOEN.
OM OP DEZE MANIER TE DIENEN.

BG: Ik probeer dit ’te snappen’. Echt waar. En net als ik denk dat ik het begin te ‘snappen’ … dan ben ik het weer kwijt … omdat er een andere vraag opduikt. Als wij hier zijn in dienst van HET GEHEEL … hoe kan het dan dat ons gedrag ‘er niet toe doet’?
FVL: Dat doet het wel.

BG: Aha! Nu heb ik jullie! U zei dat ‘niets ertoe doet’.
FVL: Dat is ook zo. Het zit hem in … KEUZEVRIJHEID. U kunt ervoor KIEZEN om het ertoe te laten doen … als u dat wenst. Het maakt hoe dan ook niet uit of u ervoor KIEST om het ertoe te laten doen of niet.

BG: Hoe kunnen wij dan dienen … als het hoe dan ook niets uitmaakt?
FVL: Omdat u Het Spel volgt en speelt.

BG: Heeft Het Spel ook een reden … een doel?
FVL: Nee.

BG: Moet ik hier nog verder op in gaan?
FVL: Als u dat VERKIEST.

BG: Een deel van mij wil nu weglopen … het opgeven … want: waar brengt dit ons? Waar brengt dit wie dan ook? Hoe helpt het ons om Lichter te worden? Het is verwarrend voor velen en daardoor verlaagt het de trilling. Toch … ik wil dit echt tot de bodem uitzoeken … en ik geniet van de uitdaging!
FVL: Laat ons dan verder gaan. Het Spel is een experiment … zoals we eerder zegden.

BG: En in mijn eerste gesprekken met u … heeft u gezegd dat het experiment vreselijk was fout gelopen.
FVL: Dat klopt. Wij konden dit resultaat niet voorzien … omdat het nooit eerder was gedaan. Hetzelfde geldt voor alle experimenten … sommigen slagen, anderen niet. Dus blijft men proberen … totdat het vereiste resultaat bereikt is.

BG: En … het vereiste resultaat van het Spel is?
FVL: U bent hierheen gekomen om te spelen … om u uit te leven … om te zien wat er GEVOELD kan worden. Om te zien hoe u uzelf kunt worden in al die miljarden en miljarden verschillende vormen.
Om te zien wat een ziel in menselijke vorm kan bereiken, wanneer hij aan zichzelf is overgelaten. Toch … het doet er niet toe … omdat … uiteindelijk …
U LIEFDE BENT … in zijn meest volledige, Hoogste vorm.
DAT IS WIE U BENT.

BG: Maar, waar komt dan die kwestie van ‘ons’ en ‘Moeder Aarde’ die overgaat naar 5D in het spel? U zegt dat wij daarvoor hierheen zijn gekomen.
FVL: Dat is juist. En het zal volbracht worden. Het is op het speelbord. Naarmate u hoger komt ‘op de ladder’ … bereikt u bepaalde ‘mijlpalen’ op het bord.
DAT IS HET GODDELIJK PLAN.

BG: Het Goddelijk Plan is een bordspel???
FVL: In zekere zin … ja.

BG: En de dobbelstenen?
FVL: Uw keuzes!

BG: Bingo! Goed gespeeld! Dat snap ik. Kunnen we toch nog even teruggaan naar dat karmische gebeuren … Omdat het onze GEVOELENS zijn die daar ‘rondzwerven’. Het zou voor mij wel uitmaken hoe ik me gedragen had op Aarde … het zou er voor mij toe doen hoe ik verkoos om iemand anders te behandelen.
FVL: Waarom?

BG: Ik voel dat die ‘waarom’ niet zomaar is … maar om mij te krijgen waar ik heen moet.
FVL: Precies. Waarom maakt het voor u iets uit, hoe u iemand anders behandelt?

BG: Omdat ik ‘hartzeer’ zou hebben als ik geen LIEFDE gaf aan mijzelf of een ander.
FVL: Daarom KIEST u ervoor om een ziel te ZIJN die verlangt te handelen vanuit een LIEFDEVOLLE houding. U KIEST ervoor … omdat het bij u past en goed VOELT.

BG: Ja …
FVL: Laat ons een andere benadering proberen om u dit te helpen begrijpen.

BG: Veel succes daarmee!
FVL: Stel u voor … stel u heel even voor … dat u niet in/bij Het Spel hoort. U bent een vrije geest zonder vorm … neerkijkend op een enorm groot bordspel. Dit spel kent veel, heel veel spelers. Kleine mensen, sommigen met een hoed op … sommigen groot, anderen klein … Maar bekijk ze als ‘poppetjes’ op het bord.
Het Spel begint … IEDEREEN heeft hetzelfde doel … Het Spel uit te spelen … om aan de eindstreep te geraken. Er zijn geen aanwijzingen … geen regels.

BG: Sorry dat ik weer onderbreek … maar u heeft in het verleden gezegd, dat er Universele Wetten zijn. We hebben het daar eerder over gehad … en wanneer ze overtreden worden heeft dat gevolgen … bijvoorbeeld … dat karmische gedoe.
FVL: Lieve, liefste ziel … iemand die zo hard zijn best doet om dit te begrijpen. Hoezeer bewonderen wij uw vastbeslotenheid om het ’te snappen’ en hoezeer HOUDEN wij daarvan … van alles wat erbij hoort.
Niet één leven … niet twintig … niet honderd levens … zouden u in staat stellen om HET ALLEMAAL te begrijpen. Want met elke vraag die opduikt binnen dit onderricht, ontvouwen er zich nog duizend meer. Hoe hard dit bij u ook mag ‘aankomen’ … wij vragen u om een beetje geduld te hebben om dingen in u op te nemen door uw ZIJN … en tijd te nemen …

BG: Die is er niet …
FVL: … om ‘een paar’ van de mysteries van het leven te ontrafelen.

BG: Dat lijkt me een geweldig idee. Het wordt allemaal te verwarrend. Ik weet dat ik niet de enige ben. Ik wou dat ik jullie een email-adres kon geven … dan kon u de emails afhandelen van de mensen die precies hetzelfde voelen als ik! OK. Terug naar dat we buiten ons lichaam waren en neerkeken op Het Spel …
FVL: Het Spel begon … de ene gaat vooruit … een ander gaat achteruit … door de keuzes die ze maken. Wanneer iemand vanuit een HOGER perspectief neerkijkt op het bord … dan zien ze bepaalde ‘mijlpalen’ die moeten worden behaald … wanneer ze bereikt worden. Is het niet … dat door te kiezen … iemand oude patronen herhaalt? Zoals we al eerder hebben gezegd, beklimmen zij gewoon een ladder – of ze glijden weg naar ‘het oude’. Door ervoor te KIEZEN OM NIET te herhalen … door ervoor te KIEZEN om ‘omhoog te gaan’ … vinden ze NIEUWE uitdagingen … die aangenamer zijn. Blijf neerkijken van daarboven … naar die kleine poppetjes … die een spel spelen van keuzes maken … aan de hand waarvan … bepaald wordt in welke richting zij gaan op het bord. Kleine poppetjes op een bord … die een spel spelen.

BG: Kleine poppetjes met GEVOELENS …
FVL: Maar hoe Hoger ze VERKIEZEN te geraken … des te meer LIEFDEVOL deze GEVOELENS worden. Hoe meer LIEFDEVOL de GEVOELENS worden … des te minder KIEZEN zij ervoor om ‘patronen te herhalen’. Hoe meer iemand de eindstreep nadert … hoe dichter bij ’thuis’ … des te groter wordt de vastbeslotenheid om ‘er te geraken’. Toch … van ‘Daarboven’ … vanuit het overzicht over Het Spel … kan men zien dat ’tijd er niet toe doet’ in dit spel. Niemand hoeft een mijlpaal te bereiken voor zaterdag 25 november 5010 … ze bewegen zich gewoon in de richting van die mijlpaal. ZIJ KIEZEN WANNEER ze dat punt bereiken … door hun keuzes. Zij KIEZEN hoe zij zich VOELEN terwijl ze Het Spel spelen.
Die kleine poppetjes KIEZEN hoe zij zich VOELEN … goed of slecht … gelukkig of depressief … blij of verdrietig … terwijl zij de ladders opgaan. Het maakt niet uit wat zij VOELEN … het is hun keuze om alles te VOELEN waar zij voor KIEZEN.
Wanneer u neerkijkt op Het Spel … dan volgt u die poppetjes. U veroordeelt hen niet voor hoe zij bewegen. U verlangt er alleen naar dat elk van hen zou ‘leren’ hoe het spel werkt. Ze zullen allemaal de eindstreep halen. Daarover bestaat geen twijfel. Ieder van hen zal hoger komen op de ladder … aan hun eigen tempo … door hun eigen keuzes. Ziet u … het doet er niet toe … Het Spel zal gespeeld worden … ‘ondanks alles’.
Wij VOELEN dat dit voor vandaag voldoende is om in u op te nemen.

BG: Denkt u? Nogmaals, mijn vrienden … Dank u. Dank u voor uw geduld. Wij zullen hier ‘spoedig’ mee verdergaan. Hou van jullie!
FVL: En wij … terwijl wij uw ‘komen en gaan’ bekijken … Houden van Ieder van U.

BG: In liefde en dank.

Engels bericht: http://www.blossomgoodchild.com/

* The Federation Of Light speak of LOVE. De Federatie van Licht spreekt over LIEFDE (Engels) https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen