BLOSSOM GOODCHILD
13 juni 2014

BG: Mijn vrienden, eindelijk ben ik thuis en weer in de gelegenheid om me met u te verbinden. Wat een geweldige reis heeft mijn ziel gemaakt, de voorbije drie maanden. Bent u thuis?
FVL: Wij, geliefde, zijn altijd thuis. Want wij leven in onze Vrede … en dus is dit wat wij kennen als ’thuis’. Velen hebben het GEVOEL dat zij op weg zijn naar huis maar toch … wij zouden zeggen dat u al thuis bent. Het is een kwestie van bij de open haard te zitten en doorheen de vlammen van Liefde te kijken … om te kunnen WETEN waar u bent.

BG: Dus … bedoelt u dan … dat wij nooit zijn weggegaan?
FVL: Dat ligt eraan, hoe u dat interpreteert. Want hoe kan iemand zichzelf verlaten? We zouden kunnen zeggen, dat u uzelf zou kunnen verliezen … maar u kunt nooit … ooit … weggaan. Uw ziel … uw aanwezigheid van Liefde in het zelf van LIEFDE … is ALLES WAT ER IS.
Datgene wat u gekozen heeft om te ervaren binnen de begrenzingen van de menselijke vorm … kan er soms toe leiden dat u het GEVOEL heeft dat u ver weg bent van datgene waarvan u WEET dat het juist is, betreffende WAT U BENT. Toch zeggen wij … u ‘kiest’ enkel maar om te experimenteren … om te ervaren … wat u niet bent … zodat u het verschil zou kunnen WETEN.

BG: Toch heeft u gezegd dat wij hier zijn om te zien en Moeder Aarde en onszelf naar de Nieuwe Tijd te helpen …
FVL: En u vervult dat doel met grote inzet. Zelfs als het soms het tegendeel ‘lijkt’ te zijn. Laat ons dit even opfrissen. Het zielenzelf kan niet stil zitten. Het is een voortdurend uitbreidend LICHT VAN EEN, dat ervaren wordt door de individualiteit, terwijl u op Aarde bent. Ja, u ging ermee akkoord om te helpen bij het Ascenderen van uw planeet Aarde … toch is het ook zo, dat u – juist daardoor – in staat bent om het niveau van Liefde van uw ziel enorm te verhogen.

BG: Maar u heeft gezegd dat wij van de Zuiverste, Hoogste, Goddelijke Liefde komen. Dat is wie wij zijn. Dus, kunt u eens uitleggen hoe we dat kunnen verhogen? Als wij afkomstig zijn van het Hoogste … kan dat dan nog?
FVL: Wij begrijpen volledig wat u vraagt. Om echt volledig het Licht van het Hoogste Goddelijke te worden … OPNIEUW TE WORDEN … is er veel dat moet worden herkend IN/ALS/DOOR DE WAARHEID. U bent daadwerkelijk VAN HET HOOGSTE … maar dat wil niet zeggen dat de dichtheid die ‘huist’ op de planeet waarop u verblijft … beslist in staat is om de energie DIE U BENT te veranderen … tot een lagere trilling van DIEZELFDE LIEFDE. Dat is wat u ervaart … wanneer u zich ‘down’ voelt … wanneer u verdrietig bent … wanneer u boos bent. U BENT DE LIEFDE DIE U BENT … maar op een andere trilling ervan.

BG: Dat snap ik. Mijn vraag is dan … hoeveel langer nog moeten wij in dit lagere niveau blijven? Ik hecht waarde aan ALLES wat u verteld en uitgelegd heeft de voorbije jaren … DAT DOE IK ECHT … en ik WEET dat dit niet gaat over ‘wanneer’ u uzelf wereldwijd bekend zult maken en zo. Zoals u gezegd heeft … het gaat om ‘ONS’ … er moeten er voldoende van ‘ONS’ ontwaken … om een trilling te bereiken waardoor u zult kunnen ‘verschijnen’ en aanvaard worden. Dat snap ik ook. Maar … van wat ik de laatste dagen zie … gaat het daarbuiten nu niet precies in ‘sneltreinvaart’ … het voelt meer aan als een ‘boemeltrein’.
FVL: Wij zeggen u … ER IS ZOVEEL MEER GAANDE, DAN U WEET.

BG: Vertel eens!
FVL: Datgene waarvan u VOELT dat het faalt … datgene waarvan u VOELT dat het uiteen valt … datgene waarvan u WEET dat het zwak is … datgene wat van een lager Licht is … al deze dingen die u worden getoond … zijn slechts één kant van de medaille.

BG: Toch lijkt het alsof dat de enige kant is, die wij steeds te zien krijgen. Met alle Liefde … zeg nu alstublieft niet … ‘dat dit is omdat ik ervoor kies om er zo naar te kijken’ … omdat IK ZO MIJN BEST DOE om alles van de zonnige kant te bekijken … maar de wolken schuiven steeds weer voor de zon … vanuit zovele aspecten van gewoon al te moeten leven binnen het systeem.
FVL: BEHEERST het systeem uw hart?

BG: Neen.
FVL: Dan … naar welke plek is uw hart dan getrokken geworden, in de voorbije jaren dat u ONS KENT?

BG: Oh, naar een veel lichtere plek!
FVL: En met alle respect … dat geldt voor de harten van zo velen.
U BENT LICHTERE ZIELEN GEWORDEN.
Wij hebben het al vaak gezegd … hoe helder uw LICHT schijnt. O, hoezeer wensen wij dat u de dingen kon zien vanuit ons standpunt … want dat zou u echt zo sterk bemoedigen. U bent precies waar u moet zijn, op elk gegeven moment dat u ademt. U ervaart ALLES wat ervaren moet worden op elk gegeven moment van die ademhaling … U bepaalt zelf, HOE u zich VOELT op dat bepaalde moment … met ELKE ADEMHALING.
U KIEST UW GEVOELENS.
U KIEST UW VOLGENDE GEDACHTE.
De volgende gedachte, die zal bepalen hoe u verkiest u te VOELEN.
WEES WIJS, geliefde Verlichte Wezens.
LAAT NIET ALLES WAT ER OM U HEEN GEBEURT … BEPALEN WAT ER IN U LEEFT.

BG: Mooi gezegd!!! Toch … het is best nog gevaarlijk, om te moeten voldoen aan het systeem … en er niet door te worden beïnvloed. Het lijkt een voortdurende bedreiging. Ik begrijp wel, dat het niet onze zaak is hoe iemand anders zich gedraagt … maar het kan soms … in Waarheid … van invloed zijn op onze ziel, wanneer we ermee te maken hebben. Hetzelfde met het systeem … we moeten betalen voor van alles en nog wat, om geen boete te krijgen enz … we lijken gevangen te zitten op zoveel niveaus.
FVL: Wij vragen u opnieuw … is uw hart gevangen?

BG: Nee, maar soms kan het heel uitgeput en verdrietig VOELEN.
FVL: Neem dan de controle over en zorg dat het zich weer gelukkig VOELT! U bent de enige die dat kan! U KUNT UZELF GELUKKIG MAKEN, WANNEER U MAAR WILT … ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN … DOOR DE GEDACHTEN DIE U KIEST … DIE OP HUN BEURT TOT UW HART SPREKEN … DIE OP HUN BEURT … UW HART LATEN ZINGEN … WAARDOOR U ZICH WEER GELUKKIG VOELT.
Dit is mogelijk … ongeacht al het andere … zelfs in oorlogsgebied!
Hoe alerter u wordt op het kiezen voor geluk … des te Hoger wordt uw trilling.
Hoe hoger uw trilling wordt … DES TE SNELLER ZULT U HET SYSTEEM VERSLAAN!

BG: Hoezo verslaat dat het systeem? Of wij gelukkig zijn of terneergeslagen … we moeten er toch aan voldoen.
FVL: Maar, degenen die willen dat u eraan voldoet, willen niet dat u gelukkig bent. Door ‘hun’ doel te verslaan … WINT U!
DEZE VOLGENDE UITSPRAAK IS HEEL BELANGRIJK.
HOE GELUKKIGER U UZELF TOESTAAT TE WORDEN … DES TE SNELLER ZAL HET SYSTEEM VALLEN.
Uw wereld ervaart jammer genoeg een systeem dat ‘denkt’ dat het ‘de wereld kan overheersen’. DAT KAN HET NIET!
NIEMAND KAN U OVERHEERSEN.
U BENT LIEFDE.
LIEFDE KAN NIET OVERHEERST WORDEN!
Daarom … hoe meer u BESLUIT OM TE ZIJN WAT U BENT … ONGEACHT AL HET ANDERE … des te meer zal datgene wat ervoor kiest om het mindere Licht te zijn … overschaduwd worden door datgene wat van de WAARHEID is … datgene wat van het MEEST STRALENDE LICHT VAN LIEFDE IS.
NIETS KAN HEERSEN OVER HET MEEST STRALENDE LICHT VAN LIEFDE, DAT U ALLEN BENT.

BG: Begrijp me niet verkeerd … ik begrijp volledig wat u zegt … maar TOCH moet ik wijzen op het feit dat … voor mij … voor velen … HET ZO LANG DUURT! Wij zijn geen lafaarden … we krabbelen niet terug … maar ik denk dat we ons allemaal ervan bewust zijn dat ‘het systeem’ en diegenen die ‘het leiden’, veel machtiger zijn dan wij ooit van hen verwacht hadden. Mijn vraag is daarom nogmaals … wat voor KWAAD zou het kunnen … om UW LICHT grootschalig te tonen aan onze planeet. Dit zou toch alleen maar … op de lange termijn … ertoe bijdragen dat veel meer mensen zouden ontwaken en de WAARHEID zouden gaan erkennen/VOELEN – zodat alles een beetje sneller zou gaan?
FVL: Liefste ziel … wij zijn ons bewust dat deze vraag voortkomt uit datgene wat de meesten van u op Aarde moeten doorstaan en uw hart heeft het moeilijk om daarmee om te gaan.
WIJ WETEN DAT U VERANDERING WILT.
WIJ WILLEN VERANDERING … VOOR U.

BG: Dan … waarom niet? GEEF ALSTUBLIEFT EEN HELDER EN EERLIJK ANTWOORD. IK MOET NU ECHT DE BELANGRIJKE REDENEN WETEN, WAAROM DIT ZO LANG MOET DUREN?
FVL: Omdat … voor ons … het is op onze weg*. U zegt dat u wacht en wacht …

BG: En nog meer wacht …
FVL: Toch kijken WIJ hier anders tegenaan. Wij WETEN dat de dag zal komen, waarop uw hemelen gevuld zullen zijn met onze Lichtschepen. Wanneer de trompetten zullen schallen en een LICHT van de HOOGSTE SCHITTERING de lucht zal vullen. Wanneer een trilling van LIEFDE, zo sterk als u nooit voor mogelijk had gehouden in uw menselijke vorm … in uw hart zal stromen en U … EEN/GOD/BRON/LIEFDE (welke omschrijving het beste aanvoelt voor u) … ZULT KENNEN …
Er zullen dan geen vragen meer zijn … geen twijfel …
HET ZAL ER GEWOON ZIJN … HET ZAL PLAATSVINDEN.

BG: Maar, zegt u … nog niet? Is dat het?
FVL: Dat is correct.

BG: Dan … zoals ik heb voorgesteld in DE AANROEPING … als dit GROTE GEBEUREN er voorlopig nog niet in zit … Waarom, waarom dan toch … kunnen wij niet een teken krijgen … a) om ons te helpen volhouden, b) om de trilling van onze ziel te verhogen (wat ook nuttig is voor ons doel), c) veel meer mensen te helpen ontwaken, die nu nog slapen, d) … e) … f) … enz?
Hallo? Antwoord aub, Federatie van Licht? Hoort u mij nog???
FVL: Wij zijn hier.

BG: Oh, gelukkig!! Het leek er even op, dat u ‘weg’ was … Ik dacht dat u gevlucht was. Ben ik teveel aan het doordrammen hierover?
FVL: Wij willen de Waarheid brengen. Wij hebben inmiddels geleerd … door onze gesprekken met u, liefste Blossom … dat ‘dingen … kwesties’ verkeerd begrepen kunnen worden vanwege ’tijdsbegrippen’ en zo. Wij willen u verheffen, niet verdrietig maken.

BG: Ja, dat is ok. Dus, waarom kunt u ons niet vertellen ‘WAAROM’ een teken – volgens uw standpunt – niet zou werken?
FVL: Wij geven heel veel tekens, over uw hele wereld … op een kleinere schaal. Steeds meer mensen erkennen ons bestaan … langzaam maar zeker … Wij willen onszelf voorstellen op een manier die geen onrust en/of verstoring zal geven. Soms … hebben wij echt overwogen … om ‘het gewoon te doen’. Want wij zijn ons bewust geworden van de moeilijkheden die uw zielen ondervinden. Maar … dat zou niet verstandig zijn. Want het is onze verantwoording om DIENSTBAAR TE ZIJN … EN NIETS ANDERS.

BG: Ik respecteer volledig uw standpunt … net zoals u waarschijnlijk het mijne respecteert. En U … omdat u verstandiger bent … moet luisteren naar uw WAARHEID. Ik twijfel er absoluut niet aan, dat u enkel het Hoogste Goed voor ons allemaal nastreeft … en wanneer U het juist acht om af te dalen voor een kopje thee… geloof me … dan zullen velen van ons de waterketel opzetten … maar er zal geen cake zijn! Want zoals het liedje gaat … ‘Als ik wist dat je ging komen, had ik een cake gebakken’ … en ik weet niet wanneer jullie gaan komen!!! IK DANK U voor uw woorden van bemoediging en wijsheid en voor het behouden van een HOGE trilling bij uw berichten … want inderdaad … daar hebben we behoefte aan.
Wanneer wij uiteindelijk SAMENKOMEN en de dingen gaan zien ZOALS ZE WERKELIJK ZIJN … geef ik u toestemming om mij een draai rond mijn oren te geven – zachtjes, natuurlijk – en te zeggen ‘snap je het nu?’ … Waarop ik zal antwoorden … ‘JA, MIJN VRIENDEN … NU SNAP IK HET ECHT!’
In Liefde en dank aan ALLES DAT IS.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

Opmerking bij *: ik besef dat het juister zou zijn om te zeggen ‘Het is onderweg’ of ‘Wij zijn onderweg’. Maar dit is hoe het doorkwam in ‘mijn gedachten’ … ik merkte ook pas bij het teruglezen, dat die zin niet correct is.

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen