HEMELSE SCHARE: Nog meer van u houden

HEMELSE SCHARE: Nog meer van u houden
15 september  2014

2014 09 15 mens kosmos

De Hemelse Schare:

Gisteren gaf Schepper u een prachtig bericht. Het was vervuld van wijsheid en Liefde. U heeft het allemaal gelezen, nietwaar? En toch … vandaag zijn uw gesprekken nog steeds vervuld met de taal van angst – angst voor het duister, voor conflicten en voor tekorten. Wij willen niet dat onze kinderen ongerust, bezorgd of gefrustreerd zijn – hoe moeilijk uw dag ook mag zijn.

Wij hadden heel sterk gehoopt, dat de serie berichten die wij voor u hebben opgezet en de radio-uitzendingen die alles verbinden, u zouden helpen om de weg in te slaan naar een hoger dimensionale manier van leven, volledig vrij van angst.

Schepper heeft u toch verteld dat u gemaakt bent voor het Licht, omdat u geboren werd in Liefde en Licht? Wij weten dat hij de waarheid vertelt. Maar het is een moeilijke overgang voor u, vanuit de van adrenaline doordrongen staat waaraan u zo gewend bent, naar een staat van vrede en Goddelijk terugtreden.

Maar, met terugtreden bedoelen wij niet, dat u uzelf overgeeft. Ziet u hoe beperkt woorden zijn? Wij bedoelen dat er een staat van zijn is die zo hecht en zo sereen is, dat u volledige aanvaarding bekomt. Het eerste niveau van aanvaarding – waaruit die sereniteit ontstaat – is de diepgaande kennis van uw eigen kracht. Het is het absolute vertrouwen dat u volmaakt bent, dat u sterk bent van lichaam en geest – zodat u volledig in vrede bent met uw eigen vermogen om alles aan te kunnen wat er op uw pad komt.

Het tweede element van aanvaarding komt voort uit het weten – zonder enige twijfel – dat uw leven betekenis heeft; dat dit leven niet het enige is wat u ervaren heeft en dat u niet ophoudt te bestaan wanneer dit leven voorbij is. Naast de troost van de kennis over uw incarnaties en uw eeuwige leven als ziel, is het ook nodig om het levenswiel en uw aandeel daarin te zien als volkomen uniek, noodzakelijk en een belangrijk deel van het grote geheel. U begint nu ook te zien, hoe diepgaand de lessen in dit leven u hebben beïnvloed en hoe u deze volmaakte lessen zelf heeft uitgekozen, voor uw eigen groei en ontwikkeling.

Het derde en belangrijkste element, is uw Geloof. Wij zijn niet iets voor ‘ooit’. Wij zijn aanwezig, wij bewonderen u en verheugen ons wanneer wij zien dat u zich moeite geeft om de moeilijke uitdagingen aan te gaan, welke het leven u brengt. Wij willen enkel maar dat u zich volledig bij ons voegt in een wederzijdse conversatie, die het mogelijk maakt om onze liefdevolle aanwezigheid te bevatten, op elk moment van de dag en de nacht. Wanneer u op deze voortdurende en intense manier onze aanwezigheid in uw leven heeft ervaren, dan zult u de sleutel tot Ascentie gevonden hebben, want dan zult u werken in een staat van 5D-bewustzijn.

Wanneer u eenmaal volledig uw eigen eigenheid en absolute volmaaktheid omarmd heeft, dan heeft u de nodige fundering om verder te gaan op uw spirituele pad naar nog diepere inzichten. Zonder de diepgaande aanvaarding van uzelf, bent u niet in staat om de grote liefde van anderen te aanvaarden en zult u nooit vrede vinden. Laat ons uitleggen waarom.

Na een heel leven van kritiek krijgen, te moeten wedijveren, te worden bespot, genegeerd te worden, niet gerespecteerd en ontkend te worden, dringt het geloof – dat u niet waardig en niet goed genoeg bent – door tot in uw poriën en vestigt het zich in uw zenuwstelsel, uw gevoelens en elk van uw gedachten. Weinig mensen hebben dit niet ervaren, zelfs in wat ‘goede families’ worden genoemd. De mensheid heeft de laatste jaren een bijzonder onbeschofte en wrede fase bereikt. Het vergt vastbeslotenheid en doorzettingsvermogen om deze giftige verwijzingen naar uzelf uit te roeien, omdat ze zo verweven zijn geraakt met de gedachten aan uzelf, waarvan u aanneemt dat ze normaal zijn, omdat al die anderen het op dezelfde manier zo voelen.

Hoe kunnen wij u ervan overtuigen om onze andere kijk te aanvaarden, waarvan wij weten dat het een nauwkeurig beeld is van u? Wij zien uw straling en wij zien uw vergissingen en gestommel. Wij werken graag samen met diegenen, die onze bemoedigende woorden kunnen horen en wij aarzelen niet om u te wijzen, waar u zou kunnen afwijken van het pad dat voor u het beste is … maar wij kijken nooit neer op uw afwijkende handelingen. Wij aanvaarden dat dit een normaal onderdeel is van uw leerproces en wij sturen u liefde om u te helpen weer in evenwicht te komen. Voor ons bestaat het niet dat wij afkeurend, ongeduldig of kleinerend zouden zijn.

Ziet u, wij zijn niet blind voor de problemen in uw leven of voor de moeite die het u kost om ‘uw aandacht erbij te houden’. Wij weten hoezeer het snelle tempo van uw leven u kan afleiden en wij zien uw onzekerheden. Die onzekerheden zijn allemaal gebaseerd op de gevoelens van ‘niet genoeg’ uit uw kindertijd. Geen enkele volwassene die zijn/haar heelheid heeft omarmd, zal zich ooit slecht voelen over zichzelf omdat ze zijn wie ze zijn. Dat is onmogelijk, wanneer u uw hele zelf omarmt ‘Lichaam en Ziel’, zoals het oude liedje zegt. Misschien zou u die liefdesliedjes eens voor uzelf moeten zingen, gewoon maar om te wennen aan het wonderbaarlijke gevoel van in Liefde te zijn met uzelf.

Elke morgen wanneer u wakker wordt en in de spiegel kijkt, kijk dan diep in uw eigen ogen en stuur een gebundelde stroom van Liefde, recht in de ogen van de persoon die naar u terugkijkt. Merk de interessante kleur van uw ogen op. Ga met uw handen over uw trouwe lichaam – dat u tot deze dag heeft gebracht, ondanks het woelige leven dat u geleid heeft. Stuur ook Liefde en Licht door uw handen. Voel de tinteling in al uw cellen. Dit is het hart van de cel, dat geactiveerd is door het grote Robijn Kristal en dat reageert op de energie van Liefde.

U krijgt ook nog voortdurend de krachtige energieën van de Centrale Zon toegestuurd, om zachtjesaan uw kristallijnen lichaam te activeren. Dit reageert nu op het Robijn Kristal, hetgeen u slechts een paar maanden geleden niet op deze manier gevoeld kon hebben. Dit zal het gemakkelijker maken om onze grote Liefde voor u te voelen en om te aanvaarden dat Wij gelijk hebben wat u betreft en dat iedereen het fout had – zelfs u. Ja, het zou toch best kunnen dat wij objectiever en nauwkeuriger zijn in onze beoordeling van u, dan u zelf bent? Uiteindelijk wordt uw mening gekleurd door het feit dat u uzelf ziet door de ogen van uw ouders (broers en zussen, leraren, enz.).

Zo heeft uw maatschappij bijvoorbeeld een vreselijk verwrongen beeld van wat ‘schoonheid’ is. De Hemel sta degene bij (en dat doen we graag) die een broer of zus heeft die – naar maatschappelijke normen – mooier is dan u bent of die zo gezien werd door de ouders, ongeacht de werkelijke verschijning. Ouders staan erom bekend, dat ze hun kinderen nooit correct inschatten, nietwaar? Waarom zou u dan in vredesnaam hun woord voor waar nemen, boven het onze?

Wij zien u zoals u bent en wij houden onmetelijk van u, omdat wij ons herinneren dat wij samen waren toen u ervoor koos om hierheen te komen in dit lichaam en wij kunnen u verzekeren, dat daar hele goede redenen voor waren, met alles wat erbij komt, zoals u zou zeggen. Wij bewonderden toen uw moed en dat doen wij nog steeds.

Wanneer de keuze wordt geboden om het lichaam te kiezen waarin u zult geboren worden, kiezen de meesten niet vrijwillig de onvoorstelbaar ‘mooie’ lichamen – tenzij het een deel is van het contract om een bepaalde rol te spelen die dat vereist – omdat zij niet de lessen en de verantwoordelijkheden wensen, die daarbij horen. Nee, de meeste mensen verkiezen de gematigde weg wanneer het gaat om het uiterlijk, omdat zij er de voorkeur aan geven om zich te richten op de innerlijke ontwikkeling van hun wezen, in plaats van het middelpunt van aandacht te zijn, vanwege hun fysieke schoonheid.

Dan, wanneer u hier aankomt in het lichaam van uw keuze en zodra u de puberteit bereikt, wat doet u dan? U besteedt elke dag urenlang aan het frutselen en frunniken, verfraaien en oefenen, met de specifieke bedoeling om uw gezicht en uw lichaam te veranderen, zodat het meer lijkt op die, welke u heeft afgewezen voordat u hierheen kwam. Het wordt dan uw doel om geliefd en bewonderd te worden voor hoe u eruit ziet, niet voor wie u vanbinnen bent. Velen van u vergeten zelfs, dat er nog zoiets bestaat als ‘binnen in uzelf’.

Genoeg! Geliefden, wij hebben getracht u met gevlei ertoe te brengen om vriendelijk te zijn voor uzelf, toen hebben we het met humor geprobeerd, we hebben u aanwijzingen en leiding gegeven, over hoe u zichzelf kunt waarderen. Nu moeten we er gewoon op aandringen. Het is niet juist, het is niet de manier van de Hogere Dimensies om wreed of achteloos of beledigend te zijn voor uw arme, overweldigde Zelf. Niet langer. Wij Houden van u en wij willen geen wreedheid meer zien in de wereld, dus moet u beginnen bij uzelf. Denk eraan – u kunt niet zeggen dat u een goed mens bent, wanneer u wreed bent voor uzelf. U bent ook een mens!

Nu dan, volg ons terwijl wij een conga-lijn vormen, om uw prachtige zelf te vieren en om de eed af te leggen, die wij u nu vragen.

– Geen kritiek meer op uzelf. Zelfs niet één ‘dat was dom’, wanneer u uw sleutels op de auto laat zitten of een bord laat vallen.

– Niet meer naar uzelf kijken in een etalage en denken ‘als ik 5 (of 15) kilo kon kwijtraken, dan zou ik er beter uitzien’.

– Niet meer denken aan ‘mijn haar wil vandaag niet goed zitten’.

– Niet meer twijfelen aan uw vermogen om een kamer binnen te gaan, te glimlachen en vrienden te worden met iedereen die u tegenkomt.

– Niet meer uzelf vergelijken met anderen, om uw eigen fouten en tekorten naar boven te halen.

– Geen neerslachtige gevoelens meer, over hoe slecht uw toekomstvooruitzichten zijn, omdat u niet slim genoeg bent om het glorierijke succes te hebben dat u eigenlijk nu wel verwacht had.

– Geen onrust meer omdat u er zeker van bent dat u geen indruk zult maken op de baas, die test niet zult halen, niet door de hoepel kunt springen of die prijs niet zult winnen.

– Geen onrust meer omdat u denkt dat u uw gevoelens niet in toom kunt houden omdat u te nerveus, te verward of te zeer beschadigd bent.

– Nooit meer uw huis, uw werk, uw auto of uw kinderen vergelijken met die van anderen

– en u dan minder voelen, omdat die van hen groter, mooier of beter lijken.

Voeg hier zelf nog iets aan toe.

Laat ons nu samenkomen in een dankbare lofbetuiging aan u, uw eigenheid en de prachtige keuze van Schepper, die wilde dat u een deel werd van ons menselijke team, voor deze spannende tijd en plek. Ziet u, zodra u eenmaal aanvaardt – met oprechte vastbeslotenheid – dat u een prachtig wezen bent, getalenteerd en bekwaam om de reis te volbrengen die u voor uzelf voor dit leven heeft geboekt, dan zult u zien hoe gemakkelijk het leven wordt! U bent goed! U bent volmaakt ontworpen voor deze fascinerende, heel bijzondere en unieke uitdaging!

Nu bent u er klaar voor om onze Liefde te aanvaarden, nietwaar? Want wie kan er meer recht op hebben, wie kan meer ontvankelijk zijn voor en vreugdevol zijn over onze nauwe band dan u en wij, nu we zijn overeengekomen dat deze warmte en deze aanvaarding onontkoombaar zijn, voorbestemd waren en onvermijdelijk, absoluut en volkomen verdiend zijn.

Vergeet ons niet wanneer u gaat slapen, Geliefden. Aanvaard onze kussen en onze zegeningen voor een vredige rust. Vergeet ons niet wanneer u opstaat. Wij zullen daar zijn met uw Engelpartners, om naar u onze glimlach van plezier te stralen en u te verwelkomen wanneer u aan uw nieuwe dag begint. Ziet u, dat was allemaal goddelijk voorbestemd – deze grote Liefde die wij voor u hebben, het moeilijke leven dat u tot bloei brengt en nu ook onze uitnodiging om met u te dansen, om al zingend het nieuwe en glorierijke leven binnen te halen, dat u zo rijkelijk verdient.

Wij zijn uw Hemelse Schare, in dienst van onze Ene Grote.

Genoteerd door Kathryn E. May, 15 september 2014, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.