HEMELSE SCHARE: Samen Doorbreken

HEMELSE SCHARE: Samen Doorbreken
10 oktober 2014

10 oktober 2014

Hemelse Schare:

Geliefden, wij wilden u vandaag een kort bericht sturen, aangezien ons channel Kathryn op reis was en gisteren niet met ons kon werken. Wij willen dat u weet dat er over de hele wereld een enorme werveling van activiteit is, aangaande de Wereldwijde Valuta-Herstart, die een enorme verandering zal brengen voor iedereen.

Het is een lange en moeilijke weg geweest voor onze vertegenwoordigers op de grond, maar ‘de zachte dwang van God’ – zoals wij het lachend noemen – heeft echt gewerkt en één na één hebben de landen zich gevoegd. Zelfs de oude Cabal-leiders voelen zich voor het eerst in de recente geschiedenis volledig in de minderheid. Zij zijn niet in staat gebleken om hun programma’s door te voeren en anderen te dwingen om naar hun pijpen te dansen.

U heeft onlangs – in de voorbije weken – een enorme verschuiving gezien, van het Westen naar het Oosten. Wij willen u verzekeren dat dit niet het einde betekent van de welvaart in de Westerse wereld. In tegendeel zelfs. De Chinese Drakenfamilie – de grote Lichtwerkers die hun deel van het St. Germain-Fonds bewaakt hebben tot dit historische ogenblik – hebben de bedoeling om te helpen bij het scheppen van een menswaardige en welvarende wereld voor iedereen en zij zijn zorgvuldig te werk gegaan, met grote aandacht voor alle betrokkenen.

Wat een triomf is het, om te zien hoe alle stukjes op hun plaats vallen. Hoezeer wensen wij dat u kon zien wat wij zien! De Lichtwerkers op de grond, die zovele jaren in het geheim en in stilte gewerkt hebben, zullen spoedig naar voren kunnen komen om hun zegeningen en dank te ontvangen – en zij zullen dan eindelijk kunnen deelnemen aan de feestelijkheden. Wij zijn oneindig dankbaar voor hun toewijding en hun lange dienst. U zult verbaasd staan wanneer u verneemt wat zij hebben kunnen bereiken, ondanks de controle van de Cabal over bijna elke instelling op de planeet.

Het heeft nu het punt bereikt, vanwaar geen terugkeer meer mogelijk is. De Nieuwe Gouden Tijd die wij dit jaar hebben afgekondigd komt tot volle bloei en wanneer het doek opengaat voor het eerste deel, dan zult u uw ogen niet geloven! Zulk een toewijding, zulk een vindingrijkheid en Liefde zijn er gestoken in het scheppen van deze opvoering, waar iedereen van kan genieten! Iedere ziel heeft een rol gespeeld. Sommigen hebben een leven lang achter de schermen gewerkt om de uitkomst vorm te geven, die u zult zien uitbarsten op het wereldtoneel, op magische wijze – vanuit het niets.

O, hoe kijken wij uit naar uw verbazing en bewondering, wanneer u de waarheid verneemt over hoe enorm dit Grootse Plan eigenlijk is en hoeveel duizenden een belangrijke rol hebben gespeeld in het succes ervan. Ja, natuurlijk klinken wij een beetje mysterieus en vaag, maar dat is nog een paar dagen nodig, zodat de eerste golf van zegeningen kan worden uitgewerkt.

Wij hebben nu maandenlang dagelijks met u gewerkt, om u te helpen u voor te bereiden op dit moment. Sommigen van u hebben hun hart en hun brein opengesteld om de Liefde en de informatie in te drinken, die wij u gestuurd hebben om u te bevrijden. De meesten van u hebben er iets van opgenomen en dat af en toe gebruikt. Een handvol hebben het meteen afgewezen onder druk van de zwartkijkers, familie-‘sceptici’ en het gewicht van culturele blindheid. Het probleem met die handvol is, dat zij trachten om ieder van u met hen mee te krijgen, maar u heeft standgehouden. U heeft geweigerd om ontmoedigd te worden in het volgen van de energie van Liefde en Licht, die u steeds hoger verheft – weg van angst en twijfel en naar een nieuwe manier van leven.

Wij applaudisseren voor u, omdat u de druk heeft weerstaan en de zwartkijkers heeft genegeerd, die liever zagen dat u thuisbleef en ontelbare pillen zou nemen terwijl u zich oud en versleten voelt. Sta op, Geliefden! Strek uw benen, ontdoe u van de oude windstiltes van het wachten tot het leven beter wordt. Ga nu aan het werk met waar u aan bouwt, om de wereld tot het Paradijs te maken dat u sinds uw kindertijd altijd ergens in uw gedachten heeft gehad. Verzamel uw team. Wees een daadkrachtige coach en organisator. Help anderen om hun eigen aandeel te zien in het goede werk dat u samen zult doen.

U ontdekt nu allemaal uw speciale talenten. Ieder van u heeft die, weet u. Misschien bent u iemand die ‘dingen gedaan krijgt’ en houdt u ervan om dingen te regelen en de basis te leggen voor anderen. Misschien houdt u ervan om de details uit te werken en het werk te voltooien wanneer anderen worden afgeleid door grootse plannen. Ziet u, u bent allemaal nodig en geen enkel project zal het werk zijn van één persoon – of de visie van één persoon. U bent al begonnen aan de nieuwe era – de verschuiving van yang naar yin, van individuele supersterren naar een groepsbewustzijn en u voelt de kracht van het gedeelde auteurschap, gedeelde eigendom en gedeelde harten.

U betreedt nu een fase waarin elke strijd om levensbehoeften en zelfs om roem en rijkdom zullen wegsmelten in de verte – om nooit meer terug te komen. De nieuwe ondernemers zullen teamspelers zijn en de leiders van uw nieuwe tijd zullen verbonden zijn met hun hart – anders zullen zij geen toestemming krijgen om te leiden. Valsheid en pompeuze bedreigingen en beloften zullen simpelweg worden ontmaskerd als de ego-manipulaties die ze werkelijk zijn, en u zult niet langer moeten kijken naar de gemene teksten in aanvallende advertenties, door wanhopige politieke partijen. Een nieuwe era van echt staatsmanschap zal beginnen en daarin zullen geld en politiek volledig losstaan van elkaar.

Ja, u heeft veel om naar uit te kijken, de lijst zou oneindig lang zijn. Wij hopen dat u een voorproefje krijgt van wat u nu redelijkerwijze kunt verwachten te bereiken, wanneer u begint met het verbeteren van de dingen om u heen. U zult verbaasd staan over hoe de deuren zich zullen openen – daar waar ondoordringbare obstakels u ooit de weg versperden. Het werkt, Geliefden, het werkt echt.

Wij zullen terugkeren om u op de hoogte te houden, om u nieuwe details te geven wanneer u die nodig heeft. Wij zullen Kathryn vragen om nog heel regelmatig door te gaan met deze berichten, hoewel misschien niet meer dagelijks zoals in de voorbije maanden. Wij willen haar vragen om een paar andere taken op zich te nemen, om haar vaardigheden om te channelen te gebruiken om nieuwe programma’s over te brengen, informatie te delen met anderen op de grond, om hun werk sneller tot bloei te laten komen en ander basiswerk om te helpen het nieuwe op gang te brengen. U zult ook behoren tot de familie van Lichtwerkers, die zullen helpen bij het opstarten van elk nieuw begin.

Wij wensen u een aangename en rustgevende dag en -avond, om uw energieën te herstellen en uw hart te verheffen voor het volgende grote avontuur tezamen.

Wij zijn de Hemelse Schare, uw Meesters en Gidsen die bij u zijn, bij elke stap op de weg. Wij blijven u onze eindeloze Liefde sturen, voor eeuwig. Namaste, iedereen!

Genoteerd door Kathryn E. May, 10 oktober 2014, 11 pm, New York
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.