BLOSSOM GOODCHILD
21 februari 2014

BG: Hallo daar. Zoals u weet is dit mijn laatste channeling voor de komende 5 weken, vanwege andere verplichtingen. Ik wilde u gewoon vragen hoe U dacht dat de AANROEPING vorige week ging … en daarna laat ik het aan u over, wat u het meest geschikt VOELT om ons over te laten nadenken.
FVL: Meest vreugdevolle groeten aan jou Blossom en aan allen die hun leven verrijken door Liefde. Wij waren ons zeer bewust van de bewoording … uitgebracht door een groep WEZENS … die vragen om bijstand in de wereld waarop jullie, menselijke Wezens, verblijven.
Er was veel LIEFDE en oprechte gedachten vanuit het hart, die beslist doordrongen in de ethers.
Zoals u, Blossom … weten wij dat dit pleidooi … dit verlangen om ‘dingen vooruit te laten gaan’, beschouwd kan worden door datgene wat boven ‘ONS’ is … in het kader van algemeen management. Toch kunnen wij u vertellen dat het verlangen van het hart van de mensen op Aarde … om naar een betere plek te kunnen gaan … wel de aandacht heeft getrokken.

BG: In mijn denkwijze … ik VOEL dat we het hebben duidelijk gemaakt en dat we het nu overlaten aan ‘Het Hoogste’ om te beslissen of er al dan niet een ‘oppeppend teken’ zal worden gegeven. Dus … zullen we nu … verder gaan?
FVL: Met alle respect voor alle betrokkenen … laat ons dat doen.

BG: Gezien u nu misschien een beetje beter begrijpt hoe het voor ons hier beneden is … hoe zou u ons dan aanraden om door te gaan met het overkomen van alles wat gestuurd wordt om ons ‘neer te halen’. Wij WETEN dat LIEFDE het antwoord is … maar toch, LIEFDE lijkt niet in staat de hebzucht te stoppen, die zoveel frustratie oplevert voor diegenen onder ons die ‘in de greep’ van de hebzuchtigen zijn!
FVL: Liefste Blossom … wij kunnen alleen woorden van LIEFDE bieden. Want, zoals u heel goed weet … is dat het antwoord op alles.

BG: Maar … LIEFDE TE ZIJN, ongeacht de omstandigheden … zorgt er niet voor dat wij niet langer de rekeningen moeten betalen, die langzamerhand niet meer te overzien zijn … en te moeten omgaan met … wat ik noem algehele ‘plundering’! Ja, je kunt LIEFDE zijn … maar de donkere kant blijft maar manipuleren en monopoliseren … en zorgt ervoor dat wij ons hulpeloos VOELEN en niet in staat om hun heerschappij te boven te komen. Het lijkt wel, alsof LIEFDE dit soort toestanden niet kan doorbreken … en dit soort toestanden zijn precies datgene, waardoor wij moeite hebben om te stralen! Begrijpt u – niet enkel wat ik zeg – maar VOELT u ook de frustratie die dit teweegbrengt en dat dit de eigenlijke reden is, waarom wij gevraagd hebben om een teken dat ons kan helpen vol te houden?
FVL: Wij moeten spreken in onze WAARHEID, Blossom … zoals u in de uwe spreekt. Wij hebben een groot aantal gesprekken bijgewoond, van hen die waarschijnlijk beter ‘aanVOELEN’ waarover u spreekt … dan wij doen … gezien wij niet de Aardse beproevingen hebben ervaren … niet echt fysiek. Wij hadden nooit volledig de diepgang van de pijn begrepen, die veroorzaakt kan worden door zij die kwaad willen. Dit heeft ons behoorlijk ‘verontrust’.

BG: En dat ‘verontrust’ mij behoorlijk. Ik dacht echt dat u WEL begreep hoe het was, voor ons hier beneden?
FVL: Niet op de wijze zoals u verwacht dat wij WETEN. Nogmaals, wij spreken over … de ALGEMENE energie. Dat is waarop wij niveaus van Licht kunnen peilen … en zoals wij al gezegd hebben … daar is er veel van.

BG: Ik ben niet iemand die zich richt op negativiteit en ik heb geleerd dat wij scheppen wat wij denken. Maar … ik vind het moeilijk te aanvaarden, dat wanneer u onze planeet peilt op zijn ‘Lichtniveaus’ … u ‘afleest’ dat er meer Licht is! Toch … omdat u bent wie u bent … zal ik u op uw woord geloven en het beschouwen als bemoedigend.
FVL: Er is geen enkele kans dat uw wereld, uw prachtige planeet, in de duisternis zal vervallen. Het is een gegeven, dat het GOUDEN TIJDPERK van het Zuiverste Licht … waar wij het voortdurend over hebben … zich op dit eigenste ogenblik voordoet.
Alles wat zich naar zijn rechtmatige plek begeeft … doet dat overeenkomstig het Goddelijk Plan.
Wij kunnen niet doen alsof wij WETEN hoe het voor u PRECIES voelt … voor ieder van u … die zijn of haar taak uitvoert. Wij kunnen het niet ‘beter maken’ voor u, hoewel u wellicht vindt dat ‘dat zou moeten’. Dat is niet aan ons.
Maar wij KUNNEN u vertellen dat wij u niet … en nooit … paaiende woorden hebben gebracht. Wij hebben enkel … en zullen enkel … woorden van WAARHEID brengen.
Zo kunnen wij u helpen … en wanneer het juiste niveau aan LIEFDE zal trillen in een patroon dat samenvalt met de universele, planetaire afstemming … wanneer alles is aangekomen op de plaats waar het moet zijn …
DAN, ZEGGEN WIJ TOT U …
ZULT U ONS KENNEN …
En ALLES wat u te verduren heeft gehad, terwijl u in uw Waarheid moest blijven ten aanzien van uw waarheid … zal uw ziel vervullen met een begrip en een aanvaarding dat … WERKELIJK ALLES INDERDAAD PRECIES IS, ZOALS HET MOET ZIJN.
Daarom … bieden wij meer van hetzelfde! Want er is niets anders dat wij … de Toezichthouders van de Toezichthouders … beter geschikt achten om te bieden.
U weet, Blossom … dat wij niet ingaan op zaken die velen beantwoordt zouden willen zien. Zulke dingen zijn ‘voor ons’ … waar wij ‘vandaan komen’ … niet van universeel belang. Er zijn ontelbare discussiemogelijkheden voor dit soort gesprekken en toch – wij beschouwen die niet half zo belangrijk als datgene waarover wij steeds weer willen spreken.

BG: En daarvoor bewonder ik u. Maar … beperkt dat dan niet onze gesprekken?G
FVL: Er is een zekere mate van begrijpen van ‘het leven’, vanuit de trilling waar u verblijft.
Binnen uw meditatieve staat … kan u gemakkelijk die trilling verhogen en bekend raken met gelijk welke kwestie, waarover u meer wilt weten.

BG: Aha! Ik vraag me af of u weet, hoeveel mensen het moeilijk hebben met het ‘uitzetten’ … wil zwijgen van het ‘aanzetten’ … als het eenmaal is ‘uitgezet’.
FVL: En toch staat het rumoer van uw gedachten onder UW controle.

BG: Velen begrijpen dat … maar het is niet gemakkelijk te bereiken.
FVL: Mogen wij dan voorstellen, dat u dit rumoer loslaat door u gewoon te concentreren op de ademhaling. Want meer is er niet nodig … en diegenen die u iets anders vertellen … die concentreren zich niet op de ademhaling.
Deze gave die werd ‘aangebracht’ in uw WEZEN … deze gave van ‘reizen’ zonder u te verplaatsen … is één van de meest kostbare schatten waar de mens ooit mee werd uitgerust.
Ja, het is er één die bijzonder ondergewaardeerd wordt en naar de achtergrond is verdrongen. Maar wij zeggen u … open deze gave en ontdek voor uzelf de juwelen die zij bevat. Velen zullen deze woorden lezen en zeggen, dat zij dat al gedaan hebben.
Deze zielen zullen WETEN waarover wij spreken. Toch zeggen wij … sta uzelf toe om zelfs nog verder te gaan met elke kans die u uzelf geeft.
Haal de beperkingen weg en neem iedere keer weer … uw ‘verbeelding’ telkens een stapje verder.

BG: En welk advies heeft u, om die beperkingen weg te halen?
FVL: WETEN … VERTROUWEN … DAT HET GLORIEUZE WEZEN DAT U BENT … IN STAAT IS TOT ZOVEEL MEER DAN U ‘GEPROGRAMMEERD’ WERD OM TE GELOVEN.
U BENT MEER DAN EEN PROGRAMMA!
U … IEDER VAN U … BENT EEN ERVARING VAN HET LEVEN.
EEN ERVARING VAN LICHT … DOOR FYSIEK BEWUSTZIJN.
Zo velen verlangen ernaar om vrij te zijn van het lichaam … Toch is het ook een uniek geschenk voor de ziel. De ‘aanraak factor’ is niet aanwezig op vele andere planeten. Hoe gelukkig bent u, dat u in staat bent om Liefde te VOELEN … niet enkel vanuit het gevoel van het hart … maar vanuit het feitelijke waarnemen van het ‘aanraken’ op zich.
Hoe gezegend bent u, om in de ogen van ander te kunnen kijken en ‘het leven’ te ZIEN uitstralen van die ogen.
Wij vragen u, om de fysieke vorm waarin u bent gekomen, te waarderen … want zij brengt vele zegeningen.

BG: Dank u. Ik heb me de laatste tijd afgevraagd … waar leiden deze gesprekken toe … in de zin van: hoe lang zullen ze doorgaan en wat hebben ze te bieden? Want, zoals u zegt … u verlangt te spreken over LIEFDE en dat heeft u gedaan. Misschien, terwijl ik weg ben, is dat een goed moment om eens na te denken over uw wijsheid, die u ons de voorbije negen jaren heeft gegeven! Ik vraag me af, wat u ons nog meer kunt vertellen over LIEFDE en of het niet gewoon nu bij ons ligt … of moet ik zeggen ‘op’ ons ligt, om wat meer aan onszelf te werken. Hoewel ik moet zeggen … ik ben één van de velen die ECHT wel werken aan positief blijven … en dat is misschien soms mijn klacht. Moet het echt zo’n voortdurende ‘inspanning’ zijn, om ‘positief’ te blijven? Het zou toch eigenlijk – na al die jaren werken aan ons zelf – gewoon ‘ZO MOETEN ZIJN’?
FVL: Wij willen hierover zeggen, dat het ook veel te maken heeft met de dichtheid waarin u verblijft. Overdenk dit eens. Wij hebben in WAARHEID gezegd … dat wij meer LICHT bubbels zien, dan duisternis.
BEGRIJPT U HIER NIET UIT … hoe buitengewoon goed u bezig bent met samen komen ALS EEN in HET GROTE, GODDELIJKE PLAN?
DAT is zoals wij het zien … HET LICHT NEEMT DE PLAATS IN VAN HET DUISTER … en wij zien dat zo … ZELFS doorheen ALLES wat zijn best doet om het Goddelijk Plan te STOPPEN … Dus, te midden van alles wat zijn best doet om U TE STOPPEN … U KUNT NIET GESTOPT WORDEN.
U BENT ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT.
Daarom … zelfs in tijden dat u zich afvraagt waar u het nog voor doet … zelfs als u soms VOELT dat u er de kracht niet meer voor heeft … U TOCH DOORGAAT!
U GAAT DOOR, OMDAT DAT IS WAARVOOR U HIER BENT.
DIT WETEN BINNENIN U … WEET DIT.
U LUISTERT NAAR WAT UW HART U VERTELT … WANT UW HART KAN NIET LIEGEN TEGEN U.
EN … UW HART VERTELT U OM DOOR TE GAAN MET DOOR TE GAAN.
ER MOET EEN HELE BELANGRIJKE REDEN ZIJN, WAAROM UW HART U DAT VERTELT.
DIE REDEN IS, OMDAT HET UNIVERSEEL BEKEND IS DAT …
LIEFDE ALLES OVERWINT.
EN DAT IS PRECIES WAAROM WIJ U HEBBEN OPGEROEPEN …
STRIJDERS VAN LICHT …
STRIJDEND VOOR DE GOEDE ZAAK …
STRIJDEND VOOR UW RECHT OM VRIJ TE ZIJN VAN DE KETENEN DIE GESCHAPEN WERDEN OM U OMLAAG TE HOUDEN.
MAAR U WEET BETER.
U KUNT NIET OMLAAG WORDEN GEHOUDEN … WANT UW ZIEL ZAL ALTIJD VRIJ ZIJN … OM TE VLIEGEN.
UW ZIEL ZAL ALTIJD VAN U ZIJN … OM LIEF TE HEBBEN EN LIEFDE TE ZIJN.
EN LIEFDE … ONZE DIERBARE, GELIEFDE, MEEST DAPPERE LICHTDRAGERS … IS WIE U BENT.
LIEFDE … ENKEL LIEFDE … ENKEL LIEFDE … ENKEL LIEFDE.
Blossom, wij maken van deze gelegenheid gebruik om U te danken voor uw blijvende steun aan ons … door dik en dun.
Wij zullen ons LICHT laten schijnen op ieder van u. Het is slechts een korte tijd, totdat we weer zullen kunnen praten … en er zal zoveel zijn, waardoor ieder van u verder kan reizen in het Licht en de Liefde!

BG: Bedankt jongens. Nu neem ik officieel mijn channelingshoed af … en zet mijn acteerhoed op … want beiden geven mij grote vreugde. Dank u … vanuit mijn hart … het diepste daarvan … biedt ik u mijn LIEFDE en dankbaarheid VOOR HET ZIJN VAN ALLES DAT U BENT.
FVL: En vanuit diezelfde, kostbare plek … schijnen wij ons Liefhebbende Licht op ieder van u … op wie wij niet trotser konden zijn … tot wij weer spreken … WEES UZELF … WEES LIEFDE.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen