Bericht van Matthew

Matthew-Ward

2 april 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. Zoals in het voorgaande bericht zal ik eerst namens mijzelf spreken, over dat bericht. Door uit te leggen waarom het werd doorgegeven, geruime tijd nadat het vliegtuig vermist werd, kan ik de indruk hebben gewekt dat ik de enige was die aan Ashtar het verzoek deed om u erover te vertellen, maar dat is niet zo. Het verzoek werd gedaan door alle zielen hier, waar enkel de hoge trillingen van de waarheid kunnen worden waargenomen en telepathisch worden doorgestuurd.

Hoezeer wensen wij, dat de bedroefde families konden weten, dat hun geliefden veilig en wel zijn in een wereld die in sommige opzichten lijkt op de uwe – maar zoveel beter in veel andere opzichten ! Als u iemand van die mensen kent – die zoveel verdriet hebben – zouden zij misschien troost kunnen vinden in alles wat Ashtar gezegd heeft over alles wat er gedaan werd om hen het leven aangenaam te maken in die wereld. Het zou het rouwen om hun verlies niet wegnemen, maar het zou het beeld wegnemen van hun geliefden, die omkwamen in de ijzige wateren en de speculatie, dat de bemanning of iemand van de passagiers het vliegtuig gekaapt zouden hebben.

Betreffende hun feitelijke verblijfplaats, verschilt sommige informatie van bronnen buiten de planeet behoorlijk van wat Ashtar zei, waaronder een bericht dat aan hem wordt toegeschreven en dat verschillende mensen aan mijn moeder hebben gestuurd. De rode lijn in hun vragen is ‘Welke Ashtar kunnen we geloven ?’ Mijn moeder heeft hem gevraagd wat zij daarop kon antwoorden en op zijn verzoek plaatsen wij hier, wat hij haar verteld heeft : Suzy, het is niet uw verantwoording om de twee versies ‘te overwegen’, zoals sommige mensen van u verlangen. De informatie die ik u gaf en die u duidelijk heeft ontvangen, is wat er heeft plaatsgevonden – dat zijn de feiten vanaf het begin van onze reddingsactie, met alles wat er gedaan werd om de mensen die aan boord waren te verwelkomen en tegemoet te komen aan al hun behoeften in die wereld. Ik wil de ontvanger van dat andere bericht niet minachten, maar dat bericht kwam NIET van mij. Ik begrijp dat zij gelooft van wel, maar een andere bron heeft die valse claim gelegd en die aan mij toegeschreven. Dit is een tijd waarin de Waarheid naar voren komt en wat ik u verteld heb, is de waarheid.

Ashtar heeft met ons nog andere reacties op zijn informatie doorgenomen en wij weten dat de schrijvers niet alleen staan in het afwegen van de aspecten van de redding en de herplaatsing. Wij hebben dezelfde kennis als hij en zouden alle vragen kunnen beantwoorden ; echter, hij wenst te antwoorden op de twee reacties die hij mijn moeder als eerste heeft laten typen en wij zijn blij om tegemoet te komen aan zijn verzoek, dat wij de rest beantwoorden.

Als de zielencontracten van de mensen op het vliegtuig niet de overplaatsing naar een andere wereld inhielden, zoals Ashtar zei, waarom besloot hij dan om een aantal van zijn team te laten ingrijpen en over te gaan toe die overplaatsing ? Ashtar zei : ‘Geen van de zielencontracten van de bemanning en de passagiers hield zulk een avontuur in, maar ook geen overlijden op dat tijdstip’. Hoe kan dat ? Hoe kan iemand iets ervaren wat niet in zijn zielencontract staat ? En dit is geen kleine omweg, maar een grote, ingrijpende afwijking van het zielencontract. Niet slechts voor 1 persoon, maar voor 239 mensen. Ook werden de contracten overhoop gehaald van andere mensen waarmee zij overeenkomsten hadden (bijvoorbeeld familieleden). En daarbij, waarom grepen de zielengidsen van al deze mensen niet in de eerste plaats in, om te voorkomen dat dit zou gebeuren, als het niet in het zielencontract stond ? Ik vindt het heel verontrustend, omdat het nu lijkt alsof er universele wetten geschonden zijn.

Dit is Ashtar. In mijn eerste bericht heb ik gesproken over wat ik dacht dat het meest interessant en het meest belangrijk was voor u – details over de redding en de gastvrije ontvangst en het onderdak dat de mensen hebben gekregen. Nu zie ik, dat ik andere informatie had kunnen geven en ik ben blij met de kans om nog iets toe te voegen aan wat ik eerder gezegd heb.

Eerst met verwijzing naar mijn uitspraak ‘in zulke gevallen, hebben wij toestemming om in te grijpen.’ Ik had geen enkel aandeel in de beslissing over die toestemming. Het is nooit het voorrecht van gelijk welke buitenaardse om te beslissen wat er moet gebeuren in een noodsituatie, waarbij ingrijpen het leven zou kunnen redden van een bewoner van de Aarde of gelijk welke andere planeet. In zulke situaties is het altijd het originele of aangepaste zielencontract dat bepaald wat er gedaan wordt, omdat alleen de ziel weet, welke ervaring zijn evolutie vooruit kan helpen.

Wanneer het zielencontract niet voorziet in een overlijden, wanneer er zich een levensbedreigende situatie voordoet, dan is het vanzelfsprekend dat er toestemming kan worden gegeven voor het redden van het leven van die persoon. Als iemand in een dergelijke situatie een contract heeft dat op dat ogenblik wel een overlijden voorziet en de ziel wil dat zijn fysieke leven verder gaat, dan kan hij vragen om die bepaling te wijzigen. De wijziging wordt besproken op zielenniveau met alle belangrijke betrokkenen bij de pre-geboorte afspraken over het delen van dat leven. Als één van hen niet instemt met de wijziging in het contract zoals de ziel dat wenst – en op dat niveau wordt alles gedaan op basis van liefde – dan komen wij dat nooit te weten. Wanneer er een ongelijke overeenkomst is, wordt de beslissing op een specifieke frequentie overgedragen aan een centrale, universele dienst, die de bemanning waarschuwt van het ruimteschip dat zich het dichtst bij het noodgebied bevindt en zij handelen dan onmiddellijk. Al deze stappen worden doorlopen binnen enkele seconden in uw tijdrekening.

Het komt zelden voor, dat er noch een redding en herplaatsing, noch een overlijden op dat ogenblik voorzien is in gelijk welk contract, wanneer zo’n groot aantal mensen zich ergens in het universum in dezelfde situatie bevinden, maar dat is het geval bij de mensen van dat Maleisische vliegtuig. In mijn ervaring is het niet gewoon maar zeldzaam, het is uniek.

Toen de problemen van het toestel steeds groter werden en als vallende dominostenen alle systemen uitvielen, die nodig waren om het toestel onder controle te houden, wisten de bemanning en de passagiers dat zij weinig tot geen kans hadden om te overleven. Op zielenniveau wisten zij, dat ze een keuze hadden: doodgaan als het vliegtuig zou neerstorten – en dat zou gebeurd zijn als wij niet hadden ingegrepen – of leven op een andere planeet. Op dat niveau kozen ze unaniem om te leven, de stappen om hun contracten aan te passen volgden meteen daarop en alle betrokkenen gingen akkoord. Die informatie werd naar de dienst gestuurd en de toestemming om de redding uit te voeren werd gegeven aan de bemanning van het schip dat de operatie zou uitvoeren. Als iemand aan boord van dat toestel op zielenniveau had besloten om te overlijden in plaats van naar een andere planeet te gaan, dan zou de dood door één of andere natuurlijke oorzaak ter plekke zijn ingetreden en zou die persoon zijn overgebracht naar Nirvana.

Ik weet niet of ‘zielengidsen … dit gebeuren te voorkomen’ slaat op het voorkomen van de problemen van het vliegtuig of op het voorkomen van de redding en overplaatsing. Niets wat gelijk welk fysiek wezen kon doen, zou het eerste hebben voorkomen en iedereen aan boord koos voor het laatste. Niets wat voor hen gedaan werd, was een schending van welke universele wet dan ook – in tegendeel, het was het eerbiedigen van de universele wet, waardoor beslissingen op zielenniveau voorrang kregen op alle andere mogelijkheden. Matthew, ik hoop dat dit de misverstanden opheldert omtrent het waarom van onze ‘tussenkomst’ en ik dank je voor het beantwoorden van alle andere vragen.

Dank u, Ashtar. Voordat ik spreek namens alle zielen hier, zal ik de vragen van de lezers beantwoorden over hoe – vanuit mijn station in het tijdloze continuum – ik kon bepalen hoeveel lineaire tijd er verstreken was tussen het verdwijnen van het vliegtuig en mijn moeders vraag daarover. Haar vraag omvatte ‘drie dagen geleden’, maar zelfs als ze dat niet gezegd had, was de tijd in haar gedachen en daardoor wist ik het dus.

De volgende vragen werden gekozen, omdat de antwoorden het meeste inzicht zullen geven over dit gebeuren en – in sommige gevallen – ook van toepassing zijn op andere situaties. Ashtar zei dat noch sterven noch overgebracht worden naar een andere planeet, voorkwam in de zielencontracten van de passagiers. Ik had de indruk dat NIETS kon gebeuren, als het niet in ons zielencontract stond. Als dat zo was, dan kon het leven in uw wereld ideaal zijn, in plaats van een karmische draaimolen. De contracten worden gesloten vóór de geboorte en al snel daarna worden ze vergeten – het zijn de beslissingen die gedurende het leven bewust worden genomen vanuit vrije wil, die leiden tot gebeurtenissen die 180 graden afwijken van wat in het zielencontract staat.

Waarom waren de mensen in het vliegtuig niet overgebracht naar een ruimteschip en teruggebracht naar de Aarde? Een overbrenging midden in de lucht op een hoogte waarop kan worden ‘geademd’, zou geen garantie zijn geweest voor het overleven van iedereen aan boord. Bovendien en even belangrijk, is er door het druksysteem van het ruimteschip een speciaal beademingsapparaat nodig voor lichamen met een lagere dichtheid dan die van de eigen bemanning en het schip was niet uitgerust met voldoende apparaten voor iedereen. Bemanningen in de lucht boven u gebruiken hun technologie op de vele manieren die wij in talloze eerdere berichten reeds hebben beschreven; soms krijgen zij toestemming om mensen te redden uit bedreigende omstandigheden, maar dat is niet het hoofddoel van hun aanwezigheid. En – zoals Ashtar al zei – de noodzaak om zoveel mensen uit eenzelfde noodsituatie onder te brengen (in dit geval 239) is een grote zeldzaamheid.

Natuurlijk ben ik blij dat de mensen van het Maleisische vliegtuig veilig zijn, maar ik begrijp niet waarom zij zulk een buitengewone hulp hebben gekregen en er zovele anderen wel zijn omgekomen bij vliegrampen; is dat omdat die mensen in hun zielencontracten ervoor gekozen hebben om zo te sterven? Contracten hebben een zekere mate van flexibiliteit ten aanzien van de oorzaak – of de bron – van de gekozen ervaring. Wanneer mensen omkomen in een vliegtuigongeluk, is dat omdat zij de keuzes van hun levensduur voor dat leven hebben afgerond en zij gekozen hebben om te sterven door ‘een ongeluk’. Maar het zou net zo goed rond hetzelfde tijdstip kunnen gebeuren door een andere oorzaak zoals een auto ongeluk of een dodelijke verwonding door een val of door bedolven te worden onder een lawine – die zouden ook allemaal kunnen leiden tot het nakomen van het contract, om het leven plotseling en ‘per ongeluk’ te beeindigen. Het ligt aan de keuzes in hun contract, dat sommige mensen omkomen in hetzelfde ongeluk, waar anderen het overleven.

Zeg alstublieft aan Matthew dat hij aan Ashtar moet vragen om ergens wat vliegtuigonderdelen neer te leggen, zodat ze gevonden kunnen worden en de bedroefde families zekerheid kunnen krijgen. Ashtar begrijpt net zo goed als wij het mededogen dat aan dit verzoek ten grondslag ligt, maar Lichtwezens helpen alleen binnen de Waarheid van dingen.

Waarom hebben de Buitenaardsen niet hun hoogstaande technologie gebruikt om het toestel te herstellen terwijl het nog in de lucht was, in plaats van het naar een andere planeet te brengen? De technologie aan boord van de schepen is inderdaad hoogstaand, meer nog zelfs dan in uw science fiction omschrijvingen, maar het is niet ontworpen om slechtwerkende systemen van uw vliegtuigen te herstellen. Dat zou erop neerkomen, dat uw mobiele telefoon bijvoorbeeld ook in staat zou zijn om uw lekke band te verhelpen.

Ik vroeg me af of de mensen in dat vliegtuig enige herinnering hadden aan hun leven op Aarde, toen ze werden overgebracht naar die andere planeet. Ja, dat hebben ze. Niets wat zij tijdens hun leven op Aarde hebben ervaren, wordt vergeten – net zo min als wanneer zij nog daar zouden leven. Het leven in hun nieuwe wereld kent natuurlijk verschillen, maar die zijn te vergelijken met de verschillen die elk leven op Aarde ondergaat, wanneer er zich een grote verandering voordoet.

Kan Ashtar de naam geven van het sterrenstelsel en de planeet waar de mensen zijn heen gebracht? Andalusa ligt in uw Melkwegstelsel, de planeet het dichtst bij uw zonnestelsel die vergelijkbaar is met de Aarde, zoals in ons eerste bericht vermeld werd.

Waarom werden de mensen niet naar de Binnen Aarde gebracht, zodat ze weer aan de oppervlakte kunnen komen en terug kunnen keren naar hun families? De bewoners van Binnen Aarde hebben steden en levensomstandigheden met veel hogere trillingsniveaus dan oppervlaktebewoners kunnen verdragen en hun lichamen kunnen daar niet overleven. Als Bewoners van Binnen Aarde naar de oppervlakte willen komen, passen zij hun trillingsniveau aan; de lichamen van oppervlaktebewoners kunnen dat niet omdat – behalve een paar uitzonderingen – uw bevolking nog niet het niveau heeft bereikt van bewust en spiritueel bewustzijn.

Hadden de mensen op die vlucht ergens op een veilige plek op Aarde, gedematerialiseerd en later gematerialiseerd kunnen worden? Neen. Hoewel dat wel gedaan wordt – en veel vaker dan u zou denken – bij het redden van personen door hun Engelbewaarder – dan gaat het om zielen van trillend Licht, die soms een beroep moeten doen op wat extra hulp van de Engelen, is het een heel andere situatie wanneer mensen gered worden door fysieke wezens.

Ashtar zei, dat ze het vliegtuig naar een hogere dimensie hebben gebracht. Betekent dat, dat de mensen aan boord van Vlucht 370 verheven zijn naar een hogere dimensie, laat ons zeggen 5D? ‘Dimensie’ in Ashtars bericht, verwijst naar een ‘plek’ – dus een dimensie buiten de Aardse vliegrouten – en niet naar de staat van bewuste of fysieke evolutie die iemands persoonlijke ascentie aangeeft. Niettemin zijn de zielen aan boord van dat toestel wel vooruit gegaan in dat opzicht, omdat zij zonder enige angst ervoor kozen om het leven te ervaren in een vreemde, nieuwe wereld.

Waarom is het vliegtuig niet naar de maan gebracht, waar voorraden konden worden aangevoerd totdat ze weer hierheen konden worden gebracht? Hen op de maan zetten was geen optie. Zelfs als het vliegtuig onbeschadigd had kunnen worden neergezet in de daar geldende omstandigheden, kon er door de zwaar beschadigde toestand van het toestel geen garantie worden gegeven dat het langere tijd heel zou kunnen blijven en de mensen aan boord hadden niet kunnen overleven in de atmosfeer van de maan. Zelfs als het vliegtuig onbeschadigd was gebleven zou er niet voldoende zuurstof zijn geweest tot er vervoer terug naar de Aarde kon worden geregeld.

Ashtar zei, dat er nog anderen waren gered en naar die planeet gebracht. Wie zijn dat en waarom moesten zij gered worden? Reddingen werden toegestaan voor mensen in kleine vliegtuigen of boten in het gebied dat u de Bermuda Driehoek noemt, toen de sterke kracht van die energievortex sterker was dan de controlesystemen van hun voertuigen. Om dezelfde reden hebben er reddingen plaatsgevonden in de paar andere energievortexen op Aarde, die net zo krachtig zijn. De astronauten van de Challenger werden gered uit de space shuttle voordat die ontplofte – omdat zij waren uitgerust met ‘ruimtepakken’, konden ze midden in de lucht worden overgebracht. In uw wereld werd gedacht, dat niemand de explosie had overleefd en daarom koos de shuttle bemanning er – zowel bewust als op zielenniveau – voor, om naar die planeet te gaan en hun verschillende contract voorzieningen na te leven voor wat betreft hun levensduur.

Wat voor planeet is het? Is het een 4D of 5D planeet en hoe is het mogelijk dat deze mensen zo snel kunnen opgaan van een leven in 3D naar het leven op een hoger niveau, terwijl wij – de overige Lichtwerkers – alles maar moeten ondergaan en steeds weer moeten wachten, wachten en nog meer wachten? De planeet is vlak bij het uiterste randje van 4D, qua locatie – en qua spirituele en bewuste evolutie bevinden de meeste bewoners zich tussen hoge 3D en hoge 4D, met een kleiner aantal op 5D en nog een kleiner aantal op 6D – iedereen aan boord van dat Maleisische vliegtuig zat binnen die marge. Lichtwerkers kozen ervoor om te zijn waar zij zijn, niet enkel om Licht bij te dragen aan de Aarde en de beschaving, maar omdat zij daardoor ook de evolutionaire status van hun eigen ziel bevorderen. Denk alstublieft niet in termen van ondergaan of wachten, maar eerder op een positieve manier, zoals het denken aan al het goede dat u gebracht heeft in het leven van anderen en wat zij hebben bijgedragen aan het uwe.

Wij horen altijd dat de Bron overal en in alles is, dat er geen plek is waar Hij niet is en dat Hij de volledige controle heeft over alles. Hij verricht elke dag wonderen. Hoe kan het dan dat Hij nu – terwijl het voor niemand aan boord de tijd was om te sterven – Hij niet gewoon meteen had kunnen ‘rechtzetten’ wat er fout ging met het toestel, zodat het kon landen zoals bedoeld was? Toen wij God – de bron van alles wat bestaat in het Universum – vroegen wat Hij wilde dat wij u vertelden, zei Hij dat Hij het zelf zou doen.

Dit is God en ik zeg u, dat ik blij ben om dit te kunnen doen. Mijn geliefde kind – al mijn geliefde kinderen – heel, heel lang geleden heb ik ons universum in beweging gezet en bedacht ik een aantal wetten, om alles soepel te laten verlopen. Sindsdien heb ik vastgehouden aan de Wet van Schepper, dat de vrije wil van iedereen moet worden gerespecteerd, ongeacht hoe zij die willen gebruiken – ziet u, ik heb dus niet ‘volledige controle over alles’.

En ik delegeer de taak om ‘wonderen’ uit te voeren, wanneer dat aan de orde is. Ontelbare afgezanten – u noemt ze engelen of spirit gidsen of goede Buitenaardsen – doen het prima, dus loop ik hen niet voor de voeten en hou ik me bezig met hemellichamen in hun baan en het universum in evenwicht houden. Ik huil ook met al mijn kinderen die huilen, ik voel de vreugde van allen die vreugdevol zijn en ik overstroom voortdurend elke ziel in onze grote familie met onvoorwaardelijke liefde. Wij zijn hier allemaal tezamen bij betrokken, weet u – laat ons dan liefdevol naar elkaar zijn. Matthew, dit was het wel.

Dank u, God.

Waarom niet het vliegtuig neerzetten op een akker vlakbij de bestemming in een beschaafd gebied waar voedsel en water (en mensen om hen te redden) bechikbaar zijn?? Op de plek waar de Aarde nu is, in de zwakkere trillingen van de lage 4D, had het reddende schip niet het vliegtuig naar een landingsplek kunnen brengen met de absolute zekerheid dat het geen verdere schade zou oplopen en ernstige verwondingen zou toebrengen aan de mensen aan boord. De planeet waar de mensen nu naar toe zijn gebracht bevindt zich in 4D, waar lichtere – of sterkere – trillingen voor een zachtere, veilige landing konden zorgen.

Wij, de Lichtwerkers, houden de families in onze meditaties, maar dat is niet voldoende. Ik herinner me berichten waarin Matthew het heeft over hoe gedachten en gevoelens, zoals onrust, verdriet, eenzaamheid en dergelijke, lage trillingen uitsturen. Maar wat als dat mijn gevoelens zijn over de toestand van dingen en ik me daarbij nog schuldig voel, omdat ik weet wat er gebeurde met dit toestel en iedereen aan boord en hun families niet? Mededogen en om mensen geven, hoeven niet samen te gaan door emoties met lage trillingen en als u weet dat deze de treurende families niet helpen, zal dat helpen om uw gevoelens over wat er gebeurd is, te veranderen. Visualiseer een groep mensen – die u ‘aanwijst’ als die families – in een gouden-wit licht en voel uzelf ook in dat licht. Door die helende trillingen in u op te nemen, zullen uw hart en geest lichter worden en de negatieve gevoelens verdwijnen. Wees blij dat de mensen die op het vliegtuig zaten nu leven in een fijne wereld, dat zal uw schuldgevoel wegnemen, dat u het weet en hun families niet. Wij zijn bekend met het hele spectrum van emoties en bieden u deze mogelijkheden omdat wij weten dat ze werken.

Weet u of er een fysiek restant van het vliegtuig kan worden gevonden? Het vliegtuig werd gedematerialiseerd nadat iedereen van boord was gegaan, dus gelijk welke ronddrijvende onderdelen er worden aangeduid als zijnde van dat vliegtuig, is onjuist.

Matthew heeft gezegd dat Buitenaardsen praten met onze wereldleiders. Als zij het hebben over de redding, zullen de mensen inzien dat zij hier zijn om ons te helpen. Dat zal de massa landingen – waar wij allemaal op wachten – versneld op gang brengen. Alle Lichtwezens in dit universum zouden willen dat het zo kon zijn, maar u heeft niet voor niets leiders gekozen die terughoudend zijn met hun openhartigheid – de meeste van uw landgenoten zouden denken, dat ze gek zijn geworden. Stel u de chaos voor, wanneer de massa’s het aftreden van die leiders gaan eisen en de grote blijdschap van hun tegenstanders; de mogelijke wanorde op de beurs, het hamsteren van voedsel en andere levensbenodigdheden en het leger, dat gewelddadig optreedt. Totdat uw wereld er klaar voor is om vreemden met een ongewoon uiterlijk te verwelkomen, zal het mysterie van het verdwenen vliegtuig ‘logisch’ worden verklaard.

Als die planeet zijn eigen spirit wereld heeft, zullen de mensen dan daarheen gaan wanneer ze sterven of kunnen zij naar Nirvana gaan en herenigd worden met hun dierbaren? Het is de energie van liefdesbanden, die zielen herenigt en herenigingen zijn overal in dit universum mogelijk, in spiritwerelden met hetzelfde trillingsniveau. Het is hetzelfde wanneer mensen overgaan van Nirvana naar een nieuw fysiek leven op Aarde of elders – tijdens hun slaap hebben zij herenigingen met dierbaren, waar zij zich ook in spirit of de fysieke werelden met overeenkomstige trillingen.

Ik vraag mij af, welke lessen dit luchtvaartongeluk gebracht heeft aan de wereld, behalve de vragen waar we allemaal nog mee zitten. Onderzoek naar mogelijke verbeteringen in alle systemen op dergelijke vliegtuigen, veiligheidsmaatregelen en de instelling van de bemanning zullen worden opgelegd door de betreffende agentschappen. Introspectieve lessen zullen komen van het Zelf. U weet nu dat de tijd met mensen die u waardeert op gelijk welk moment kan eindigen, neem uzelf dan voor dat u die niet zult verspillen met onmin of gemene woorden – dat zou een waardevolle les zijn uit deze hartverscheurende ervaring voor de familie en vrienden van de mensen, waarvan wordt aangenomen dat ze overleden zijn.

Ik weet hoe het is om familie en naaste vrienden te verliezen en ik spreek vanuit begrip, niet vanuit gevoelloosheid voor de gevoelens van de mensen wiens levens het meest werden beïnvloed door het verdwijnen van het vliegtuig. Ik begrijp niet waarom dit zoveel meer wereldwijde belangstelling heeft gekregen dan alles wat er gebeurt is sinds 11 september 2001. Elke dag in de 12 1/2 jaren sinds die tragedie, zijn er duizenden mensen gestorven van honger of ziekten, veroorzaakt door verschrikkelijke levensomstandigheden. Al die mensen waren ook dierbaar voor hun families, dus waarom kregen die niet meer aandacht? Welke wereld geeft meer aandacht aan het zoeken naar wrakstukken van een vliegtuig, dan aan het verhelpen van de toestanden die jaarlijks miljoenen levens eisen? Wanneer zal men genoeg gaan geven om die pijnlijke en nodeloze overlijdens, om ze te voorkomen? Ik hoop dat u mijn vragen zult beantwoorden, maar ik zal het begrijpen als u dat niet kunt.

Van ganser harte onderschrijven wij de gevoelens van de schrijver, een eerlijk en afdoend antwoord geven op deze vragen is niet eenvoudig. Wij zeggen dit zonder oordeel, behalve de families bewijzen geven zodat ze deze traumatische situatie een plekje kunnen geven, is de ongekende zoektocht naar vliegtuigonderdelen tekenend voor de behoefte van uw gemeenschap om een schuldige te zoeken, zodat er rechtszaken kunnen worden aangespannen en bij deze kwestie zijn een er een paar honderd mensen betrokken. De nabestaanden van de mensen die jaarlijks omkomen van de honger en ziekten die veroorzaakt worden door ellendige levensomstandigheden, hebben geen wettelijke of media vertegenwoordigers en hun aantallen lopen in de miljoenen. Dit is geen ongevoeligheid, maar een gevoel van hulpeloosheid om iets te veranderen aan zulk een grootschalige situatie die aan de basis ligt van het voortduren ervan.

Langzaamaan verandert deze toestand. Duizenden wijden hun leven aan het verlichten van de verschrikkelijke omstandigheden ter plaatse, anderen spreken steeds luider over de ellende van die vele miljoenen, velen geven geld om de inspanningen te steunen van diegenen, die medische zorg, schoon water, voedsel en een vorm van onderdak verstrekken. Dat zulk een enorme taak niet snel kan worden uitgevoerd, biedt een dubbele kans: zielen in die wanhopige toestand ervaren datgene, waar zij voor kozen om af te werken in 3D karmische lessen en zij evolueren zowel spiritueel als bewust en uw gemeenschap kan als EEN samenkomen om de levens te verheffen van hen die lijden.

Uw vasthoudendheid in het Licht ondersteunt de beweging in de richting van dat samenkomen, en het Licht dat naar de Aarde wordt gestraald vanuit andere beschavingen helpt u bij uw inspanningen om uw wereld te veranderen. Denk eens aan de ingrijpende veranderingen die u de voorbije jaren bereikt heeft! Veranderingen komen op sommige gebieden veel trager dan op andere en het verheffen van de levens van vele miljoenen – miljarenden – is een enorme onderneming. Maar het zal volbracht worden, omdat de Lichtwerkers op Aarde en de ontelbare anderen die helpen van buiten de planeet niet zullen rusten, voordat alle zielen in uw wereld delen in de overvloed van Gods gaven.
______________________________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: http://www.matthewbooks.com,
Email: suzy@matthewbooks.com

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.