OMARA: De laatste afronding

OMARA: De laatste afronding
13 oktober 2014

13 oktober 2014

Omara: (Ohara is bij me)

Met de dag komt u dichter bij het samenbrengen van het ‘dream team’ dat u verlangt, om u te helpen de prachtige projecten te volbrengen die nu voor u liggen. Diegenen onder u die grote plannen hebben om anderen te helpen, voelen het toegenomen vertrouwen, enthousiasme en de inspiratie die opvlamt, wanneer u met anderen spreekt over uw dromen voor een betere wereld.

Het is nu heel belangrijk dat u verdergaat met uw plannen, met het opzetten van het netwerk dat nodig zal zijn om uw plannen uit te voeren. Er zullen zorgvuldige planning, organisatorische vaardigheden, diplomatie en een groot voorstellingsvermogen nodig zijn, om ze tot bloei te brengen.

Velen van u dromen ervan om anderen te helpen in verre landen. Misschien heeft u een speciale band met het land waar uw ouders geboren zijn – of met een vorig leven daar. In die gevallen zult u een gedegen kennis moeten hebben van de taal en een nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking en hun leiders.

Maar vooral: maak geen plannen voor gelijk welk project, tenzij die gedragen worden door de wijsheid en de deelname van de plaatselijke leiders, Ouderen of verkozen ambtenaren. Denk eraan: een geschenk is geen geschenk tenzij het precies aansluit bij wat de andere(n) nodig hebben. Zonder hun specifieke verzoek geeft u hen niet wat zij nodig hebben, maar wat u wil geven. Dat is geen geschenk – dat is een ego-trip.

Ten tweede: verwacht niet te worden gevierd als een held. Geef wat u kunt, maar doe het anoniem – zeker als het geld betreft. Ga om te helpen, sla de handen ineen en steek uw handen uit uw mouwen, maar wees niet degene die een grote cheque aanbiedt zodat de plaatselijke media er foto’s van kunnen plaatsen. Uw geschenk van betrokkenheid en vriendschap zal een veel diepere betekenis hebben dan zomaar een zak met geld, die wordt geworpen in de schoot van mensen die al dan niet de kennis of de bereidheid hebben om dat geld verstandig te gebruiken.

Velen van u hebben in de voorbije jaren gevraagd ‘Wat is mijn weg? Wat kwam ik hier doen?’ Wij herinneren u er nu aan: u heeft reeds gedaan waarvoor u hierheen kwam. U heeft uw trilling verhoogd; u heeft deelgenomen aan een gezinsleven; u heeft vrienden gemaakt en relaties opgebouwd in elk gebied van uw leven. Daarom bent u hier, Geliefden, om elkaar te leren kennen en – indien mogelijk – het beste in elkaar naar boven te brengen. Zoals u dat uw hele leven heeft gedaan, heeft u geleerd wie er betrouwbaar is, wie nog slaapt en waar u zich het beste voelt om uw authentieke zelf te zijn.

Wij hebben u krachtig aangemoedigd, met dagelijkse berichten en voortdurende bemoediging, om deze kans te nemen en diep te graven in uw eigen minder-bewuste breinen, om het laatste restje aan onafgewerkte zaken te vinden – achtergebleven gevoelens van afkeer, ongeduld of boosheid – om de bronnen ervan in dit leven te erkennen, om een manier te vinden om al die gevoelens te aanvaarden en te vergeven, ongeacht hoe wansmakelijk het voor u ook kan zijn, om ze bij uzelf te zien.

Dit is de laatste uitdaging, Geliefden. Wij helpen u met de enorme verschuivingen in energie, die nu plaatsvinden in de Kosmos en in uw eigen DNA-opbouw. U wordt nu voorbereid in uw fysieke- en etherische lichamen om volledig aangepast te zijn op het 5D-bestaansniveau, maar er is nog één noodzakelijke verschuiving die u moet maken, om het proces te voltooien en vast te houden. U moet een actieve deelnemer zijn in de laatste fase van uw herstel van duisternis naar Licht.

Wij hebben u verteld over duistere gedachtevormen. Zij zijn al de negatieve gevoelens – gaande van boosheid tot woede, maar ook jaloezie, depressie en onrust. Die behoren allemaal tot het angst-spectrum – de gevoelens die het verdedigingsmechanisme van het ego in gang zetten en versterken. Dit, Geliefden, zijn de gevoelens in uzelf waarvoor u verantwoordelijk bent. U bent de herder van uw eigen gevoelens en gedachten. U beslist of u eraan vasthoudt of ze achterlaat. Wij hebben u een evenwichtig speelveld gegeven, de Liefde-energie die u omringt en het u gemakkelijker maakt om weg te komen uit de oude hallucinaties en illusies.

Wees heel zorgvuldig in het onderzoeken van uw eigen gevoelens en gedachten. Meet en onderzoek de sfeer van uw innerlijke wereld, met een houding van goede humor en liefdevolle aanvaarding. Zij zijn slechts de lessen waarmee u volwassen werd. Zij zijn niet de maatstaf van wie u bent. Zij hebben niks te maken met wat u waard bent of uw intelligentie. Het zijn slechts ideeën, meer niet.

Raak op geen enkele manier gehecht aan ideeën. Als u merkt dat er een idee rondzweeft in uw brein, stel het dan in vraag. U hoeft niet iets te geloven, enkel omdat u eraan denkt. Het maakt niet uit wie het u geleerd heeft of hoezeer u er toen in geloofde. Het is slechts een verzameling ideeën. Zoiets als uw oude knikkerverzameling of sokken die niet langer een paar vormen. Een idee is slechts zo goed als zijn bruikbaarheid in het heden, en zelfs dan moet het gezien worden als gewoon een handig werktuig, dat kan worden weggegooid als het zijn doel heeft gediend.

Dus, Geliefden, kijk voortaan naar elke ‘mening’, houding of overtuiging die u heeft. Is die nog steeds nodig? Wanneer u echt verankerd bent in uw hart, dan zal niets van wat u zegt klinken als een ‘mening’. Het zal gewoon een diepe overtuiging zijn – op basis van Universele beginselen – die vriendelijk en elegant wordt toegepast. U zult niet meer in debat gaan of ruzie maken over wat u gelooft en wat iemand anders gelooft. Het zal voor u niets uitmaken wat anderen geloven.

Daden moeten worden beantwoord, jazeker, met name wanneer ze wreed, ondraaglijk, hatelijk of vernietigend zijn. U moet natuurlijk uzelf en uw dierbaren beschermen, maar als u merkt dat u handelt vanuit angst, sta dan even stil en denk nog eens na. Bijvoorbeeld de angstaanjagende verhalen over ISIS en zijn veronderstelde ‘bedreiging van de manier waarop u uw leven leidt’ is gewoon onzin. ISIS is een op winst gerichte onderneming van de Westerse Cabal. Zij hebben wanhopige, jonge mannen kunnen aanwerven om het vuile werk te doen, nadat zij eenmaal gehersenspoeld waren met radicale overtuigingen, maar het is echt geen burgerbeweging. Schakel de Cabal uit en de ‘rebellen’ zullen terugkeren naar hun families en zich gaan richten op overtuigingen die meer vanuit hun hart komen.

Ebola is een gepatenteerd biologisch wapen. De V.S. hebben er het patent voor. Er is geen vaccinatie die u kan beschermen, maar u kunt wel de ziekte krijgen wanneer u zich onderwerpt aan een vaccinatie. Er bestaat echter wel een behandeling. Het is nano-zilver, vergelijkbaar met colloïdaal zilver, hetgeen ook effectief is om de ziekte uit te schakelen. Als u wilt helpen, doe dan mee met het beschikbaar maken van deze stoffen voor wie besmet is of gevaar loopt van besmet te raken. Niemand hoeft te sterven door dit primitieve, door mensen gemaakte brouwsel.

Ziet u, dit zijn aangrijpende voorbeelden van het verschil tussen hen die handelen vanuit angst (en de waarheid negeren), waarbij ze zichzelf toevertrouwen aan de zorg van de Cabal – en zij, die de waarheid aanvaarden en zoeken naar een echte oplossing. Wees de ‘Strijders’ voor het Licht, Geliefden. Dit betekent dat u uw energie en inspiratie aanwendt om oplossingen te bedenken, kalm en vreugdevol en met Liefde in uw hart. Elke uitdaging kan overwonnen worden, elk probleem kan worden opgelost in het liefdevolle gezelschap van uw dierbare menselijke medereizigers.

Heb geen angst, wees liefdevol en vreugdevol terwijl u uw laatste, innerlijke schoonmaak doet. Wij hebben de omgeving geschapen en u de gereedschappen gegeven om de klus te klaren. Wij hebben u gewezen op de kleine opgraving die nog moet gebeuren in uw binnenste. Wij beloven om u bij te staan, u liefdevol toe te juichen en u te overdekken met kusjes, terwijl u de laatste kilometers aflegt in deze marathon-uitdaging.

Wij zijn vervuld van liefde en bewondering voor uw moed en vastberadenheid. Aanvaard onze liefde, zoals wij liefdevol de uwe aanvaarden.

Wij zijn Eén.

Uw Omara, tezamen met Ohara, Opperste Scheppers

Genoteerd door Kathryn E. May, 03 oktober 2014, High Falls, NY
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.