HEMELSE SCHARE: Het Vuur van het Robijn Kristal

HEMELSE SCHARE: Het Vuur van het Robijn Kristal leeft in ieders Hart
10 september 2014

2014 09 10 roze kosmos

De Hemelse Schare:

Wij sturen u hier een lang bericht, in de hoop dat het u zal bevallen. Wij zullen u het volgende bericht over 2 dagen brengen.

Wij willen u de zegeningen brengen van ieder van ons, gedurende deze stille periode. U voelt het, nietwaar? Er is plotseling een pauze, nu iedereen integreert en acclimatiseert met de krachtige veranderingen die u ervaren heeft de voorbije weken. Het is een tijd geweest van ongewone overgangen, innerlijk herijken en verontrustende beweging. Velen van u voelen zich, alsof ze over de woeste zee varen, maar u herinnert zich niet dat u aan boord van een boot bent gestapt of zelfs maar dat u erom vroeg om een reis te maken, maar in de woorden van de legendarische filosoof: “Je kan geen omelet maken, zonder eieren te breken”.

Nu krijgt u dus een dag of twee om op adem te komen, uzelf weer bijeen te rapen en te wennen aan de hoger trillende systemen in u en om u heen – en wanneer u er klaar voor bent, sla dan uw ogen op naar de Hemelen en voeg u bij de vreugdevolle muziek van het Engelenkoor, dat u toezingt in deze tijd van triomf en overgang.

U bent wat u kunt noemen ‘onze oogappel’, de grootste show ooit, waar van alles te doen is. Dag na dag leert u, ontwaakt u, laat u de sluier verder wegvallen en begint u de wereld te zien met een nieuwe kijk. Wij hebben de voorbije maanden hard gewerkt om u een gestage stroom van gechannelde Lichtleiding te geven, om uw pad gemakkelijker te maken doorheen dit doolhof van informatie, desinformatie, televisiepropaganda, fout ‘nieuws’ en dat alles bovenop de bekende ‘onverwachte effectballen’ die het leven u toespeelt. Het is nogal een rit geweest, nietwaar?

Wij vragen veel van onze Lichtwerkers, met name van onze channelers en onze mensen aan de grond in de politieke arena. Zij hebben dag en nacht gewerkt om de nieuwe Gouden Tijd geregeld te krijgen en tot stand te brengen. Er werd hen gevraagd om ononderbroken te werken, om de energiebronnen van de Aarde vrij te maken en in werking te stellen – de kristallen, de piramides en de netwerken – om de toenemende energie te geleiden wanneer die onze geliefde kinderen beïnvloedt, om de weg vrij te maken voor nieuwe politieke systemen, om het groeiende groepsbewustzijn aan te moedigen en om onze verbinding met u constant en op de voorgrond van uw gedachten te houden. Wij danken hen voor hun onvoorwaardelijke dienstbaarheid.

Sinds u zich allen bewust werd van het Ascentiepad dat u nu gezamenlijk gaat, is het leven voor de meesten van u ingrijpend veranderd. Ja, wij weten dat u soms plotseling verstrikt raakt in twijfel of een gedachte zoals ‘O, is het echt waar? Gaat het echt gebeuren?’ Dan ademt u eens diep in en herwint u uw evenwicht en gaat u verder op uw pad van Geloof en Liefde, u loopt naast ons alsof wij hier in uw wereld zijn, hand in hand met u, op ieder moment. Wij beseffen hoe moeilijk die momenten voor u zijn, maar ze nemen af, nietwaar? Uw verbondenheid met het Lichtpad wordt met de dag vanzelfsprekender.

Wij hebben onze lieve Kathryn en Gabriella gevraagd om iedere dag met u te spreken, om u te voorzien van een Facebook Master Class waarover u met elkaar kunt praten en om naast onze berichten die inzichten brengen, ook onze en hun gedachten uit te wisselen, om nieuwe bewustwordingen en zelfontdekkingen voort te brengen. U gebruikt de nieuwe onderrichten goed, uw bewustzijn neemt dagelijks toe, u voelt de oneindige Liefde die wij u sturen en u verweeft ze op nieuwe manieren met de momenten van uw dagelijkse leven.

Nu zullen wij u vertellen over een prachtige gebeurtenis die zich de laatste paar dagen voltrokken heeft. Velen van u zijn bekend met het instellen van de Prema Swarupa Etherische Retraite, die ongeveer een maand geleden geschapen werd tijdens de Visual Centering workshop die plaatsvond in het buitenhuis van Kathryn in High Falls, NY. De groep – die afkomstig was uit alle uithoeken van de VS – kwam die week bijeen en smeedde een sterke, onderlinge band vanaf het begin, maar die werd volledig versterkt tijdens hun wandeling naar de top van de berg die wij Stone Mountain noemen. Het is een grote kristallijnen massa en maakt deel uit van de Schwangunk Keten achter Kathryns huis, beschermd door het Mohonk Natuurgebied.

Het Natuurgebied begon als een deel van het land dat in bezit was van de Smiley familie, die het magische Berghuis hebben gebouwd en die bijna 150 jaar lang de rentmeesters van dit land waren, met een sterk bewustzijn van de Aarde. De Hudson-vallei is de oude locatie van beschavingen die teruggaan doorheen de Revolutionaire geest van het nieuwe land, naar de Inheemse Amerikanen die vreedzaam leefden in deze idyllische bossen, tot de Neolithische bergenbouwers en nog daarvoor de Atlantische- en Lemurische nederzettingen. Sinds het vroegste bestaan van de Aarde heeft dit land in zijn kristallen bergen de herinnering meegedragen aan dagen van vrijheid, overvloed en liefdevolle gemeenschappen, wiens volkeren innig verbonden waren met God.

Dit is de omgeving van de meest recente activering van de kristallijnen netwerkformatie, die de energiebron zal worden voor de hele Planeet Aarde. Het verhaal begon in juni 2013, toen één van de leden van de Prema Swarupa-Raad van 12 – de groep die gevormd werd tijdens de workshop en die blijft voortbestaan als een levende entiteit tussen en onder haar leden – deelnam aan een historische activering van het Robijn Kristal onder het Bimini-eiland in de Caraïben. Ziet u hoe ingewikkeld uw levens zich verweven?

Marlène, die met ons heeft gewerkt en de verantwoording heeft genomen voor een groot deel van het werk om de Aarde te doen ontwaken, kreeg het verzoek om te werken met Ashtar, Thoth en de Heer van de Kristallen, om met een groep naar Bimini te gaan. Tijdens hun reis werkten zij met de Meesters om het grote Robijn Kristal te activeren, het Kristal van liefde, passie en vrijheid. Hun werk had succes en het kristal houdt zich klaar om haar bestemming te vervullen, als voornaamste kracht voor Liefde en Afstemming voor al de wezens op Aarde.

Afgelopen lente kwam Marlène bij Kathryn, Gabriella en Michael – die gastheer was voor één van haar workshops in Montreal – en zij vertelde het verhaal van Bimini en het Robijn Kristal. Zij en Michael reisden ook naar High Falls, om leden van de Prema Swarupa-Groep te worden. Nadien, toen elk van de leden terugkeerde naar huis, bleven zij bewust en klaar om te handelen in afstemming met het groepsbewustzijn waarvan zij een onlosmakelijk deel waren geworden. Eén lid – Meg – reisde afgelopen weekend naar Vero Beach in Florida, ze volgde een ingeving en riep haar groep op om zichzelf aan te bieden als degene die voor de aarding zou zorgen en die ‘haar teen in het water zou steken’. Ze vroeg aan ieder van hen om in hun hart op zoek te gaan of er wellicht een taak was voor ieder van hen.

Natuurlijk was die er. Marlène reageerde onmiddellijk met een gechanneld bericht van Moeder Terra, dat wij hier weergeven:

Bericht van Moeder Terra: Voor Meg en de Raad van Twaalf van Prema Swarupa

“Gegroet, het is met Liefde en Vreugde dat ik vandaag naar u kom, om deel te nemen aan de reis van uw zuster Meg naar het prachtige land van bloemen en zon, dat Florida heet. Deze regio speelde een heel belangrijke rol ten tijde van Atlantis. Laat mij het belang beschrijven van deze dierbare tijd.

Florida was toen gelegen daar, waar de Atlantische- en de huidige Caraïbische oceaan samenkomen. De hele opzet van dit gebied, met zijn weelderige plantengroei en exotische dierenwereld, was geliefd bij de wereldreizigers van die tijd, die het uitkozen als tussenstop op hun reis naar de afgelegen eilanden, die nu de Bahama’s worden genoemd. Het eiland dat bekend staat als Bimini was een heiligdom, waar men kon baden in de verjongende wateren, die de essenties bevatten van heling en eeuwige jeugd. De fauna en flora waren overvloedig en begroetten iedereen die er kwam, bijvoorbeeld uit verre landen zoals Egypte. Sinds de tijd van Atlantis is er veel veranderd, om tegemoet te komen aan de ‘noden’ van de evolutionaire geleding van de mensheid.

Meg, jij deelt zo sierlijk je onvoorwaardelijke steun in deze tijd, als woordvoerster voor het groepsbewustzijn van je Prema Swarupa-Groep. Wij, de vertegenwoordigers van al de Rijken, komen samen terwijl we jou welkom heten en onze steun geven aan de energetische- en vibrationele bevrijding die jullie als groep zullen uitvoeren. Met de hulp van de Galactischen maak ik een blijvende, gestage beweging mogelijk, waardoor er onder water een proces van verheffing naar de oppervlakte plaatsvindt. Hierdoor kan een groot deel van wat toen het Koninkrijk van Atlantis was, weer boven water komen en zijn plek innemen in het tijd/ruimte continuüm dat Nieuw Terra wordt genoemd.

Wij zijn u en het Prema Swarupa Eén-Bewustzijn zo dankbaar voor uw liefde en toewijding, die uw wereld tot een liefdevol en hoogtrillend bewustzijn maakt.
Mijn hart omvat u allen, terwijl ik u heel liefdevol in mijn armen hou.

Ik ben Terra, in liefde en toewijding aan het Grootse Plan.”

Genoteerd door Marlène Yelle, 6 september 2014, Saint-Sauveur, Québec

Marlène schreef ook in haar eigen woorden over de vele, onderling verweven draden, die geleid hebben tot het werk dat deze week volbracht werd:

“Begin juni van dit jaar, kwamen Kathryn en Gabriella naar Montreal voor hun Healing for Ascension Tour, die zo mooi gecoördineerd werd door Michael. Mijn eerste ontmoeting met onze Zusters veranderde wel een beetje de richting van mijn reis … Ik had mijn ervaring gedeeld van het reizen naar het eiland Bimini en het activeren van Thoth’s Robijn Kristal van Vuur, onder de kristallijnen wateren. Precies op dat moment, zorgde ons gesprek voor een belangrijke link naar wat zich vandaag zou ontvouwen als een Groepsbewustzijn.

Precies twee maanden later verbonden we ons allemaal met elkaar in het buitenhuis van Kathryn en Gabriella, in New York. Tezamen schiepen we onze Raad van Twaalf en onze Etherische Retraite van Prema Swarupa – en alle channels die verbonden waren met al de Rijken van de Aarde en daarboven, hebben we vrijgemaakt, geactiveerd en geopend.”

De Hemelse Schare:

Volgend op het aanbod van Meg, werd er besloten dat de Groep rechtstreeks zou samenkomen via een groepsgesprek (ik vermoed via Skype – V) en dat ieder van hen zou worden ingelicht over wat er van hen als bijdrage zou worden gevraagd, om dan overeenkomstig te handelen. De emotionele ervaring werd later door Eleanora weergegeven in haar Facebook-bijdrage op Healing for Ascension Tour Group. Ze beschrijft heel raak de intensiteit van de emotie – die door al de leden werd gevoeld – en ook het werk waar zij later die dag aan deelnam.

Eleanora

“Ik heb besloten om mijn verslag van de meditatie van gisteren te delen. Een meditatie die voor mij uiteindelijk een heel grote gebeurtenis werd. Ik hou van jullie allemaal en kijk uit naar wat er gaat komen en wat zal zijn.

8 september 2014

Wat is het een van emoties vervulde dag geworden. Het begon met de zegening van Thoth’s Robijn Kristal onder het eiland Bimini. Een meditatie bracht ons via een spontane reis van Meg naar Vero Beach in Florida. Het kan spontaan hebben geleken, maar het was ongetwijfeld deel van een groter plan. De Raad van Twaalf en het groepsbewustzijn van Prema Swarupa kwam met de Hemelse Schare samen voor deze meditatie.

Geleid door Marlène bereikten we de grote zuil van Licht, die ons overbracht naar de Tempel van Thoth, in zijn etherische retraite onder Bimini. Thoth werd gechanneld door Marlène en hij nodigde ons uit om rond het kristal samen te komen en onze hartgeest te verbinden. Voel de liefde van Bron uitstralen, vanuit het kristal en in uw hart. Hij nodigde ons uit om nog dichterbij te komen en onszelf volledig open te stellen.

Ik zag onze lichamen niet, ik zag onze aura’s. Ieder daarvan een levendige kleur, zoals een regenboog. Toen het kristal zijn energie uitzond, namen we de stralende liefde op, die in ieder van ons heldere stralen ontstak. Deze golf van energie groeide en bleef groeien. En toen wist je het gewoon, je wist dat dit ging om iets dat veel dieper ging dan enkel maar het activeren van een Robijn Kristal, een kristal dat al eerder geactiveerd was geworden.

Ieder van ons die bewust was samengekomen voor deze activatie, werd een hoeder, de ingewijde van iets prachtigs, iets zo enorm dat we het pas later zouden beseffen. Later, wanneer je de tijd nam om terug te keren naar ‘het normale’ … alleen is dat niet normaal. Je voelt je ongewoon, je voelt je compleet.

We beëindigden onze meditatie en we wisten dat we geridderd waren voor een werk dat nooit eerder gedaan was, maar we voelden ons volledig in staat om het te volbrengen. Iedereen deelde die visie. Sananda gaf ons nog een afscheidswoord. En dit gedenkwaardige gebeuren werd ‘verzegeld met een kus’, prachtige codes die het tot in de eeuwigheid verbinden.

Pas later zou de inwerking van de meditatie echt tot mij doordringen. Christine, James en Dimo zetten het werk verder om de oude energetische patronen op te ruimen, tezamen met Meg en haar jonge Kristal Netwerk-medewerker in Vero Beach. Ik las de posts van onze groepspagina voor aan mijn dochters en hield een oogje op het voortdurende werk, via de groeps-chat – en toen borrelde er gewoon een enorme golf van emoties in mij op.

De tranen stroomden over mijn gezicht, tranen van opluchting, tranen van voltooiing – een weten dat dit leven, deze 3D-matrix en de manier waarop die ervaren werd, nooit meer zo ervaren zou worden. Ik kon alleen maar aan mijn dochters duidelijk maken dat het zo’n opluchting was om te weten dat wij geen pijn, geen lijden, geen boosheid meer hoefden te voelen, ALLEEN LIEFDE. Ik kon op dat moment niet uitleggen waar mijn tranen vandaan kwamen, maar ze kwamen niet voort uit enig gevoel of enige ervaring die ik in dit leven – in deze incarnatie – heb gevoeld. Het ging veel dieper dan dat.

Ik voelde me zo dankbaar voor al het werk dat er die dag verricht was, met name in het gebied van Atlantis. Het gaf me zulk een diep doorvoelde vreugde, die moeilijk in woorden te vatten is. Ik voelde een reiniging, een bevrijding. En toen zei James: ‘Atlantis is nu opnieuw verbonden met de Grote Centrale Zon … dit maakt de omvorming mogelijk van al de andere tijdlijnen … er straalt energie van Gaia zelf doorheen het portaal … Klaar! … we kunnen dit werk verbinden met de omvormende tijdlijn die Terra’s Tweelingvlam Maldek vernietigd heeft … zie dus voor u de asteroïden-gordel tussen Mars en Jupiter: dat was Maldek … we kunnen Terra gebruiken als een ankerpunt voor de energieën van de Grote Centrale Zon, die nu doorheen Atlantis komen … het zal de Oorlogen, de Galactische Oorlogen veranderen … laat ons de Vermogende Elohim van de Vrede inbrengen … een energiestoot via Dimo, het vestigen van Harmonie van het Netwerk via Christine en de machtige vrede van de Vermogende Elohim via James verzegelde de heling van het gebeuren met Atlantis. Alle wonden en lijden zijn geheeld en de bevrijding werd doorheen de kosmos gevoeld.

Het was na deze meditatie, toen Maldek vernoemd werd, dat de golf van emotie mij opnieuw overspoelde. Het voelde alsof mijn hart genezen was, alsof mijn verscheurde ziel weer één was en een enorme dankbaarheid overviel me. Ik voelde een heelheid, een eenheid, een voltooiing van mijn ziel.

Het huis voelde zo begrensd en ingeperkt, dat ik naar buiten moest om te gaan zitten, na te denken en zin te geven aan de gevoelens.

Ik vroeg mijn Hoger Zelf om het mij te helpen begrijpen. Terra en Maldek zijn weer samen. Maldek leeft, hij is terug, hij is samen met zijn geliefde, zijn Tweelingvlam. Ze zijn weer samen. Tezamen zullen zij Atlantis voortbrengen. Ik kan enkel beschrijven wat ik voel. Het is voor mij zo echt. Ja, ik stel mezelf in vraag … of ik echt wel begrijp dat het zo is, of ik dit niet verzin … maar terwijl ik dit schrijf, wéét ik dat het zo is. En het is zo mooi, zo emotioneel en zo bevredigend. Ik moest deze dag vastleggen.

Deze dag is de dag waarop Moeder Terra herenigd werd met haar Geliefde, haar Tweelingvlam. Deze dag is de dag, waarop de Gouden Tijd volledig in gang werd gezet, volledig in werking kwam. Deze dag is de dag van ‘geen weg meer terug’ … enkel nog volwaardig voorwaarts en opwaarts, voor iedereen.

Dag 2, 9 september 2014 en mijn hoofd tolt nog steeds van de nasleep en ik ben heel emotioneel ….”

Gabriella beschrijft haar ervaring:

“Ik zag het Robijn Kristal in brand staan. Ik zag een kleine kring met ons twaalf, wij ontvingen het Robijn vuur in ons hart. Achter en boven ons waren rijen en rijen met mensen, als in een auditorium en wij konden zien dat ieder van hen een schitterende vonk van het Robijn vuur ontving. We waren allemaal verbonden en ik zag miljarden mensen op de planeet het Robijn vuur ontvangen in hun hart. Het was een Robijn vuur in het hartchakra van al de mensen die nog niet ontwaakt waren. Ik wist toen, dat al de nog niet-ontwaakte mensen zouden gaan ontwaken en dat de veranderingen waar wij zo naar uitkijken, zich nu veel sneller zullen gaan ontvouwen. Het was zo intens, ik kon niet praten.”

en Christine schreef over haar diepe gevoelens van transformatie en dankbaarheid:

“Lieve Prema Swarupa, (Goddelijke Uiting van Gods Liefde)

Eleanora, dank je dat je op deze wijze onze belevenissen hebt beschreven – zo vol van liefde, zo nauwgezet en zo poëtisch. Ik zie en weet ook, dat de tijd van lijden en duisternis voorbij is voor iedereen. Nu moeten enkel nog de overtuigingen, patronen en gedachten worden opgeruimd – en wanneer we onze aandacht echt gaan richten op dat opruimen, dan kan het allemaal zo eenvoudig verdwijnen.

Ik heb me ook heel vaak afgevraagd of wat ik zag en voelde wel echt was en of ik het wel moest delen. Het bericht van Gabriella en Kathryn stelde zo duidelijk, dat schuwheid gebaseerd is op angst en dus tot het duister behoort. Dus liet ik het los … zomaar. Bovendien … in mijn hart weet ik het gewoon.

Ik ervaar op dit moment een enorme healing. Het gebeurt in alle opzichten, ook fysiek. Pijn heeft plaats gemaakt voor transformatie. Uitputting is vervangen door zachtheid. Op zondag heb ik telefonisch contact gezocht met Kathryn en Gabriella. Zij hielpen me te zien dat er binnen in mij nog steeds een oorlog gaande was, dat was een verstoring, een angst voor de duisternis – en die werd nog in stand gehouden door een aantal verwrongen gedachten en gedragingen. Die oorlog in mij wordt nu op dit moment volledig geheeld.

Toen Meg en Kathryn die zondag spraken, drongen hun woorden bij mij binnen als een overdracht van energie. Ik voelde me Eén met hen. Ik ervoer hun gesprek zoals ik de dolfijnen heb ervaren. Golven en ringen van uitstralingen van hoge kwaliteit kwamen van hen af en stroomden door mij/ons, waardoor onmiddellijke transformatie plaatsvond. De Deva van de dolfijnen is verheugd dat ik deze gelijkenis zag en moedigde mij aan om het met u allen te delen. De dolfijnen zijn zo blij, nu wij meer en meer vreugde en eenheid gaan begrijpen. Op dit ogenblik blijf ik voornamelijk uit de weg van de heling die in gang werd gezet. Het kost me geen moeite om het te laten gebeuren.

Onze reis samen en ons werk tezamen om Thoth te begroeten, de Robijn Vlam te ontvangen, de codes in te brengen; dat alles werd gedeeld door het Multiversum. Alle liefdevolle ogen zijn op ons gericht en alle liefdevolle harten zijn bij ons nu wij deze fase van tot bloei komen, betreden.

Dank je aan Meg en het Lemurische Regenboogkind, voor het openen van het Regenboogbaken (tezamen in Vero Beach). Wat ik zag, was dat dit prachtige kind de levende codes IS. Zij maakte met ons het portaal, als een extensie van wat zij is. Heel mooi. Het openen van het portaal werkt als een baken, dat zowel de energieën van de kosmos aantrekt en ze dan ook met een zelfde intensiteit aflevert over SHAN (ook ik ken onze Aarde bij deze oude naam). Toen het Regenboogbaken werd geactiveerd, hebben de Poortwachters doorheen het Multiversum maagdelijke energieën vrijgegeven, als bijdrage van hun rijken aan de Regenboogstroming. Nu de Aarde haar plek inneemt om het Hart van het Multiversum te worden, pulseert zij nu met het Hoge Licht van elke plek en dimensie.

Dank aan James, Dimo, Eleanora en ons allemaal, voor het tot stand brengen van de nieuwe configuratie van de energieën van dit baken, opdat zij vrijelijk kunnen stromen doorheen het Aarde-Netwerk. De codes die Marlène heeft ingebracht en die werden ontvangen en op hun plek gebracht door alle Rijken, werden tot hun volle vermogen geactiveerd toen deze nieuwe fase begon. De Heilige Geest, Moeder God, had hierover de leiding met zulk een liefde en gezag, dat ik mijzelf er soms aan moest herinneren dat ik verder moest werken en niet gewoon in aanbidding moest wegsmelten.

In de retraite heeft Kathryn me geholpen om bij het moment te komen, waarop ik de vernietiging van Maldek bijwoonde – dat is nu geheeld en het zal pure glorie zijn om de volledige restauratie bij te wonen.

Onze Familie aan de andere kant van de – nu heel dunne – sluier wil dat ik één van de meest opwindende dingen verklaar, dat doorheen dit alles gebeurde. Wij begonnen ons uit te breiden en te werken als een nog groter Groepsbewustzijn. In het begin, tijdens het Robijn Vlam-deel van de reis, was iedereen veel soepeler in het aanbieden van hun bijdrage en uitstraling, dan ooit voorheen. Iedereen deed zijn eigen bijdrage met meer gemak en helderheid. Dit zorgde voor zulk een Licht van Eenheid. Toen kwamen de Bende van Liefde (het administrator-team van de HFATG Facebook pagina), onze Facebook-volgers die op het laatste moment nog werden uitgenodigd om deel te nemen aan onze meditatie, de Florida-familie en Prema Swarupa allemaal tezamen en werkte fantastisch en vlotjes – als Eén. Het nieuwe Licht van het Groepsbewustzijn verspreidt zich! Dit zorgt voor veel feestjes en ja, ook dansen op de schepen in de Hemelen!

Ik ben zo gelukkig en dankbaar om Eén te zijn met u.

Christine”

De Hemelse Schare:

Intussen brachten wij op dinsdag, de dag na de Robijn Kristal-bijeenkomst – terwijl de anderen het aansluitende werk deden zoals u hierboven beschreven ziet – Kathryn op het idee om weer de Stone Mountain op te gaan en contact met ons te maken, wanneer zij en Gabriella de top hadden bereikt. Eenmaal daar gaven wij hen de beelden van de verbindingen die zij moesten maken, om het werk verder te zetten van het meedragen van de Robijn Kristal-energie en die te verbinden met Stone Mountain. Zij voelden nog steeds de energie van het grote kristal, dat elk van hun cellen gevuld had met haar stralende, pulserende energie van Liefde. Zij kregen een beeld getoond van een klein rood hart, dat klopt in elke cel van hun lichaam en zij droegen dat onuitwisbare gevoel bij zich, toen ze deze namiddag op de kristallen richels, hoog boven de vallei zaten.

Het samenbrengen van de energie van het Robijn Kristal met de Stone Mountain, bracht voor Kathryn een caleidoscoop aan beelden. Wij vragen haar, om nu in haar eigen woorden te beschrijven wat zij zag en voelde.

Kathryn:

“Ik zag zulk een panorama van de oude en huidige energieën van de wereld, dat het moeilijk is om alles te beschrijven, maar ik zal mijn best doen. Eerst voelde ik hoe de gevoelens van Liefde van het Robijn Kristal – die ik in mijn eigen cellen meedroeg – samenvloeide met die van de steen waarop ik zat. Ik voelde mijn diepe verbinding en liefde voor de berg, wiens energie mij al 30 jaren voedt. Toen zag ik een soort van energie-uitbarsting, toen de twee machtige krachten samenkwamen. De beelden in mijn gedachten volgden zich snel op: de Revolutie, uitgevochten door dappere pioniers, die naar de vallei onder mij kwamen op zoek naar vrijheid; de inheemse Amerikaanse bevolking, wiens zielenenergie nog daar is, opgenomen in de rotsen en de grond om mij heen en de passie voor vrijheid die ze allemaal deelden.

Ik wist toen, dat het liefdevolle vuur van het Robijn Kristal het vuur was dat de passie voor rechtvaardigheid en vrijheid aanwakkert en dat de etherische retraite van Prema Swarupa het stralende heiligdom zou zijn, waarin vrede, vrijheid en rechtvaardigheid zouden worden onderhouden voor de bewoners van de hele wereld.

Ik zag de groene heuvels van Ierland en ik dacht aan de oude geschiedenis daar, de diepgaande verbinding met het hedendaagse Eiland van Smaragd met het elementale rijk, de diepe spiritualiteit van het volk en hun strijd om vrij te komen van de wurggreep van het Britse Rijk en de Katholieke Kerk. Ik zag de planeet in vogelvlucht, met energielijnen die zich krommen over het Verenigd Koninkrijk, doorheen Frankrijk (wiens strijd tegen de Engelsen gesymboliseerd werd door Jeanne d’Arc), dan afbuigen naar de westkust van Afrika en weer terugkeren over de Atlantische Oceaan naar Bimini, slechts 90 km buiten de kust van Florida. Ik zag de route van de slavenhandel en de bezetting van de eilanden door de Spanjaarden en de Britten, waardoor de onderdrukking van het Katholicisme en de Britse overheersing samenkwamen en alles kwam tezamen in een beeld van honderden jaren van strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid, tegenover een overweldigende militaire macht.

Er kwamen telkens weer tranen bij de bewustwording en de beelden van mensen, dappere onderzoekers en revolutionairen, die soms zelfs de onderdrukkers werden, onder de waaier van ideeën over politieke- of religieuze superioriteit; de inheemse volkeren die werden verplaatst, tot slaaf gemaakt of gedood, beroofd van hun geschiedenis, hun families en hun bron van inkomsten, om voer te worden voor de machine die ‘kolonisatie’ heette. Tegelijkertijd voelde ik het vuur in mijn eigen ziel, sterker dan ooit, om de energie van mijn eigen hart te laten versmelten met de Liefde van onze Grote Schepper, om ons te helpen rechtop te staan en de pijn van het verleden te overstijgen.

Ik wist dat er een krachtige verbinding was gelegd. De kristallen waren verenigd; hun kracht neemt toe met elke nieuwe activatie. Ik zag dat het nu onze beurt is, wij worden nu geactiveerd en samengebracht in ons gemeenschappelijke doel om uit te stijgen boven de duisternis, om ons te wenden tot het schitterende Licht dat ons werd gegeven om ons te leiden.

Wij zijn in beweging; wij dragen de boodschap van Liefde om alle oorlogen te beëindigen, om onszelf en onze geliefde planeet te herbouwen. Wij ruimen al de duistere energieën op, die ons omlaag hebben getrokken – en wij vervangen ze door Vuur. Het is de passie die wij voelen voor elkaar, de liefde die wij kunnen voelen voor mensen die we nog nooit ontmoet hebben en voor al de naamloze dieren en bomen die met ons leven op onze prachtige Terra. Lieve vrienden, wij ascenderen. Het Leven zal nooit meer zijn wat het was.”

De Hemelse Schare

Wij hebben u een kleine blik laten werpen op de gevoelens en handelingen van een kleine groep van onze Lichtwerkers, die zijn samengekomen om een groepsbewustzijn te scheppen dat steeds groter wordt, om u allemaal te omringen. U moet alleen maar uw hart openen, het Licht voelen dat wij u sturen als uw broeders en zusters, uw gidsen en mentoren – en onze Liefde aanvaarden. Wij juichen uw aandrang toe om gul en goed te zijn, nu u nog hoger komt op uw pad. Wij houden meer van u dan wij kunnen zeggen. Wij zijn de Hemelse Schare.

Genoteerd en bijeengebracht door Kathryn E. May, 10 september 2014, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.