BTR: Sleeper Cel Verwijdering – Meditatie

BTR: Meditatie – Sleeper Cel Verwijdering
2 november 2014

BTR 2014 11 02 ho oponopono

Ho’oponopono…

“Ik hou van jou.
Het spijt me.
Vergeef me alsjeblieft.
Dank je.”

Sleeper Cell Verwijdering-Meditatie – transcriptie

MEDITATIE-LINK: klik HIER

INTRODUCTIE
(00:00 – 6:04)

Hallo iedereen. Dit is Dr. Kathryn May. Ik ga u een oefening – een meditatie – geven, waarvan ik denk dat die bijzonder behulpzaam zal zijn. Wij hebben het tijdens onze gesprekken op BlogTalkRadio en op onze FB-pagina – Healing For Ascension Tour genaamd – gehad over hoe moeilijk het is om iedereen te helpen bij het verhogen van hun trillingen, om iedereen te helpen het bevel over te nemen, om zichzelf te verheffen tot de uitdaging van wat wij nu zien op planeet Aarde; dat zij in de greep is van een echt gevecht tussen duister en Licht. En wij kwamen hierheen – de meesten van ons zijn zich hiervan bewust – om iets van belang te doen, om een bijdrage te leveren en om onszelf te ontwikkelen tot het beste wat wij kunnen zijn. Dat willen we graag, maar het was moeilijk.

Maar ik zal u vertellen wat ik onlangs ontdekt heb – en ik denk dat dit zal helpen. Ik heb vele jaren gewerkt als psychologe en wat ik gezien heb is een innerlijke … wat u ‘een storing’ zou kunnen noemen … die zorgt voor problemen, telkens wanneer er een intense emotie wordt opgeroepen. Ieder van ons lijkt terug te vallen op een gevoel uit de categorieën zelftwijfel, boosheid, frustratie, depressie, wanhoop, angst. Het lijkt wel alsof dit ingebouwd was in ons systeem. Vele psychologen hadden het idee dat het kwam door de opvoeding, gebeurtenissen uit de kindertijd, onze culturele opleiding en zo meer. Vele mensen dachten dat het het resultaat was van onze menselijke aard, iets wat ons aangeboren is en ons ertoe brengt om agressief te zijn en geen controle te hebben over onze emoties en dat daaruit ook onze neiging tot gewelddadigheid voortkomt.

Wel, geen van die benaderingen lijken het antwoord te geven op de vraag: hoe krijgen we het onder controle? Hoe overwinnen we het?

Ik heb het onlangs gezien – door het samenbrengen van informatie van onze Verheven Meesters en van het werk dat ik doe met mensen. Ik heb gezien dat er een ander antwoord is, er is een andere aanpak waarvan ik geloof dat die echt zal werken. Wij moeten gaan inzien dat wij iets hebben wat lijkt op een implantaat en het vormt deel van het contract dat wij hier kwamen ervaren. We hebben onlangs informatie gekregen van Sananda, waarin hij dit bevestigt – omdat ik erop heb aangedrongen dat ze aan mij zouden uitleggen wat dit is en waarom het zo hardnekkig is, waarom het zo moeilijk te overwinnen is – zelfs wanneer de mensen dat toch echt willen. En waarom is het zo hardnekkig dat het een probleem blijkt te zijn voor elke mens op de planeet? Zij (Sananda en de Hemelse Schare) hebben dit bevestigd en zij zegden: ja, het is iets wat u kunt beschouwen als de ‘Luciferiaanse Cel’.

Ik noem het een ‘Sleeper Cell’ (dit heeft een dubbele betekenis: enerzijds een ‘slapende cel’, anderzijds een ‘cel die ons in slaap houdt’ – V). Het is een zaadje van duisternis en wij zijn ermee akkoord gegaan om het met ons mee te dragen in dit leven op Aarde, om onszelf op de proef te stellen. Wij gingen akkoord met deze uitdaging omdat we dachten dat het ons zou aanzetten tot een doorbraak, tot een herverbinding met God, om ons geloof te behouden en onszelf te sterken, om onze psychologische spieren op te bouwen, om ons te helpen ascenderen – om hogere niveaus van Bewustzijn te bereiken terwijl we hier waren.

Tegelijkertijd gaan we doorheen de verhogende energieën op de planeet. Moeder Terra zelf verhoogt haar energie. En daardoor is een kronkel in het energieveld ontstaan. Wij voelen ons dus als een jo-jo, heen en weer geslingerd tussen de hoge energieën die we voelen en deze duistere neiging die ons nog steeds in zijn greep houdt. Ik heb een manier gevonden om die uit te schakelen. Het is heel eenvoudig, het is niet nieuw – maar het zal werken.

Wat er nieuw aan is, is het bewuste besef dat ieder van ons te maken heeft met dit probleem, omdat het deel is van dit contract waar we allemaal mee hebben ingestemd voordat we hierheen kwamen. Niemand is hier immuun voor en er is niemand die het project echt heeft afgerond – om zichzelf te bevrijden van deze hardnekkige duisternis.

Dus laat ons verder gaan …

SLEEPER CELL VERWIJDEREN MET HO’OPONOPONO
(6:05 – 15:30)

Eerst moeten we ons afstemmen, ademen, de controle nemen. Adem naar het centrum van je brein zoals je geleerd hebt als je gekeken hebt naar Visual Centering of als je hieraan hebt gewerkt met mij, dan zul je weten wat ik hiermee bedoel. Adem naar het centrum van je brein waar alles samenkomt: smaak, gevoel, reuk, zicht, gehoor, geheugen, reflexen, intuïtie. Wij zien en voelen en horen met ons brein, niet enkel met onze ogen, onze vingertoppen en onze oren. Het is ons brein dat regelt hoe wij omgaan met de binnenkomende informatie.

En daar in het centrum van je brein is er iets wat ik beschouw als onze ‘Commandopost’. Jij bent de Kapitein van je schip en jij staat aan het roer, vlak boven en voorbij het centrum van je brein, ietsjes achter de pijnappelklier. En wanneer je naar die plek ademt, dan voel je evenwicht, vertrouwen … en voer jij het bevel.

Hou voorlopig je ogen open totdat je het gevoel hebt dat je het roer in handen hebt. Daar achteraan in dat centrum waar je vrede, vertrouwen – kalm vertrouwen – en een gevoel van objectiviteit hebt, waardoor je je op je gemak en vertrouwd kunt voelen in je eigen intelligentie, waar je niet onderhevig bent aan de omstandigheden om je heen. Je kijkt. Je neemt waar. Je begrijpt. Je kunt ervoor kiezen om te handelen, maar het zal zijn vanuit evenwicht.

Vanuit dat evenwicht adem je diep. Breng de zuurstof naar binnen, helemaal naar het centrum van je brein en dan naar beneden in je lichaam, omlaag door het centrum van je brein, doorheen je keel, je hart, al je chakra’s, omlaag door je benen en voeten en naar het centrum van Moeder Aarde. En … veranker het daar. Laat het niet los.

Tegelijkertijd voel je jezelf in dat centrum, je Lichtkanaal, waar je de liefde van God kunt voelen, van onze Verheven Meesters, van je voorouders en van iedereen om je heen. Voel die neerstromen doorheen je centrum. Nu ben je een geleider voor Liefde.

Ga een beetje lager, naar je hart. Straal het Licht rond in je hart, totdat je het verborgen zaad van duisternis vindt dat daar al je hele leven geïmplanteerd – ingebed – is. Kijk ernaar. Neen, we gaan niet proberen het aan te vallen of het te verpletteren. Dat heeft geen nut, omdat duisternis kracht haalt uit duisternis.

Om dus dit kiempje, deze Sleeper Cell, uit te schakelen, zullen wij een heel eenvoudige en elegante techniek gebruiken die velen van u wellicht wel kennen: het is de ‘Ho’oponopono-Oefening’: heel elegant en volmaakt geschikt voor dit doel. En het is zo volmaakt, omdat de woorden ervan precies het tegenovergestelde zijn van de gevoelens in dat duistere zaadje.

Zeg mij maar na:

“Ik hou van je.
Het spijt me.
Vergeef me alsjeblieft.
Dank je.”

Voel de betekenis van die woorden. De kracht van die simpele woorden …

‘Ik hou van je’ is het tegengestelde van angst.
‘Het spijt me,’ is mededogen.
‘Vergeef me alsjeblieft,’ is vrijgevigheid.
‘Dank je,’ is dankbaarheid.

Al die dingen, al die kleine zinnetjes dragen in zich een diepe en diepgaande emotionele betekenis. En wanneer je ze uitspreekt en ze richt – precies op dat duistere zaadje dat zich zo lang verborgen hield in de diepste diepten van je hart – wanneer je daar rechtstreeks tegen spreekt … kijk wat er dan gebeurt. Het smelt weg. Er bestaat geen duisternis die bestand is tegen deze krachtige woorden, wanneer ze gesproken worden met een intense oprechtheid en gemeend vanuit het diepste van je ziel.

“Ik hou van je.
Het spijt me.
Vergeef me alsjeblieft.
Dank je.”

Het bestaat niet langer. Je hebt de duisternis uitgeschakeld die jou je hele leven heeft afgeremd. Nu moeten we onthouden dat je omringd bent door duisternis. Het is een nieuw gevoel, deze vrijheid.

Je moet bereid zijn om dit te doen, elke minuut van elke dag. En we hebben het allemaal nodig, dus blijf dit doen. Blijf het herhalen. Blijf voelen hoe jij in de aanwezigheid bent van de Liefde die in je hart is, het Licht dat door je heen stroomt omdat het van bovenaf op je schijnt, helemaal doorheen je lichaam. En blijf in dat evenwicht, dat aanvoelt als een plek van volmaaktheid.

Je kunt voelen hoe de Liefde in je hart groter wordt om uit te stralen, om je gehele lichaam te vullen met Licht. Laat het dan nog wat groter worden … naar buiten toe, voorbij je huid. Je hart klopt en het Licht beweegt een beetje wanneer het naar buiten straalt.

Blijf in die prachtige Zuil van Licht en je zult beschermd zijn tegen gelijk welke duisternis, die niet kan doordringen in het krachtige Licht dat je nu uitstraalt. Blijf dit zo doen op elk moment van de dag, als dat nodig is.

En denk eraan, er is geen schaamte over het vinden van deze duisternis in jou. Het is geen gevoel. Het is gewoon het contract waar we mee hebben ingestemd voordat we hierheen kwamen. En nu is het tijd – was het tijd – voor ons, om deze kennis te ontvangen: dat wij in staat zijn om niet enkel deze duisternis in ons hart uit te schakelen. Wij kunnen nu zeggen …

‘Aan ÉÉN, aan de Bron van Alles Dat Is:
wij komen nu met u overeen dat wij dit tot nu gedragen hebben
en dat het zijn doel heeft gediend.
Wij wensen dit contract aan te passen
en het van nul en generlei waarde te verklaren.

Wij zullen niet langer dit duistere zaad in ons meedragen.
Het is ons niet langer van nut.’

En ÉÉN heeft hiermee ingestemd.
Dit is niet onze verantwoording. Het is niet langer onze uitdaging. Er zijn andere uitdagingen die wij nu zullen aangaan.

Zolang we ons maar herinneren …

“Ik hou van je.
Het spijt me.
Vergeef me alsjeblieft.
Dank je.”

AFSLUITING
(15:31 – 16:33)

Ik zal nu afscheid nemen. En ik beloof je dat ik een CD zal maken die deze oefening beschrijft, zodat je die kunt delen met iedereen – zelfs met mensen die niets afweten over ons werk hier, die niet bekend zijn met spiritueel werk, die misschien zelfs nooit van Sananda hebben gehoord. Je zult de CD kunnen gebruiken en delen, want we moeten dit aan iedereen aanleren. We zullen onze aantallen vergroten. Met deze oefening is er geen conflict. Er is geen zelftwijfel. Er is geen ruimte om onszelf de schuld te geven of schaamte te voelen.

Het is gewoon wat ieder van ons nu moet doen. En iedereen kan elkaar helpen.
Ik stuur je Liefde en zeg ‘vaarwel voor nu.’
Namaste iedereen.

Transcriptie door Christine Brightlight voor Kathryn E. May, 3 nov 2014

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.