DESTINY: Multidimensionaal Leven

DESTINY: Multidimensionaal Leven
2 september 2014

23 januari 2015
Destiny:

Vandaag heb ik weer het geluk dat ik met u allen mag spreken. Het is een prachtige tijd hier in de bossen van New York met Noève en haar familie. De zomer loopt op zijn einde, maar is nog steeds heerlijk warm en nodigt uit tot buitenactiviteiten. Vandaag was dat een fijne wandeling langs een pad dat een ‘spoorwegpad’ wordt genoemd – een voormalige spoorwegbedding doorheen de bossen. Noève was heel opgewonden om hier te lopen, te midden van grote, volgroeide bomen. Toen ze hun wandeling begonnen, vroeg ik Kathryn om haar de namen van de bomen, de bloemen en de andere wonderen te leren. Ze kwam er nauwelijks aan toe om de sumak en de eikenboom aan te wijzen, toen Noève opgewonden begon te praten over haar vrienden de elfen en de feeën die in deze bomen wonen en de drama’s die zij beleven.

Haar verhalen draaien de laatste tijd rond de strijd tussen licht en duister in de feeënwereld. Het meest recente trauma gaat om het vergiftigen van de Koningin van al de goede feeën, degene die de regenbogen maakt. De Koning kent het tegengif dat haar kan redden, maar hij wil niemand uit zijn kasteel laten omdat hij een boze fee is, die iedereen wil overheersen en hun land wil innemen. Deze strijd heeft een hele tijd geduurd, een tijd waarin de goede feeën bondgenootschappen sloten om te trachten aan het tegengif te geraken. Uiteindelijk was het door een overeenkomst met een boze fee-die-goed-geworden-was, dat Noève en de dorpelingen de Koning konden misleiden en het tegengif konden ophalen – en nu is de Koningin gered.

Dit is de denkwereld van een vijfjarige, die zo is afgestemd op de energieën van de planeet, dat zij elke golf van krachtige energieën kan voelen en die kan beschrijven als gebeurtenissen in de feeënwereld. Zij voelt de strijd tussen duister en Licht, maar zij bekijkt die strijd op leven en dood met een grote, zakelijke kalmte, omdat ze de kracht van het Licht kent en ze weet, dat het Licht altijd overwint.

Zij weet dat zij – wanneer ze slaapt – in de feeënwereld woont, zoals zij het noemt. Ze maakt afspraken met haar vriendjes in de sapbar of het restaurant of op het dansfeest en kijkt altijd heel erg uit naar hun leuke tijd samen. Zij weet ook dat ze in de toekomst verantwoordelijkheden zal hebben en zij voelt een enorme liefde voor haar gemeenschap van feeën. Ze begrijpt dat zij een belangrijk deel kan zijn van het werk van de feeën, die ervoor zorgen dat de bloemen kunnen bloeien, de zon laten opkomen, de zon laten ondergaan, de maan helpen opkomen, het gras laten groeien en nog zoveel andere dingen in de natuur. Ze ‘doet nu nog niks’ omdat ze ‘nog moet worden opgeleid tot Regenboogfee’.

Is Noève een buitengewoon fantasierijk kind of ligt er waarheid in de verhalen die zij vertelt? Ik verzeker u, lieve lezers, dat Noève die niet ‘verzint’ in de gebruikelijke betekenis. Zijn er echt feeën en elfen in de natuurlijke leefomgevingen, waar het veilig en aangenaam is voor hen? Ja, absoluut. Zijn feeën schuw en bang voor mensen? Ja, velen van hen zijn niet gewend aan mensen en dus zullen ze hen niet benaderen. Maar – dat u ze niet ziet, wil niet zeggen dat ze niet bestaan.

Noève’s rijke droomstaat, die zij zich kan herinneren als ze wakker is, maakt het haar mogelijk om er helder en duidelijk over te spreken met iedereen, die wil luisteren naar de gebeurtenissen en avonturen van haar vrienden in de feeënwereld. Zij is zich heel goed bewust van het vermogen van een ziel om in verschillende vormen te verschijnen en zij beschrijft de vloeiende overgang van een ziel die ‘in een lichaam’ gaat als ‘dood’ zijn … maar niet echt dood zijn, omdat de persoon gewoon is overgegaan naar een andere levensvorm, vloeiend van de ene ervaring naar de andere, de ene dimensie naar de andere – moeiteloos maar altijd bewust en met Gods goedkeuring en zegen.

Dit, Geliefden, is een juiste weergave van het leven en een juiste weergave van het leven op de planeet op dit moment. Noève voelt de oude strijd en weet, dat de duisteren in staat zijn om terug te keren naar het Licht – en waarschijnlijk zal dat binnenkort ook gebeuren. Voor haar is er veel meer dan de gewone ervaring van alleen maar hier in een lichaam te zijn en die ervaringen doen zich gelijktijdig voor, net als verder gaan dan het bewuste waarnemen op vele trillingsniveaus; zoals een getalenteerd muzikant kan overgaan van het ene instrument naar het andere, van de ene plek in het orkest naar een andere, terwijl hij in volmaakte harmonie speelt met de anderen. Dat is een multidimensionale ervaring, binnen de stroom van het groepsbewustzijn.

Voor iemand zoals Noève is het een leven dat zich grotendeels in het verborgene afspeelt, omdat haar schoolvriendjes niet unaniem zijn in het geloven in een buitenzintuiglijke waarneming of om elfen en feeën te aanvaarden als dagelijkse vriendjes. Noève is zich van mijn aanwezigheid bewust geweest sinds ze 2 jaar was – zo zegt ze – toen ik haar mijn naam vertelde: Destiny. Zij vertelt haar moeder dat ik ‘in haar hoofd woon’ en ze was verbaasd dat Kathryn mij ook kon horen. Ze werd heel stil toen ik via Kathryn sprak tijdens onze wandeling vanmiddag, omdat ze weet dat je niet mag praten als iemand anders aan het woord is. Ze bevestigde, dat ze hetzelfde hoorde als wat Kathryn hoorde.

Laat me u nu uitleggen, waarom wij u deze dingen vertellen. U heeft geleerd en geoefend hoe u in contact kunt komen met uw Hoger Zelf en om uw trilling te verhogen in voorbereiding op uw Ascentie. U beschouwt het als een inspanning die intense concentratie en lange uren van meditatie vergt, om contact te maken met uw Hoger Zelf – terwijl het voor Noève enkel een kwestie was van te erkennen ‘dat ik in haar hoofd woon’. Er is nooit enige inspanning voor nodig; voor haar was het een eenvoudige, rechtstreekse relatie, waarvoor zij enkel maar mijn aanwezigheid moest opmerken. Wij staan voortdurend in harmonieuze communicatie.

Dit is ook mogelijk voor u. U hoeft niet te ‘ontdekken’ wie uw Hoger Zelf eigenlijk is (waarschijnlijk wilt u dan gewoon weten, met welke belangrijke en vertrouwde Meester u verbonden bent). Lieve vrienden, maak u niet druk met zulke vragen van het ego. Uw Hoger Zelf is uw eigen, heel bijzondere levensgezel, die al een eeuwigheid met u samenleeft. Waarom maakt u zich druk om uw Aardse naam? Roep gewoon uw dichtste metgezel, uw Zelf zelf en schep er plezier in om hem of haar een lieve, grappige of gekke naam te geven, gewoon zodat u iets herkenbaars heeft wanneer u contact wilt maken. Het is een leuke manier om met elkaar beginnen te praten en om uiteindelijk te erkennen dat hij/zij in uw hoofd woont – en dat al heel lang.

Dit is geen diepgaand en wereldschokkend besef. Het is een eenvoudige en rechtstreekse manier om uzelf te ervaren zoals u werkelijk bent. U hoeft nergens naar te streven en u hoeft niets te scheppen vanuit uw verbeelding. U bent uw Hoger Zelf, in het diepst van uw bewustzijn. Dit is waarom we gekozen hebben om in dit leven, dit lichaam en dit tijdperk te komen. Wij zijn lang geleden overeengekomen dat we dit avontuur zouden aangaan en dus is het voor ons geweldig, om te worden herkend en erkend als een belangrijk aspect van uw Zelf – degene die in uw hoofd woont.

Wij willen heel graag helpen om de weg voor u te vergemakkelijken, u leuk gezelschap bieden en een bredere kijk te bieden om uzelf en de wereld te zien. Wanneer u gewend raakt aan het leuke gezelschap van uw Hoger Zelf, komt u wellicht tot de vaststelling dat het een eenvoudig verbreden van het bewustzijn is, om daarna te kunnen praten met het Hoger Zelf van andere mensen – en uiteindelijk met God.

Ik hoop oprecht dat ik deze mogelijkheid voor u heb kunnen verhelderen en vereenvoudigen. Bevrijd uzelf, Geliefden, van de oude, rare leringen over ‘occulte’ ervaringen en religieuze angsten over het worden overgenomen door Satan, mocht u het aandurven om uw verbeelding te volgen, voorbij het kleine raamwerk waarbinnen u geleefd heeft. Uw Hoger Zelf, dat bent U, niet één of andere onbekende indringer of vreemde uit een andere dimensie. Wees rustig, richt u op uw hart en uw derde oog en merk gewoon op, dat u niet alleen bent. Ik beloof u dat het een interessante en informatieve, nieuwe dimensie zal toevoegen aan uw ervaring van dit leven.

Het is tijd om wakker te worden tot de Waarheid over uzelf, namelijk dat u Multidimensionale wezens bent. Een hele nieuwe wereld aan ervaringen wacht u. Ik nodig u uit om mij te roepen, zeker wanneer u zich verbonden heeft met uw eigen Hoger Zelf … dan kunnen we met ons drietjes een gesprek hebben – een beetje zoals de groepsgesprekken waarmee u in uw dimensie bekend bent. Het is mij een vreugde om contact met u te maken en u te helpen om uzelf open te stellen voor de wonderen die voor u liggen.

Totdat we elkaar weer ontmoeten, ik ben Destiny en ik stuur u eindeloze Liefde, omdat ik dat graag doe. Ik wens u Vrede, Liefde en Harmonie in al uw Aardse uren en nog langer.

Genoteerd door Kathryn E. May, 2 september 2014, 10 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.