SCHEPPER: Invasie vanuit Omarrhan

SCHEPPER: Hoe Ons Universum begon en de Invasie vanuit Omarrhan
16 september 2014

2014 09 16 omarrhan

Schepper:

Ok, hier gaan we. Adem diep in en kom met mij mee. Ik wil u iets tonen dat u de adem zal benemen.

Ik wil dat u een comfortabele plek zoekt om te gaan zitten terwijl u dit leest – een plek waar u nadien in meditatie kunt blijven zitten om de reis met mij verder te zetten. Als dat op dit ogenblik niet mogelijk is, maak dan een afspraak met ons om later op de dag samen te komen, dan zal ik u alsnog vergezellen. Er is geen grens aan mijn vermogen om met u samen te komen, om u gerust te stellen en te onderrichten. Maar het is aan u, om mij te roepen.

Nu dan … we gaan een reis maken doorheen het Universum – dat uw en mijn thuis is. Het klopt dat een paar van u hierheen zijn gekomen vanuit andere Universa, om hier bij ons te zijn in deze gedenkwaardige tijd. Tezamen maken wij geschiedenis, zowel met betrekking tot ons Universum als tot alle andere. Laat mij u vertellen hoe dat zo gekomen is.

Wij zijn niet het oudste Universum in zijn soort. Er was een ander nabijgelegen Universum dat in ontwikkeling was toen ik erbij kwam – dat wil zeggen, toen ik ‘tot zijn’ kwam, als het kind/de schepping van de Éne. Ik kreeg mijn lessen in Schepping door getuige te zijn van het bouwen van dat Universum, dat ik verder Omarrhan zal noemen. Ik zag hoe ingewikkeld de wezens, planeten en sterren onderling verbonden zijn met elkaar en ik zag hoe één kleine vergissing van de Schepper kon exploderen tot chaos. Zulk een vergissing kon leiden tot de noodzaak van het vernietigen van de gehele Schepping en het tot niets terugbrengen van biljoenen jaren aan inspanning en toewijding van de Schepper en zijn/haar toegewijde team.

Het was ongeveer rond de tijd dat Omarrhan problemen begon te krijgen, dat de Éne mij aanmoedigde om mijn eigen Universum te gaan bouwen en dus begon ik met de Schepping die mijn geliefde Universum is. Ik begon met sterrenstelsels die schitterende planeten zouden bevatten, sterren van prachtige helderheid en kracht – en een enorme tussenruimte die ik vulde met de essentie van mijn Liefde. Pas na miljarden jaren in uw Aardse tijd, begon ik met het scheppen van de eerste levende zielen van Licht, die uiteindelijk de planeten zouden gaan bevolken die ik voor hen gemaakt had. Als eerste schiep ik een groep planeten zoals uw zonnestelsel, zodat iedere levende planeetziel in liefdevol gezelschap zou zijn, wanneer zij dansten in hun ritmische beweging rond hun stralende zon – het grote lichtlichaam dat het middelpunt zou vormen waar zij omheen draaiden.

Het bracht mij grote vreugde om leven te geven aan de Lichtwezens die mijn kinderen zijn: de zielen die na miljarden jaren opleiding mijn helpers zouden worden bij het scheppen en die zich uiteindelijk over de sterrenstelsels zouden verspreiden, om liefdevolle families van planeten en sterren te scheppen … met enige aanpassingen, maar in grote lijnen toch volgens mijn oorspronkelijke ontwerp. Tot op dat moment waren er nog geen levende organismen in belichaming op of in de planeten. Enkel de planeten en de sterren zelf, waren bewoond door mijn zielenkinderen.

Uiteindelijk begonnen we het grote project van de schepping van individuele lichamen. Mijn kinderen hadden interesse in het voortbrengen van hun eigen nageslacht, want ze hielden van elkaar en van ons glorieuze Universum. Zij wilden rassen voortbrengen van wezens die door hun zielenkinderen bewoond konden worden en daarmee hun kansen vergroten op meer ervaringen en Liefde. Nu zal ik u helpen om u voor te stellen wat het proces van Schepping werkelijk is en hoe wij dit prachtige Universum en alles wat het bevat, hebben geschapen.

U bent uiteraard enigszins bekend met een paar elementen van schepping. Ieder van u die een partner heeft gekozen en met die partner besloten heeft om een kind te krijgen, weet hoe geweldig het is om bewust, doelgericht betrokken te zijn bij de scheppingsdaad. Zo zou ieder kind moeten worden ontvangen, met Liefde en doelbewust. Dit is de manier waarop wij ieder levend schepsel in dit Universum hebben geschapen – met Liefdevolle doelgerichtheid.

Velen van u weten al dat er vele rassen van mensachtige wezens zijn in uw Universum, net zoals in andere Universa. Diegenen onder ons die de Opperste Scheppers zijn, zijn als broeders en zusters, de liefdevolle kinderen van de Ene, de eerstgeborenen die de leraren en de mentoren zouden worden van hen, die zouden volgen. Stelt u zich eens de onderling verbonden energieën voor, zoals die stromen tussen en binnen het groepsbewustzijn, dat de familie van Scheppers is. Naarmate onze aantallen toenamen, verwelkomden wij onze nieuwe broeders en zusters, precies zoals een familie de geboorte van een nieuwe baby viert.

Onze Universa zijn in beweging en breiden zich uit, ze ademen de essentie van Leven. Elk Universum heeft zijn eigen eigenschappen en karakter, aangebracht door de Schepper wiens hand het vorm heeft gegeven, maar allemaal volgen zij dezelfde Universele Wetten, gebruiken zij dezelfde Heilige Geometrie en dezelfde natuurkundige wetten, welke uw wetenschappers nu pas beginnen te ontdekken. Net zoals ieder van u uw woonkamer in een andere kleur verft, zo worden wij aangetrokken tot iets andere klanken, vormen en kleuren. Het was spannend om vooruit te kijken naar de creatieve inspiratie wanneer we een nieuwe Schepper erbij kregen en om gezamenlijk een beeld te maken van de onvoorstelbare mogelijkheden die voor ons lagen.

Hoe kan ik u dit beeld even levendig beschrijven, als ik het voor mij zie? U heeft de foto’s gezien van NASA, van satellieten en zo meer. De kleurschakeringen die wij gebruikt hebben zijn adembenemend, eindeloos gevarieerd en veel en veel mooier dan u kunt opmaken uit de kleine foto’s die u te zien kreeg. Wanneer ik kijk naar de uitgestrektheid die mijn Thuis is, dan word ik elke keer en telkens weer geraakt, door de nostalgie van het zien van Goddelijke voorwerpen en wezens, die ontstaan zijn onder mijn toeziende en liefdevolle blik.

Neen, ik heb niet elk insect, elke bloem en elk dier geschapen dat zich op uw planeet en op de anderen bevindt, maar ik heb zorgvuldig toezicht gehouden op de gebruikte formules – het elektrochemische proces dat op gang komt wanneer twee of meer zielen hun intentie, passie en liefde samenvoegen – en ik ben aanwezig geweest bij de geboorte van elke ziel. Ziet u, de schepping van de fysieke vormen is een heel ander proces dan de schepping van een ziel. Een ziel is een eeuwig, blijvend Lichtlichaam met een unieke identiteit en het is een levend deel van Alles Dat Is. Een lichaam daarentegen is een vergankelijk voertuig dat ontworpen is om de ziel een alternatief te bieden, dat aan te passen is voor het bezoeken van de lagere rijken – de dimensies met een lagere trilling dan degene waarin zij geboren werden.

Aanvankelijk waren er maar een paar van mijn kinderen die zich bij mij voegden in het proces van Schepping, omdat dit niet de enige beschikbare activiteit is in ons Universum, zoals u weet. Hun broeders en zusters zijn in hun Lichtlichamen her en der op onderzoek gegaan en zijn soms zelfs naar naburige Universa geweest om te leren en ideeën uit te wisselen met hun kosmische neven en nichten. Deze vruchtbare uitwisseling heeft geleid tot vele nieuwe soorten en vele nieuwe mogelijkheden voor ecosystemen, die geschapen konden worden om de toenemende aantallen en soorten flora en fauna in leven te houden, die wij ontwikkelden als ‘behuizing’ voor de zielen die een hele brede nieuwsgierigheid hadden – en zin voor avontuur.

Misschien kunt u het beeld zien dat ik zie van mijn geliefde kinderen, waarvan velen de Verheven Meesters werden die u helpen met uw Ascentie en die u zo vertrouwd zijn geworden in de voorbije jaren. Wij werken nog steeds als een hecht en liefdevol team, zoals u gemerkt heeft aan de manier waarop wij onze berichten aan u brengen, ons verhaal verwevend als individuele stemmen binnen het Eenheidsbewustzijn van Eén. Het doet mijn hart zoveel plezier om mijn kinderen en hun kinderen te zien, al die vele zielen die nu uw planeet en nog andere in uw sterrenstelsel bewonen, om te zien hoe zij evolueren en groeien en zich voorbereiden op de grote Ascentie die gaat komen.

Zoals ik getoond heb, is het scheppen van zielen een bijzonder werkgebied, dat volledig onder mijn toezicht en bestuur stond – en als dusdanig ben ik volledig verantwoordelijk voor de schepping en het onderhoud van elke ziel in dit Universum. Het is de vervulling van mijn wezen – mijn bestemming – om dat te doen, met oneindige Liefde. De schepping van de vorm – de lichamen – was het rijk van eenieder die wilde leren experimenteren en deel wou hebben aan de grote vermeerdering van soorten, die de weg zouden banen voor de toekomstige mensachtige rassen, die behoorden tot de laatste vormen die wij schiepen en plaatsten, tussen hun medebewoners op de eerste planeten, die mensachtigen verwelkomden.

Een voorbeeld hiervan is uw eigen Melkwegstelsel. Het werd geschapen onder toezicht van hen die u Moeder en Vader God noemt, mijn geliefde kinderen, ter voorbereiding voor de vroegste mensenrassen die de planeten bewoonden in de stelsels van de Pleiaden, Sirius en voor hen die van het oudere Andromeda-stelsel kwamen. Uit deze zich ontwikkelende beschavingen ontstond het experiment met dit sterrenstelsel, namelijk het menselijk ras zoals u uzelf nu kent. Ik heb u in eerdere berichten beschreven hoe de oudere beschavingen hun DNA hebben bijgedragen, met mijn volle instemming en onder mijn toezicht, om het ras te scheppen dat de meest volledige belichaming is van de wezenlijke essentie van wie IK BEN. Uiteraard is dit een beetje een paradox, aangezien ik geen lichaam heb.

Dit project – de schepping van de mensheid – was geen egotrip of een roekeloos avontuur, want dat soort aandrang komt niet voor in mijn eigen wezen en het is slechts een tijdelijk gevolg van de ervaring van uw koolstoflichaam in lagere dimensies. Naarmate u stijgt op de trillingsladder valt die aandrang weg, maar in de lagere dimensies kunnen dat soort afwijkingen zorgen voor echte problemen, voor de bewoners van de lichamen die onderhevig zijn aan die gevoelens.

Dit brengt ons bij de afwijking die zo velen van u voor een raadsel heeft gesteld. Hoe is het mogelijk dat er duisteren kunnen zijn – genetisch aangepaste Reptilians, Grijzen, Draconischen en al diegenen die u de duistere Anunnaki heeft genoemd – die zoveel oproer hebben gebracht in wat voor u het hele Universum lijkt. Ik zal u vertellen hoe dit begonnen is en waarom het een probleem heeft kunnen blijven, met name binnen uw Melkwegstelsel.

Eerder heb ik het Omarrhan Universum vermeld. Dit was een schepping van mijn oudere zielebroer, Rondar, zoals wij hem zijn gaan noemen. Rondar was gedurfd en experimenteel in zijn benadering van de Schepping. Hij gaf veel vrijheid aan zijn zielenkinderen, om lichamen te scheppen van elke soort en vorm, die zorgden voor een rijke en gevarieerde omgeving op veel van de planeten in zijn Universum. In de lagere dimensies waren er dieren en planten van elke denkbare soort, met alle mogelijke natuurlijke luxe voor de wezens die afdaalden om deel te nemen aan de festiviteiten – met sappige vruchten en groenten, stromende wateren en eindeloze zonneschijn, bloemen en warmte. Het was werkelijk een Paradijs voor iedereen.

Hoewel Rondar genoot van zijn glorieuze manifestatie van Liefde, ging hij zich toch zorgen maken om zijn kinderen, omdat de absolute volmaaktheid van zijn 3D-schepping aan de bewoners op geen enkele manier de kans bood, om een grotere verbinding met de Ene tot stand te brengen; het leek er zelfs op dat het hen verder wegtrok van hun hoger trillende Zelf, omlaag in de zinnelijke genoegens van het lager dimensionale bestaan. Met andere woorden: ze hielden er een beetje teveel van en waren terughoudend om terug te keren voor verdere ervaringen in de hogere rijken.

Dus besloten de Raden dat een klein beetje onaangenaamheid misschien net dat duwtje zou geven aan hun vermogen, om de verbinding met hun Schepper te waarderen en te behouden – om hun aandacht te richten, als het ware. Er werd besloten dat de Meesters een paar insecten zouden ontwikkelen, die een lichtelijk pijnlijke steek zouden toebrengen en een paar reptielen door wiens beet je ziek kon worden – net genoeg om de ontelbare bewoners van het Paradijs ervan te weerhouden om afgestompt en loom te worden. Tijdens hun verblijf in de Hogere Dimensies werden de bewoners gewezen op de verandering die er zou plaatsvinden, maar dat deed niets af aan hun wens om terug te keren naar de lagere dimensies.

Naarmate de tijd verstreek, vonden er meer experimenten plaats met genetische aanpassingen en die werden nog gedurfder rond de tijd dat Wij onze mensachtige wezens ontwikkelden, die een grote belofte inhielden in hun vermogen om zich voort te planten. Zij waren getalenteerde wetenschappers en uitvinders en waren zeer bekwaam in het aanwenden van de energieën van het Universum voor hun eigen gemak. Ze ontwierpen drijvende en vliegende ruimtetuigen en energiebronnen, die konden voorzien in al de behoeften van de wezens in de lagere dimensies, zoals onderdak, voedsel en scholen om de jongeren op te leiden en te onderwijzen in de Ware Weg, die Liefde is.

Wij waren ons bewust van de toestand op Omarrhan en wij erkenden de mogelijkheid voor een gelijkaardige stagnatie in onze eigen werelden, maar wij hadden geen goed gevoel bij de oplossing, die ‘het inbrengen van duisternis’ werd genoemd, in de hoop dat het Licht zou ontwaken. In bepaald opzicht was het logisch – maar het leek ons riskant, aangezien het onze opzet was om te blijven als toezichthouders en gidsen, maar ons niet te bemoeien met het gedrag en het ontvouwen van de evolutie van de soorten die we geschapen hadden. Op dat moment ontwikkelden er zich op Omarrhan beschavingen die bijzonder vooruitstrevende technologieën hadden, waaronder ruimteschepen die de lager dimensionale wezens over grote afstanden konden vervoeren (hoger dimensionale wezens hebben geen ruimteschip nodig, hoewel het een groot gemak is wanneer zij werktuigen of materialen willen overbrengen tussen planeten of sterrenstelsels.)

Het was eigenlijk alleen maar een kwestie van tijd totdat het experiment fout liep en een aantal van de lager dimensionale soorten gefascineerd raakte door het ervaren van het duister en nieuwsgierig werd naar de invloed ervan, op henzelf en op anderen. Het was toen nog maar een kleine stap om te leren hoe zij hun Scheppers konden vermijden, de Éne de rug konden toekeren en hun eigen experiment op anderen konden toepassen. Dit was de eerste ‘Zondeval’ en die verspreidde zich heel snel door het Universum, naar de vele planeten waar loomheid – een probleem in de lagere dimensies – de belichaamde wezens van hoge intelligentie onrustig hadden gemaakt, waardoor ze rijp waren voor een nieuw soort opwinding.

Binnen een paar generaties wortelde zich de aandrang tot vernietiging en de wens om anderen te beheersen en te overheersen. Ze kwamen tot bloei en zo veranderden alle lagere dimensies – tot en met de onderste lagen van 5D – in een nachtmerrie-achtig toneel van pest, oorlog en vernietiging. Er werd wapentuig ontwikkeld dat de veiligheid van de hogere dimensies bedreigde, zoals later ook gebeurde met uw Aarde.

Omdat er vele soorten van intelligente wezens deel uitmaakten van de massa en er bondgenootschappen werden gesloten om een sterke militaire macht te vormen, werd er besloten dat het laten voortbestaan van ‘het experiment’ veel te gevaarlijk was voor het Multiversum en dat er maar één mogelijke oplossing was: het bieden van amnestie voor diegenen die bereid waren om terug te keren naar het Licht – de anderen zouden worden opgelost in het niets.

Er werd niet bekend gemaakt dat het in de bedoeling lag om het gehele Universum te vernietigen, maar er was geen andere manier om het probleem op te lossen zonder de rest van het Multiversum in gevaar te brengen. Alle zielen werden terug verwelkomd in de hogere dimensies, maar al de fysieke scheppingen werden opgelost en opnieuw teruggebracht tot Eén. Niettemin hadden een aantal van de duisteren gemerkt dat er problemen waren. Zij sloegen op de vlucht bij de eerste dreiging – zoals zij dat hadden voorbereid – en zij verlieten de grenzen van hun Universum en betraden het onze, slechts enkele ogenblikken voordat Omarrhan ophield te bestaan.

U zou kunnen concluderen dat het op dat moment verstandig was geweest om onze ruimteschepen uit te rusten zodat ze indringers konden tegenhouden, maar wij waren een vreedzaam Universum, zonder wapentuig en zonder de wil om in gevecht te gaan. Het was voor onze bewoners zelfs moeilijk om te bevatten dat zij zouden vechten tegen hun broeders uit hun zuster-Universum.

Uiteraard had ik zelf de zaken ter hand kunnen nemen en hen eenvoudigweg kunnen vernietigen, maar in overleg met mijn Meesters en met de Éne, hebben wij besloten dat we altijd het pad van Licht en Liefde zouden volgen. Wij waren een groep van sterke en vastbesloten zielen – en sommigen van ons hadden al grondig studie gemaakt van het probleem van Omarrhan, als onderdeel van hun eigen ontwikkeling. Er werd besloten dat wij zouden proberen om de duisteren van Omarrhan te helpen, terwijl we ons eigen grondgebied zouden beschermen, vanuit een houding van ‘alleen verdedigen indien aangevallen’.

Een groot aantal van de Omarrhan Meesters voegde zich bij ons en zo werden wij het strijdtoneel waar Goed en Kwaad de eindstrijd zouden uitvechten.

Toen werd ook de Galactische Federatie van Licht gevormd en die groeide al snel uit tot een bekwaam militair bondgenootschap onder de leiding van diegene die wij nu Ashtar noemen, met het mandaat om alle lagere dimensies en planeten te beschermen en te verdedigen, zonder ooit de oorlog te verklaren aan de indringers. Aan de duisteren werd duidelijk gemaakt dat wij hen op ieder moment konden laten ‘verdwijnen’, maar dat wij met hen zouden samenwerken om hen te helpen bij het vinden van nederzettingen waar zij vreedzaam zouden mogen leven – maar dan wel op onze voorwaarden, die het niet toestonden om militair in te grijpen op gelijk welke planeet of groep mensen. Met de instemming van Moeder en Vader God, werd het hen toegestaan om een ‘vluchtelingenkamp’ op te zetten op Mars en later hebben zij zich ook gevestigd op de achterzijde van de maan van de Aarde. De rest is – zoals dat gezegd wordt – geschiedenis.

U kent uit eerdere berichten het verhaal van hun psychologische infiltratie, hun propaganda-campagne en hun tactieken om in de lagere dimensies te blijven, zodat zij hun herziening en hernieuwing in de hogere dimensies konden vermijden.

Wat u nooit verteld werd, is dat al de oorspronkelijke duistere ideeën en plannen naar deze kusten werden gebracht vanuit een ander Universum. Zij waren de geliefde kinderen van mijn Broeder, bewuste wezens die de beschermende en liefdevolle omarming van hun Schepper achterlieten, om te vluchten naar de verre uithoeken van ons Universum, in een poging om te bewijzen dat het duister machtiger is dan het Licht. Zij waren in staat om binnen te dringen en bondgenoten te winnen, met voorop de Reptilians van Orion die gebroken hadden met hun broeders en hun krachten gebundeld hadden met de indringers, maar zij hebben niet gezegevierd – en dat zal ook nooit gebeuren. De indringers en hun bondgenoten zijn van de planeet verwijderd, maar hun propaganda voor het duister blijft nog voortbestaan in de taal, de gewoonten en de overtuigingen van de mensheid.

U, mensheid, bent niet door hen overwonnen door militaire macht, want dan zouden zij gelijk hebben gekregen. Enkel door het winnen van het hart en de geest van de gehele mensheid, zal de laatste verschuiving plaatsvinden op Planeet Aarde. Die taak is niet zo onmogelijk als het kan lijken vanuit uw standpunt op de grond. Nu de omstandigheden verslechteren en de ongelijkheid tussen rijk en arm overduidelijk wordt, worden de meesterbreinen van de duistere agenda’s openlijk onthuld als de misdadigers die zij werkelijk zijn. De uitdaging voor de mensheid zal zijn, om in Liefde te blijven, om vanuit uw hart te vergeven, zelfs wanneer u de daders wegstuurt om enige tijd door te brengen in – laten we zeggen – gedwongen meditatie.

Ziet u, de zege van Licht over Duister had nooit behaald kunnen worden door oorlog, want oorlog is duisternis – en het duister zou ook nooit ‘verslagen’ kunnen worden. Zij die uw geliefde Thuis zijn binnengedrongen, hadden alleen hun overtuigingen fout – maar zij hebben velen van u ervan overtuigd dat zij gelijk hadden, nietwaar? De Aarde is een tijdlang een speeltuin geweest, maar u en ik hebben nooit de bedoeling gehad om toe te geven aan hun verleidingen. Misschien was u even vergeten dat angst geen deel uitmaakt van uw leven in het Licht en misschien verzwakte u onder het gewicht van hun totalitaire mind control, tot het punt waarop u zich ging richten op hun vernietigende werktuigen, implantaten, psychologische manipulatie en ziekten, alsof zij werkelijk controle hadden over u.

Nu is het tijd, Geliefde Kinderen, om naar mij terug te keren. Keer u af van de Omarrhan-erfenis van duisternis en angst en wandel met mij in Licht en eindeloze Liefde. Het is onze Goddelijke erfenis en ons Grootse Plan. Tezamen zullen we zingen en wij zullen over de wereld wandelen, onze handen open en onze harten zingend van vreugde omdat wij vrij zijn. Het is onze tijd. Kom met mij mee.

Ik ben uw Schepper, wij zijn Goden – en wij zijn Eén.

Genoteerd door Kathryn E. May, 16 september 2014, 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.