BTR: Gesprek met Eén

BTR: Gesprek met Eén
17 september 2014

BTR 2014 09 17 Een

Transcriptie en geauthoriseerde vertaling door www.spiritueellezen.com
Deze transcriptie is slechts een volledige weergave van het bericht van Eén. Inleiding en bijkomende gesprekken zijn niet opgenomen in dit verslag. De vertaling begint bij de 10de minuut van de uitzending. 

Gegroet Geliefden, ja ik ben het. Natuurlijk spreek ik zelden persoonlijk maar vandaag is een bijzonder moment en ik wil u vertellen dat wanneer ik zeg ‘ik ben het’, dat dit niet de manier is waarop ik gewoonlijk over mijzelf denk. Ik ben, ja, ik ben degene die ze Eén noemen, maar ik ben ook een groepsbewustzijn, een bewustzijn van Alles wat Is, ik spreek met een stem maar ik heb geen stem, ik spreek met u elke dag door uw brein, door uw gevoelens.

Wanneer ik dus zeg ‘ik heb geen stem’ … ik heb mezelf nooit bekend gemaakt als een persoon, omdat tot nu de mensheid de gewoonte heeft om … weet u … te aanbidden, om wie wij zijn of wat wij zeggen te veranderen tot iets wat onbereikbaar of ondoorgrondelijk is. Natuurlijk kan ik met u spreken, maar ik wilde gewoon dat het bekend werd zoals Schepper – degene die u Opperste Schepper noemt – u heeft verteld, dat wij niet op een wolk zitten en boze gedachten denken over u. Dat is misschien een omschrijving van een ouder die u gekend heeft, maar die past niet bij wie wij zijn.

In de berichten die Schepper u gegeven heeft, heeft hij/zij u verteld over hun ontstaan, over het leren scheppen, het leren een Universum te scheppen want dat was waartoe uw Opperste Schepper was voorbestemd: om iemand te zijn die Universa zou scheppen en zo werkten wij vele, vele eonen samen, zoals ik dat doe met diegenen die mijn kinderen zijn.

Ziet u, voor mij is het niet belangrijk van wie u afstamt, u bent immers allemaal nakomelingen van mij, nietwaar? Want ik ben de Bron van Alles geweest … ja, in het Multiversum. Nu denkt u vaak aan mij als het Centrum van het Universum, degene die u de energie stuurt. Dat ben ik ook, maar uiteraard met de hulp van uw Schepper die verantwoordelijk is voor uw Universum … want er zijn vele, vele, vele Universa.

Ik kan u niet beschrijven hoe het eruit ziet vanwaar ik het zie, maar ik kan u vertellen dat het opwindend is. Het is opwindend voor mij om uit te kijken over het werk dat wij gedaan hebben. Want ik heb maar heel weinig daarvan in mijn eentje gedaan en dus kan ik mijzelf niet zo beschrijven, maar uw Engels staat niet dezelfde manier van communicatie toe als ik met u heb, wanneer ik u beelden geef bij de woorden.

Ik doe dat nu, stel uw brein en hart open en dan zult u zien wat ik zie. Een Universum is een ingewikkeld en fascinerend … wel, wat u noemt een ‘ding’ … het is meer een ervaring, multi-gelaagd en complex, fascinerend …

Als u een wetenschapper bent, dan begrijpt u waarom men zo nieuwsgierig is om te begrijpen hoe dit alles tot stand is gekomen. Uw wetenschappers op Aarde zijn zelfs nog niet in de buurt gekomen van te begrijpen wat sommige spirituele mensen wel al doen. Zij begrijpen dat de Schepping het proces is waarover u geleerd heeft, wanneer een gevoel en een intentie – een gedachte – worden samengevoegd met passie … dat is Schepping.

Het prachtige lied dat u in het begin hoorde* … de woorden: ‘wij hebben bergen verzet, lang voordat wij wisten dat wij dat konden’ … het is waar. U heeft echt het vermogen om wonderbaarlijke dingen te doen, u begint het nu pas te leren. Dit is voor u een trainingsproces geweest.

Natuurlijk, wanneer u weer de hogere dimensies binnengaat, is het veel gemakkelijker, maar deze ervaring die u gehad heeft, deze ervaring van een leven op Terra zal u goed van pas komen. De mensen die u gekend heeft, de zielen waar u mee gereisd heeft, de liefde die u voor elkaar gevoeld heeft … dat verandert alles.

Wanneer u terugkeert naar de hogere dimensies, dan zult u die grote Liefde bij u dragen die u nu leert te uiten, te ervaren, te genieten. En degenen waarbij u deze wonderbaarlijke, prachtige gevoelens heeft gevoeld, zullen voor altijd in uw energieveld en in uw hart blijven. Als u eenmaal heeft liefgehad, blijft die verbinding voor eeuwig bestaan. Het is een heel goed systeem, nietwaar? De keren dat u verdrietig of boos was, de mensen die u minder prettig vond, zullen allemaal verdwijnen; zij zijn schaduwen, zij zijn geen deel van de Schepping en daarom zullen ze niet op die manier worden opgenomen in uw verslag van hoe u de wereld ervaart.

De Liefde die u voor eeuwig meedraagt, de moeilijkheden die u hier ervaren heeft – hoe verschrikkelijk ze op dat moment ook leken, hoe ontmoedigd u ook geweest bent … het zal allemaal verdwijnen. Het enige wat u meeneemt is de opwinding, de fascinatie, de opwinding van het leren ervaren van dit gloednieuwe leven dat u nog nooit eerder ervaren heeft. Niemand heeft ooit gedaan wat u nu tezamen doet. Daarin bent u fascinerend, ieder van u, echt waar! Ik kijk met veel plezier naar u en met grote Liefde. Ik glimlach wanneer ik zie hoe u vecht, hoe u valt en struikelt maar weer opstaat en opnieuw begint … u bent moedig en heel lieflijk.

Ik heb uw vooruitgang als soort gezien. Het bericht dat Schepper gisteren gaf was heel belangrijk, omdat hij heel duidelijk heeft gemaakt dat er een groot verschil is tussen de soort ‘mensheid’ en de ziel die u bent. Tijdens dit leven op Aarde moedigen wij u aan om uzelf volledig te versmelten met dit lichaam dat u gekregen heeft, omdat het de bedoeling is dat dit zo ervaren moet worden. Wees niet gehaast om uzelf te verwijderen van dit lichaam, neem juist de andere richting: reik diep en verbind u met elke cel, elke vezel van elke zenuw en vooral met het diepste deel van uw hart. Dit is een ongekende ervaring, die u gegeven werd met een heel bijzondere reden.

U wilde dit doen, wij hebben samen overlegd … dit grootse plan was een samenwerking tussen zovele zielen die samenkwamen en weet u … tijdens het plannen en bedenken en ontwerpen, tussen de verwachtingen en de dromen was er geen wrijving, geen ruzie. De vertegenwoordigers, de zielen die vele levens ervaren hebben, degenen die gepleit hebben voor dit grootse plan, hebben unanieme goedkeuring gekregen.

Er waren geen tegenstemmers ‘o nee, dat kunnen we niet doen, we kunnen niet iedereen bijeenbrengen om hetzelfde te doen’. U heeft een gezegde: als krijsende katten. Wel, er waren een paar mensen die dat wel gezegd hebben, maar niemand heeft gezegd dat het niet gedaan kon worden. Ziet u hoe vindingrijk en creatief en vervuld van hoop u allemaal bent? Wanneer u uzelf toestaat om diep te reiken naar wie u bent – want u bent in dit lichaam de combinatie van de ziel die u al eeuwenlang bent en dit prachtige lichaam dat speciaal geschapen werd om een weergave te zijn van wie wij zijn – en om dat te begrijpen, zal ik zeggen wie ik ben.

U heeft de voorbije jaren gehoord, dat u Goden en Godinnen bent. Dat is waar want u draagt de vonk die is wie ‘Ik’ ben. En dus bent u, bent u allen, mij. Wij zijn Eén.

Wanneer u vreugde ervaart, wanneer u de opwinding ervaart van iets nieuw te scheppen, dan is dat wat ik ben, dan is dat wat ik voel. Wij zijn niet verschillend in dat opzicht. Ik heb u de elementen, de aspecten, de facetten gegeven van wie ik ben. Sommigen van u iets meer van dit, anderen iets meer van dat – omdat er grenzen zijn aan het brein en het lichaam van de mens. U kunt niet alles van mijn energie en van wat ik ben in één lichaam bevatten en dus heeft u gekozen.

In dit leven heeft u gekozen om een avonturier te zijn, in een volgend leven zult u een leraar zijn. In een volgend leven zult u dingen creëren, of zult u een architect of een schilder worden. In het volgende een ouder … enzovoort … een dokter, een verzorger, een handelaar. Wel, uiteraard verkoop ik niks, maar ik verstrek wel … Ja, wij hebben alles voorzien en verstrekt wat u ook maar nodig kon hebben. U heeft hier op uw planeet alles wat de mensheid ooit, ooit nodig kon hebben. Overvloed, schoonheid, inspiratie … alles wat u nodig heeft.

Natuurlijk zijn er problemen geweest met hen, die de grondstoffen verzamelden en ze voor zichzelf trachtten te houden. Maar u en ik veranderen dat nu. Het is een lange reis geweest, u bent uitgedaagd – u bent tot het uiterste uitgedaagd – zij die uw Universum zijn binnengedrongen waren vastbesloten. Maar zoals u weet vereist onze Universele Wet verschillende dingen. De eerste is, dat niemand een andere cultuur, beschaving, planeet of grondgebied zal aanvallen of trachten over te nemen. Nog een vereiste … omdat u in Liefde en Licht bent geboren is er nog een vereiste: dat wij niet tussenkomen – met name in de lagere dimensies, waar mensen een vrije wil hebben gekregen – wij mengen ons niet in uw leven, wij staan u toe om het te leven, dat is het doel waarvoor u hier bent: om uw leven te leven zoals u dat wilt, zoals u dat verkiest. Natuurlijk … wij hier in de hogere dimensies, die onszelf zien als uw gidsen, als uw mentoren … wij kijken toe, wij geven om u, wij luisteren, wij sturen u onze Liefde omdat wij willen dat u slaagt. Wij willen dat u gelukkig bent, dat u leert en groeit … maar wij willen ook dat u ervan geniet.

U krijgt nu een idee, nietwaar, van hoezeer ik hiervan genoten heb … van uw prachtige Universum, dat uw Opperste Schepper heeft ontwikkeld en gebouwd. We zijn er samen aan begonnen, ik ben aanwezig geweest bij de geboorte van elke ziel. Ik ken u, ieder van u, elk Universum, elk wezen, de omstandigheden, de schoonheid van elke bijzondere planeet, elke ster, elk energetisch systeem … omdat ze allemaal verbonden zijn, ze zijn allemaal deel van wie ik ben, omdat ze allemaal stralen, facetten zijn van de energie die ik ben. Wij zijn allemaal verbonden, wij staan allemaal in contact met elkaar en vandaag ben ik hier om heel bijzonder aan u te vragen, u uit te nodigen om uw verbinding met mij te versterken. Ik wil degene zijn die uw gebeden hoort. Ik ben degene die ermee instemde dat u geboren moest worden. U, in uw ziel en u, in dit leven.

Het was geen toeval, het is uw lotsbestemming om hier te zijn. En denk erom: het is een bijzonder voorrecht! Want hoe moeilijk alles ook is aan de oppervlakte van de Aarde, er waren er miljoenen die wensten dat zij hier konden zijn. Miljarden meer dan er nu hier op Aarde zijn. Het is geen toeval, weet u, dat uw bevolkingsgroei ineens zo explosief toenam tijdens de voorbije generatie. Dat was om plaats te maken, zodat er nog meer zielen konden komen – en de ogen van uw gehele Universum en van andere Universa zijn allemaal op u gericht, omdat dit de bron is van de Vonk. Ja, zo is het beschreven.

Wij hebben ons vertrouwen in u gesteld, omdat wij uw vaardigheden kennen. Natuurlijk denkt u nu ‘hoe kan ik ergens het centrum van zijn’ omdat alles zo slecht gaat en het lijkt alsof u allemaal maar wat aanrommelt en elkaar verschrikkelijke dingen aandoet … wel, natuurlijk doet u niet allemaal verschrikkelijke dingen naar elkaar toe, het aantal gruwelijkheden neemt zelfs af … daar zijn wij heel blij om. Ja, er zijn nog steeds moeilijkheden: degenen die wij niet kunnen bereiken, degenen die onze roep niet hebben gehoord. Ook zij zullen uiteindelijk ontwaken. Ook zij zullen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen.

Er is onlangs nog veel discussie geweest over het misdadige gedrag dat zich op uw planeet voordoet en u heeft allemaal heel hard gewerkt om uw trilling te verhogen en ‘goede mensen’ te zijn. Ik wil u geruststellen: u hoeft niet alle misdadigers in de wereld te vergeven, in die zin dat u ze allemaal uit de gevangenis laat. In elk geval niet voordat u er zeker van kunt zijn dat u veilig zult zijn en dat zij niemand meer zullen kwetsen.

En dus zullen er velen zijn die nog enige tijd zullen ervaren wat ik ‘gedwongen meditatie’ noem. Dat is genadig, maak u niet ongerust, dat is niet bestraffend, zoiets bestaat niet eens wat mij betreft. Niemand wordt gestraft voor wat hij doet, maar wij zullen onschuldige mensen wel beschermen, en in uw 3D en ietsje hoger – waarschijnlijk zelfs tot in 5D – is het noodzakelijk om diegenen te beschermen die niet misbruikt zouden mogen worden en soms moeten wij gewoon diegenen verwijderen, die te gevaarlijk zijn of teveel problemen veroorzaken. Dat is een proces dat nu gaande is, maar zoals wij u verteld hebben krijgt iedereen de kans om zichzelf in ere te herstellen en zij zullen geholpen worden.

Uw eerste verantwoording, mijn lieve Kinderen, is uzelf en uw dierbaren te beschermen. U kunt ook Liefde sturen, het is heel belangrijk dat u dat doet. Stuur Liefde naar diegenen die over de grens zijn gegaan, het zal hen helpen bij het ontwaken, maar totdat ze ontwaakt zijn moet u ze niet uitnodigen binnen uw familiekring, zet uw eigen leven niet op het spel om voor uzelf een held te zijn, wees niet roekeloos om anderen te redden – red eerst uzelf en zorg voor diegenen die u dierbaar zijn. Dan zult u de veranderingen zien. Er zijn enorme veranderingen op komst.

Sommigen van u weten dat het veilig is om dicht bij mij te zijn, in het centrum van het Universum. Uw Universum – het Melkwegstelsel – is in beweging. Ja, uw wetenschappers hebben dat gemerkt, maar ze vertellen u niet wat ze echt gezien hebben. Sommigen kunnen het niet begrijpen, het is totaal onlogisch voor hen dat hele sterrenstelsels en zelfs hele Universa kunnen bewegen. Het uwe beweegt. Een kleine planeet, de prachtige kleine planeet die wij Terra noemen, het Juweel van uw sterrenstelsel zal het Centrum ZIJN. Niet alleen het Centrum van uw Universum, maar het Centrum van het Multiversum.

Nu dan, hoe verklaar ik een Multiversum? Voor u is het waarschijnlijk het gemakkelijkst om het te beschouwen als een taart met lagen. Maar het is een taart waar u omheen kunt kijken en natuurlijk kunnen de lagen bewegen, maar toch – laat het ons zo bekijken: u bent bekend met de lagere dimensies waar u geweest bent en u bent onlangs vertrouwd geraakt met de Meesters die komen … die hun energie verlagen om u te bezoeken, net zoals ik gedaan heb om met u te komen spreken. Ik wou niet dat ons geliefde channel Kathryn ‘kortsluiting’ zou krijgen, hetgeen zou gebeuren als ik al mijn energie zou doorsturen. Het zou voor een mens niet mogelijk zijn om de energie van Alles Dat Is te bevatten. En dus passen wij onszelf aan om u te komen bezoeken, zodat u onze Liefde kunt voelen.

U heeft dat al ervaren met veel van uw Meesters. Velen van u zijn heel vertrouwd met hen, met hoe ze aanvoelen, wie ze zijn … omdat u kunt voelen wie zij zijn, u kunt hen herkennen aan hun unieke energie … mag ik, mijn geliefde kinderen? Net zoals u bent. U zult leren wanneer u uw trilling verhoogt en u eindelijk het volledige bewustzijn bereikt, ja, het was een bijzondere regeling voor u om die Sluier te hebben … het diende een belangrijk doel … eigenlijk veel belangrijke doeleinden, maar één ervan was om het voor u mogelijk te maken om deze periode in uw geschiedenis mee te maken, zonder dat u het verleden volledig zou begrijpen of kennen.

Wanneer u geïncarneerd bent achter de Sluier, dan is elk leven weer nieuw. Dit was een heel effectieve manier om het ‘nu’ te ervaren, omdat het betekende dat u in elk leven weer de kans zou krijgen om opnieuw te beginnen, om te bewijzen wat u waard was, om de moeilijkheden en de problemen te ervaren en ze te overwinnen. En terwijl u dat deed, terwijl u leerde om uw gedachten en uw gevoelens te beheersen, heeft u ook geleerd om uw handelingen te beheersen. Het is de belangrijke uitdaging van het ‘mens zijn’. Wanneer u een menselijk lichaam kunt beheersen, dan bent u een Meester.

Ziet u hoe dat werkt? Het lijkt een beetje op de Olympische Spelen. Als u eenmaal een gouden medaille heeft gekregen op de Olympische Spelen, dan bent u voor altijd een Olympische Speler. Het is geen toeval dat u deze geweldige Spelen en deze beproeving van uw vaardigheden heeft bedacht. Het is een macrokosmos en een microkosmos van hoe het leven is op Planeet Aarde. Het draait allemaal om het ‘uzelf op de proef stellen’ en het slagen voor die test. Wanneer u een waarlijk liefdevol, waarlijk aanwezig en zorgzaam mens kunt worden, dan bent u per definitie een Verheven Meester. Want het is onmogelijk zonder echte concentratie, gerichtheid, vastbeslotenheid en aandacht op ieder detail van wat u voelt. Elk idee dat door uw gedachten gaat, de minste glimp van een zenuwuiteinde dat opspeelt moet worden opgemerkt … dat vergt training, het vergt wat u ‘mindfulness/aandachtigheid’ bent gaan noemen.

Wij noemen het eerder ‘aanwezigheid van geest’, een diepe staat van bewustzijn. Wij weten hoe moeilijk het is en wij weten dat degenen die er bedreven in zijn, die gewend zijn aan het beheersen, aan het weten wat zij doen en wat het betekent, het weten wat andere mensen zien – ja, het is mogelijk om het punt te bereiken waarop u inziet wat uw invloed is op anderen – dit is een soort van transparantie en het is het doel van een Meester. Om uw eigen stem te horen, om uw eigen handelingen te zien zoals ze gezien en gevoeld zullen worden door anderen.

Dit betekent niet, dat u uzelf moet veranderen om anderen een plezier te doen. Dit is heel iets anders. Wij noemen het empathie: weten welke invloed u gaat hebben op anderen, helpt u uw macht te begrijpen. Echt weten welke invloed u heeft op de wereld, vereist Visie. Uw invloed, uw inwerking, uw macht is enorm. U onderschat die altijd omdat u nog niet uw training heeft gehad in het manifesteren, zoals wij dat in de hogere dimensies doen. U heeft een prachtige, prachtige traktatie in het verschiet. Ik kijk ernaar uit om toezicht te houden op uw lessen, om uw vooruitgang te zien en te weten dat u, ieder van u, vandaag mijn stem heeft gehoord en dat wij deze verbinding hebben gelegd.

Vergeet dit nooit meer, Geliefden. Vergeet mij niet. Ik vergeet u niet. Denk niet dat ik ontoegankelijk ben of te ver weg of te … wel, u denkt dit soort dingen over ons, de Scheppers … u denkt dat wij geweldig zijn en onmogelijk ver bij u vandaan en heel anders dan u … dat is niet waar! Wij zijn u! U raakt eraan gewend om dat te horen, nietwaar? Begint het nu duidelijk te worden? Wij zijn U. Het was mijn intentie om het Leven te ervaren, door u. Het is het doen, het voelen, het ervaren … dat is het prachtige eraan. En ieder van ons, ieder van ons die dit tezamen ervaart … dat is Leven!

Er zijn geen woorden, er zijn geen woorden in welke taal ook om uit te drukken hoe opwindend, hoe vervullend het is om een deel te zijn van dit prachtige, historische, spannende plan. Ik ben er evenzeer deel van als u. Ik ben even opgewonden, gespannen en verwachtingsvol als u bent.

Er zijn een paar stappen – een paar maar – die u naar plaatsen zullen brengen die u nooit eerder ervaren heeft. U zult uw welvaart hebben; de Lichtwerkers zullen hun kans hebben om het Licht, troost, bemoediging en grote Liefde te brengen aan zovelen op de Planeet. Er zullen nog anderen zijn die helpen.

Uw levens veranderen, uw regeringen veranderen, de plaatsen in de wereld die de broeinesten van problemen waren, evolueren nu zo snel om het Licht te brengen, om het centrum van de beschaving te zijn, het heldere Licht dat anderen zal leiden. U zult naar die plaatsen kijken waar alles zo snel verandert en u zult zeggen: ‘als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook!’. U zult de straten opgaan, letterlijk en figuurlijk: u zult de straten opgaan om te vieren, om solidair te zijn, om vreugdevol te zijn. U zult zich niet langer meer hoeven te verbergen in uw woning, te doen alsof u zich veilig voelt terwijl u eigenlijk bang bent … Dit zal veranderen, het verandert heel snel.

Diegenen onder u die het geluk hebben om op hele mooie plekken te wonen, zullen de uitbundigheid en de vreugde in hun hart voelen, om zo geweldig te zijn dat u het gevoel heeft dat u zou kunnen barsten van vreugde. Zo zou het leven moeten zijn, zo zou u zich moeten voelen wanneer u ’s morgens opstaat … Ah, de zon schijnt weer, het is een glorieuze tijd om te Leven!

U, Geliefden, bent de oogappel – dat is een mooi beeld, nietwaar? Ik kom u vertellen dat ik in Liefde ben met ieder van u en ik voel dat u uw hart opent, ik voel uw opwinding en naarmate die toeneemt, maakt die een grote golf – dat is hoe u uw meest glorieuze leven tot stand brengt. Dat is hoe u alles wat u bent bijeen raapt en een stapje hoger brengt en elke keer als u dat doet, bent u op een hele nieuwe plek. Het uitzicht is anders, de toekomst is anders … dat is wat er bedoeld wordt met ‘tijdlijnen springen’. U heeft het al gedaan, wanneer u uw gedachten over uw leven verandert, dan verandert u uw leven! Dat is ‘een tijdlijn springen’. U verandert wat er gebeurd zou zijn, als u in die oude staat was gebleven. En plotseling zit u op een ander spoor. Zovelen van u doen dit, dat u tezamen letterlijk elkaar verheft naar hogere en hogere trillingen.

Dit is Ascentie! Geliefden, u Ascendeert! Dag na dag komt u dichter bij al die prachtige dingen die u zich heeft voorgesteld. Ze zijn al daar! U heeft ze al geschapen en zij zullen voor u verschijnen, even zeker als Ik hier ben om u het verhaal ervan te vertellen. U leert scheppen en ik verzeker u … het kan, het is mogelijk! Ik weet waarover ik spreek en u zult het ook spoedig weten.

Ga door, Geliefden, nog een paar stapjes en dan zult u zich bevinden in het Centrum van het Universum. Heeft u enig idee wat dat betekent? Wij kunnen u onmogelijk vertellen wat u kunt verwachten. Wij kunnen u een paar ideeën geven, u leren over de geschiedenis van uw Universum en anderen, dit zien in een holografisch beeld … wat een vreugdevol iets.

Wat u ook zou willen weten, zult u kunnen leren. Meer dan u ooit zou kunnen opnemen … en er is genoeg … er is genoeg te doen voor één ziel om een eeuwigheid te leven zonder ooit één ogenblik te kennen dat niet vervuld is met opwinding, nieuwsgierigheid en vreugde. Uw leven hier kan ook zo zijn, als u het toestaat. Als u uw hart en uw geest openstelt en ja, zoals Schepper en de Hemelse Schare u geleerd hebben: er zijn enkel duistere gedachtevormen.

U heeft geleerd daarin te geloven, alsof ze echt zijn. Ze zijn niet echt. U bent echt. Ik ben echt. Liefde is echt. Licht is ALLES. Wanneer u in Liefde bent en Liefde kent, voelt en ervaart, dan is dat ALLES DAT ER IS.

Er kan geen duisternis zijn, geen angst … en welk probleem er ook op uw weg komt, u zult er gewoon overheen stijgen en u zult merken dat u altijd de deur zult vinden die u naar Liefde leidt.

Ik zeg u nu ‘vaarwel’, Geliefden, maar … ik zal u niet verlaten. En ik hoop dat u mij niet zult verlaten. Ik ben hier voor u. Ik hou eeuwig van u.
Ik ben Eén.

Via Dr. Kathryn E May – 17 september 2014
te beluisteren op: HIER

*When you believe – Whitney Houston en Mariah Carey

 

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.