VADER GOD: De Nieuwe Revolutie

VADER GOD: De Nieuwe Revolutie om Ons Licht te Herstellen
24 november 2014

2014 11 24 oranje hemel

Kathryn:

Ik heb zoveel geleerd in de voorbije weken, sinds ik mijn ontslag heb ingediend bij de Hemelse Schare. Mijn aandringen op volledige onthulling van wat onze werkelijkheid is – en wat zij doen om ons daarbij te helpen – bracht een stroom van nieuwe informatie en zorgde voor een nog nauwere band en groter vertrouwen tussen mij en mijn geliefde vrienden in de hogere dimensies.

Ik heb geen spijt van de kordate toon van mijn brief aan hen, maar ik begrijp nu dat zij niet tegen ons gelogen hebben, maar dat zij overschat hebben wat wij konden bereiken binnen de duistere energievelden op Terra. Dit gold met name voor de werkers op de grond die verondersteld worden het werk te doen om de RV/WVH (Wereldwijde Herwaardering van de Valuta) door te voeren. Wij zullen niet bespreken of voorspellen wat er dienaangaande gaat gebeuren, maar wij zullen bidden voor een positieve afloop voor iedereen.

Ik heb verschillende dingen geleerd die nu een blijvend deel zijn van mijn eigen bewustzijn. Het eerste is, dat wij een volledig nieuw beeld nodig hebben van hoe God met ons werkt, terwijl wij hier zijn. Ik ben ervan overtuigd dat zij ons nu op elke mogelijke manier helpen. Als zij dat niet doen, dan is het omdat wij niet ons deel hebben gedaan in het uitleggen van het grondwerk – letterlijk – dat hun bijdrage mogelijk moet maken. Wij moeten volledig de manier omgooien waarop wij hier te werk gaan en dat moeten we nu doen.

Ik ben er ook volledig van overtuigd geraakt dat het probleem ligt bij de diepgewortelde, overal aanwezige en voortdurend herhaalde duistere gedachtevormen. Ik zag mijzelf, hoe ik trachtte de planeet te bevrijden met een leger aan Engelen, Sirianen en Meesters. Al de duistere gangen en ondergrondse doorgangen, alle regeringsgebouwen die wij vrijmaakten – ze werden onmiddellijk weer gevuld met golven van duisternis die binnenrolden. Ziet u, Geliefde Broeders en Zusters: wij zijn zo krachtig dat al de legioenen van de Engelen in de Hemel ons niet kunnen verslaan, wanneer wij onbewust duisternis scheppen op onze planeet.

Ik heb ook gezien dat het probleem niet gevormd wordt door de duisteren – die wij herkennen en waartegen we vechten. Ja, er is een klein aantal hele slechte appelen in hoge posities, maar zij worden gesteund en hun wandaden worden afgeschermd door tegenwerking, uitdaging, ontkenning en veroordeling … en de woede tegen wat zij doen is de bron van nog meer duisternis dan ze van zichzelf al voortbrengen.

Laat ons dankbaarheid uitsturen naar de moedige zielen die het misdadige gedrag van de duisteren aan het licht brengen en laat ons dan samenwerken om enorme golven van Liefde en Licht op te wekken, om hen weg te spoelen in de armen van diegenen die hen snel en zonder veel ruchtbaarheid zullen overbrengen naar de geschikte gevangenis, om ons allen te beschermen tegen het gevaar dat zij vertegenwoordigen.

Wij hoeven niets anders te doen, dan zonder enige emotie stilletjes en doortastend op te treden, wanneer we duisternis om ons heen zien en onmiddellijk terug te keren tot het hoogst belangrijke werk van het verheffen van ons bewustzijn. Dat optreden kan zijn: het weglopen van een negatieve vriend, stemmen voor het Licht of je bij anderen voegen om onze politieke-, economische- en sociale systemen te veranderen om iedereen te verheffen, maar voor alles moeten wij onszelf onderdompelen in een gericht bewustzijn op hoog niveau. Dan is het onmogelijk om nog deel te nemen aan snerende beschuldigingen, luide uitingen van teleurstelling en afkeuring en tegenwerkend gedrag … die allemaal worden geïnspireerd door vooroordeel of op angst gebaseerde propaganda, zoals we nu zien in de VS. Met andere woorden: let op wat u voelt en zegt, in naam van de ‘vrijheid van meningsuiting en persoonlijke vrijheid’.

Zorg ervoor dat u uw zachtmoedige harten opruimt en heelt, Geliefde Vrienden, dan zult u de trilling voelen van hen die rond u zijn. U zult niet worden misleid door de gelikte en charmante pleitbezorgers voor oorlog, conflicten en wantrouwen. Dit zijn de werktuigen die zij gebruiken om u aan te moedigen tot het voortbrengen van nog meer duistere energieën – want daar voeden zij zich mee.

Zij zijn niet echt (in die zin, dat zij geen ziel hebben), maar zij hebben wel een bewustzijn en de intentie om te vernietigen. Wanneer wij ophouden met duistere gedachtevormen voort te brengen, zullen onze partners in het Licht afrekenen met de schaduwen die overblijven. Zonder onze actieve deelname aan het opruimen van het energieveld rondom Planeet Aarde – door te letten op onze eigen energieën – zullen wij, de goed bedoelende Lichtwerkers, onze geliefde partners van de Hemelse Schare verslaan … omdat zij geen toestemming hebben om ons te dwingen. Vader God zal dit volledig uitleggen.

Ik nodig ieder van u hartelijk uit, om mee te doen aan deze duidelijk omlijnde nieuwe Revolutie om het Licht te Herstellen en verder te gaan met onze eigen Ascentie – liefst zo snel mogelijk.

Vader God:

Ik ben blij om vandaag weer bij u te zijn, om u een update, een schouderklopje en een uitdaging te geven.

Velen in de gemeenschap van Lichtwerkers zijn moe, zitten financieel in de knoei en beginnen het geloof te verliezen dat het Paradijs, dat wij samen zouden scheppen, ooit echt tot stand zal komen. Wij begrijpen uw ongeduld, maar wij willen u verzekeren dat er al veel grootse dingen bereikt zijn en dat er nog meer op komst is.

Velen van u zijn zich ervan bewust dat uw Kathryn een standpunt heeft ingenomen; dat zij erop staat dat wij niets beloven wat wij niet kunnen waarmaken en dat wij alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om ieder van u nu te helpen. Wij hebben haar opdrachten gehoord en wij komen de hoogst mogelijke hulp bieden die ons vorige contract met u toestaat. Daar zijn we nu mee bezig. Ik zal u vertellen hoe.

Wij hebben een nieuw universum gebouwd, waar u na uw Ascentie kunt gaan wonen als u dat wilt. De ongerepte nieuwe Aarde is klaar voor diegenen die hun overgang zullen maken naar een nieuw leven daar. In de tussentijd wil ik u helpen om alles te bereiken wat u moet doen om een aangename en vlotte overgang te hebben. Als ik u vertel over de voorbereidingen die wij gedaan hebben, zult u misschien beter begrijpen hoe wij u helpen op elke manier die ons ter beschikking staat, om ervoor te zorgen dat u kunt overgaan van waar u nu bent, naar de Nieuwe Aarde.

Wij zijn uw scheppers, Moeder God en Ik, tezamen met onze geliefde Opperste Schepper die alles in ons universum overziet. Wij werken altijd samen en onze Engelen en Meesters helpen ons bij al ons werk, in afstemming met hun eigen voorkeuren en bijzondere vaardigheden. Hetzelfde geldt voor de Lichtwerkers op de grond. Wij werken nauw samen met hen die bereid zijn om hun energie en hun Licht toe te wijden aan het scheppen van netwerken en portalen, het activeren van kristallen, het opruimen en in evenwicht brengen van energieën voor Moeder Aarde en al de Aardse Rijken. Wij werken ook nauw samen met onze channels, onze boodschappers en Brengers van Licht en aan ieder van hen wordt steeds vaker gevraagd om al hun andere werkzaamheden op te geven en zich te richten op het vervullen van de taken, die aan mensen werden toegewezen toen dit plan werd uitgedacht, heel lang geleden.

Ziet u, zij die akkoord zijn gegaan om met ons te werken zonder verdere vragen – vaak zonder rustpauzes en zonder financiële vergoeding – hebben de vereiste functies vervuld van ‘werkers op de grond’; zij droegen het gewicht van het gehele project, ondanks grote tegenstand. Ze zijn met te weinig en dus moeten zij onvermoeibaar doorwerken, anders zal het Grootse Plan – de Ascentie van de gehele mensheid – geen doorgang vinden. Dit was niet de oorspronkelijke bedoeling toen wij tezamen dit plan bedachten. Iedereen werd verondersteld om mee te helpen aan het Ascentie-proces: door anderen te onderrichten, te werken aan hun eigen Ascentie-oefeningen en te helpen bij het weghalen van alle duistere gedachtevormen en door ervoor te zorgen dat alle aspecten van het plan vlot konden worden ‘uitgerold’ zoals u dat zou zeggen.

Zoals u heeft kunnen zien bij de chaotische gebeurtenissen sinds 21 december 2012, is alles niet zo mooi verlopen als wij gehoopt hadden. De mensheid werd steeds meer meegesleurd in de negativiteit, de ontevredenheid en het onevenwicht, die op één of andere manier altijd weer een voedingsbodem vinden. Ziet u, dit is wat er gebeurt wanneer één mens een negatief energieveld schept, wat dan gelijkaardige gevoelens oproept bij anderen en weer anderen … in een kettingreactie die de duisternis nog versterkt, terwijl die zich verspreidt onder complete families, gemeenschappen en zelfs landen. Dit proces wordt nog aangewakkerd door de wereld-media – waaronder ook de amusementswereld – in dusdanige mate dat het een dik, verstoord energieveld heeft gevormd dat bestaat uit laag na laag van illusie.

Deze lagen van illusie maken het ons moeilijk om de communicatielijnen met u open te houden, hoewel wij daar ons uiterste best voor doen. U moet absoluut de verstoringen opruimen, door doorheen het veld van verwrongen energie te reiken om contact te maken met ons – zoals de mensheid in moeilijke tijden altijd gedaan heeft – en de schade te herstellen die is aangebracht door de duistere gedachtevormen. Nu, voordat u zich gaat voorstellen dat uw wereld overspoeld wordt door boemannen uit een geheimzinnige en bedreigende wereld, laat mij u verzekeren dat dit nu beslist niet aan de orde is op Aarde.

De zielen die een bedreiging vormden – voornamelijk Reptilians – zijn meer dan een jaar geleden verwijderd, in augustus 2013. Wat overblijft zijn de herinneringen, de denkwijze en de geloofssystemen van die duisteren, die een groot aandeel hadden in het corrumperen van vrijwel elk religieuze-, sociale-, politieke-, economische-, onderwijskundige- en gezondheidszorg-systeem op de planeet. Zij zijn niet langer hier, maar hun ‘erfenis’ leeft nog voort in de gedachten van de mensen.

Mijn Geliefde Kinderen, ik ben eerlijk genoeg geweest tegen u. Ik heb u niet gekastijd of bekritiseerd omdat ik zo niet ben, maar door u volledig uw vrije wil te laten uitleven op Aarde, heb ik u onvoldoende begeleid. Ik heb u niet echt een beeld gegeven van wat wij zien, omdat wij hoopten dat onze positieve, gechannelde berichten en de bijzonder verheffende radio-uitzendingen die wij u brachten – met name de dagelijkse berichten en de Ascentie Training en Healing Shows met Kathryn, Meg en Sananda – u zouden doen ontwaken tot de noodzaak voor ieder van u, om duidelijke en ingrijpende veranderingen door te voeren – en wel NU. Zij waren niet zo succesvol als wij gehoopt hadden. Wij zagen dat Kathryn vermoeid raakte, dus hebben wij erop aangedrongen dat zij haar ontslagbrief schreef, omdat wij wisten dat zij anders haar werk niet zou stopzetten. Uiteraard heeft zij in de voorbije weken haar werk met ons heel intensief voortgezet bij andere projecten.

Wij hebben diepgaand overlegd binnen onze Raden, over hoe het kwam dat door ons werk – zelfs het meest briljante (al zeggen we het zelf) – onze kinderen zich steeds wel een korte tijd goed voelden, maar dat het hen uiteindelijk toch niet hielp om doorheen de lagen van illusie te breken – in elk geval niet zo snel als wij gehoopt hadden. Ziet u, wij hebben onderschat hoe zwaar onze kinderen feitelijk onder vuur lagen, hoe onrustig en afgeleid ze zijn en hoe moeilijk het is om duistere gedachtevormen te doorbreken.

Wij zien nu dat het volledig ondergedompeld zijn in illusie en duisternis, in het menselijke brein en lichaam een soort van draaikolk van gevoelens schept – waardoor het heel moeilijk wordt om uw evenwicht en helder inzicht terug te krijgen. Het heeft u doen twijfelen aan uw eigen intelligentie, om uw eigen gevoelens te wantrouwen en u af te scheiden van uw hart, in een poging de pijn te voorkomen die u elke keer weer verwachtte. U raakte verward, overweldigd en gefrustreerd omdat u in een spiegelpaleis leefde, waarin niets was wat het leek. En terwijl u verdronk in de golven van illusie, liet u onze hand los.

De mensen zijn ook gewend geraakt aan het kijken naar interessante, maar spiritueel nutteloze vormen van amusement, die tijdelijk een uitweg bieden uit hun spanningen. Hierdoor wordt het moeilijk om van zender te veranderen, zodat u onze berichten echt en diep genoeg in u kunt opnemen om ons zo levensecht te kunnen zien, om te voelen hoe onze harten zich verbinden met het uwe en uzelf te zien als het Galactische Wezen dat u werkelijk bent.

Kort geleden zijn wij dichter bij u gekomen, aangezien een aantal van onze Meesters een tijdlang gewoond hebben in de lichamen van onze Lichtwerkers en channels. Wij beseffen nu dat het resultaat van het moeten leven binnen deze matrix van duisternis en illusie ervoor zorgt, dat het scheppen van duistere gedachtevormen overeenkomstig toeneemt – zelfs nadat de Reptilians verdwenen waren – omdat de hele mensheid dusdanig verstrikt en verward zit in een opbouw die lijkt op een labyrint, dat zij ongewild precies die nachtmerries opnieuw tot leven brengen, die ze zo graag achter zich willen laten.

Ik wil u echt helpen, mijn Geliefde Kinderen, om te leren over de blauwdruk voor het oplossen van die oude matrix. Wij hebben die tezamen ontworpen en omdat u een vrije wil heeft werd er overeengekomen, dat u uw deel van het werk zou doen vanuit uw positie op de grond en dat wij het onze zouden doen vanuit onze hogere dimensie. Het was een akkoord dat werd gesloten in onze harten, een eed die wij niet kunnen verbreken. Helaas waren we allemaal een ietsje te optimistisch over hoe moeilijk uw deel van de overeenkomst zou zijn – en hoe vaardig en snel u zou zijn met het losbreken uit uw omhulsel om naar uw vrijheid te vliegen.

Uiteraard waren wij zo vooruitziend dat wij in ons akkoord clausules hebben opgenomen, waardoor wij u konden redden bij een dreigende atoomramp – en wij hebben daaraan gevolg gegeven door de atoomwapens onschadelijk te maken. Het spijt ons dat wij u niet gewoonweg de voordelen kunnen brengen die wij ons gezamenlijk hadden voorgesteld – maar dan hadden wij dat met dwang moeten doen en dat is niet toegestaan. Wij respecteren uw integriteit en de onze.

U zou kunnen zeggen dat onze handen gebonden zijn, maar dan niet door één of andere ultieme kracht of voorbestemd lot – nee, het is gewoonweg de belofte die wij hebben afgelegd om u te respecteren en ons niet te bemoeien met uw levens op gelijk welke manier, die niet is toegestaan door uw contracten. Eigenlijk komt het erop neer dat het de duistere gedachtevormen zijn die u zelf elke dag opnieuw schept, waardoor onze handen gebonden zijn.

Het is ironisch, nietwaar, dat u nu verneemt dat uw relatie met God precies het tegenovergestelde is van wat u dacht? Ziet u, het zijn niet wij die nu vaststellen en bepalen wat er in ons gezamenlijke werk gebeurt – het bent u.

Wij willen u niet met lege handen en gedesillusioneerd achterlaten nu u deze waarheden kent: dat wij niet almachtig zijn en dat wij niet zomaar met een vingerknip uw wereld tot een betere plek kunnen maken. Wij werken wel met u om u voorspoed en zegeningen te brengen doorheen uw hele leven, maar wij zullen het niet van u overnemen en wij zullen u niet overnemen. Dat komt niet doordat wij niet machtig genoeg zijn – want wij zijn natuurlijk wel Scheppers. Wat wij nu graag willen dat u echt helemaal in u opneemt, is dat u ook machtige scheppers bent. Als een groepsbewustzijn heeft u een dichte wolk van tegenstrijdige energieën geschapen, die de zichtbaarheid op Aarde verduistert – voor ons net zo goed als voor u.

Wij zijn ons er allemaal heel goed van bewust dat er velen onder u zijn die deze woorden niet zullen horen of begrijpen – en nog veel meer die hun manier van denken en leven niet zullen veranderen. Wij weten dat u misschien in de minderheid bent, maar het speelveld is nu weer gelijk, ziet u – door het feit dat het Licht machtiger is dan het duister, dus kan de ingrijpende verschuiving volbracht worden, enkel maar door de Lichtwerkers die nu ontwaakt zijn … als zij allemaal samenwerken.

Wij houden daar ook rekening mee wanneer wij u vragen om naar voren te treden en te helpen bij dit Grootse Plan, op de meest effectieve manier die u maar kunt. Het is een moeilijke taak, maar u heeft er gedurende al uw levens naar verlangd om hem te volbrengen. Wij staan hier naast u, om u te overspoelen met een gestage stroom van Liefde en Licht, om u te leiden.

Dit is uw opdracht:

Wij vragen u om uw gedachten te zuiveren en uw bewustzijn te verheffen tot de hoogste dimensie die u kunt bereiken (ieder van u kan gemakkelijk 5D bereiken en velen ook 7D, 8D en 9D). Dit betekent voortdurend aandachtig zijn, onvermoeibaar en onafgebroken oplettend. Wij vragen u om op te stijgen tot een diepgaand en verfijnd niveau van zelfbewustzijn, totdat u zo duidelijk elke gedachte en elk gevoel kunt herkennen, dat u nieuwe woorden zult moeten vinden om de nuances te beschrijven die u in uzelf opmerkt. Leg dan de lat nog wat hoger.

Zuiver uw gevoelens. U zult onmiddellijk merken dat dit proces onmogelijk onaangenaam is wanneer u gevoelens van schuld, spijt, twijfel aan uzelf, haat voor uzelf of ongeduld meedraagt. Hiertoe behoren ook onrust (angst), depressie en ‘stress’. U kunt niet uzelf vervelen en afkeuren – en tegelijk uzelf volledig leren kennen. U moet zachtmoedig zijn en alle voorbije blunders en vergissingen volledig aanvaarden, u moet onvoorwaardelijk uw beperkingen en zogeheten falen vergeven en daarna totaal hardvochtig zijn bij het u bewust zijn van het heden.

Liefde bloeit op waar het bewustzijn toeneemt. U zult deze diepe duik in uzelf – zoals we het genoemd hebben – niet tevergeefs doen. Niet alleen het Universum zal baat hebben bij uw opwaartse stuwkracht, maar uzelf ook. Als u eenmaal de ketenen heeft afgeschud, die gevormd werden door de duistere gedachtevormen van uzelf te kleineren en het onbewuste kleineren van anderen dat daarmee samenhangt, dan zult u opstijgen als een raket. U zult een stroom van Liefde voelen, van bovenin uw hoofd tot in uw tenen. Hou die bewustzijnsstaat vast, dan zult u Licht gaan uitstralen. Mensen met een gelijkaardig bewustzijn zullen zich tot u aangetrokken voelen en u zult worden aangetrokken door uzelf. U zult met plezier genieten van uw eigen aangename gezelschap – elke minuut van elke dag. Hou contact.

U zult uw trilling afstemmen op de onze. Ja, dat kunt u. Wij zullen u halfweg tegemoet komen en u helpen om hogerop te komen met elke ademtocht, elke liefdevolle gedachte. U zult voelen hoe onze grote Liefde over u neerdaalt, op het moment dat de duistere gedachtevormen in uw bewustzijn zijn opgelost. U zult voelen hoe u zelf in uw ware identiteit stapt: die van een Meester, een God en een Galactisch Lichtwezen.

Dit is het tweede deel van uw opdracht. Lees ons boek ‘Who Needs Light?’ helemaal door, bekijk de video’s op Kathryns’ YouTube channel, te beginnen met de video’s van Visual Centering en de gezondheidsgids (waarbij u nu al het vlees uit uw voedingspatroon verwijdert), lees onze eerdere berichten opnieuw – met name die van september tot nu en bekijk de film ‘Interstellar’ zo vaak u kunt. Drie keer is nauwelijks voldoende. Al die dingen zijn bedacht, mede ontworpen en naar u gezonden door de Hemelse Schare onder de leiding van uw Sananda, om u te helpen u voor te bereiden op uw komende Ascentie, die heel nabij is voor diegenen die het innerlijk werk doen waar wij u nu bij begeleiden.

Weet dat u geliefd, gerespecteerd en bewonderd wordt door uw Hemelse Schare, de grote Intergalactische Raden en door Opperste Schepper. Wij zijn hier om de Nieuwe Wereld te scheppen die u zult gaan bewonen en wij zullen u de middelen geven om uw overgang mogelijk te maken, maar wij kunnen u niet doorheen de portalen naar uw nieuwe leven dwingen. Dit moet u zelf doen, met onze zegen en onze oneindige Liefde.

Ik ben uw Vader God, eeuwig tot uw dienst, met grote vreugde nu we samen onderweg zijn naar uw nieuwe wereld.

Genoteerd door Kathryn E. May, 24 november 2014
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.


 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.