BLOSSOM GOODCHILD
1 november 2014

BG: Hier zijn we dan weer! Een paar vragen over het ‘Bordspel’, als ik mag? Dit zijn gangbare vragen van lezers … wel eigenlijk … als ik eerlijk ben … twee!
FVL: Goede zin en plezier ook voor jou, Blossom. Wij zijn klaar om te beginnen.

BG: Dank u. Dus … wat gebeurt er wanneer we het einde van het bordspel bereiken? Gaat onze energie dan weer op in de Eenheid?
FVL: Dit is … zoals de meeste dat zijn … een vraag die iemand beter zou afbreken alvorens eraan te beginnen … omdat het een hele complexe is. Toch zullen wij ons best doen om deze vraagstellers tevreden te stellen.

BG: Dank u.
FVL: Het Spel waarbij u betrokken bent ‘behoort’ tot dat van de Aardse dichtheid. Wanneer u zich niet in die dichtheid bevindt VOELT het ‘leven’ heel anders. U bent dan … zullen we zeggen … bevrijd van de ketenen die u aan het bord binden.

BG: We zijn dus alleen in Het Spel zolang we op Aarde ‘leven’?
FVL: Ja.

BG: Wanneer we overgaan … wat ’ter wereld’ zorgt er dan voor dat wij terug willen komen?
FVL: De keuze van de vrije wil, die u nergens op een dergelijke manier kunt ervaren. De Aarde is de MEESTER-SCHOOL voor de individuele groei van een ziel. Dit is waarom velen er zo op gebrand zijn om deel te nemen aan Het Spel. Toch zorgt het ‘geheugenverlies’ bij terugkeer naar de Aarde … steeds weer … ervoor, dat Het Spel veel moeilijker lijkt dan het feitelijk is.

BG: Licht eens toe … als u wilt?
FVL: Het ‘op uzelf aangewezen zijn’ op/binnen uw dichtheid … biedt zo een groeikans voor de ziel. Als een individueel aspect van het Hogere deel van uzelf.

BG: Is het Hogere deel van mijzelf … het Hogere deel van MIJ? Of is het het Hogere deel van ons allemaal … de Eenheid?
FVL: Dan zouden wij moeten zeggen ‘beiden’. Omdat dit de opstapjes zijn naar het HOOGSTE VAN ALLES … en een deel van die opstapjes is een Hoger deel van het individuele zelf.

BG: Dus, wanneer wij van hier vertrekken … horen we er dan vanzelf bij en worden we deel van de Eenheid?
FVL: Dat zou afhangen van het niveau van Liefde dat de ziel bereikt heeft. Iemand met een heel Hoog niveau zou inderdaad WETEN hoe daar binnen te komen … toch zou het ook afhangen van de vorm waarin u ascendeert. Verschillende keuzes leiden tot verschillende wegen om de ziel te dienen. Sommigen verlangen een wat ruigere weg ter wille van hun groei. Hoewel zij geen herinnering hebben aan het ‘hoe en waarom’ daarvan, wanneer zij die lessen aangeboden krijgen.

BG: Dus, als personen … is het gewoon zo, dat wij ernaar verlangen om het EEN te verbeteren door al die dingen te leren ter verbetering van onszelf? Is het zo dat door de Hoogste trilling van ons persoonlijke zelf te worden … wij wanneer we weer opgaan in Het Geheel, Het Geheel beter hebben gemaakt? O flut! Daar gaan we weer!
FVL: HET EEN is VOLLEDIG LIEFDE.
U … BENT VOLLEDIG LIEFDE.
U bent geschapen als personen om ALS LIEFDE/ALS GOD … alles te kunnen ervaren wat u kunt zijn. Wit of zwart, licht of donker … gelukkig of verdrietig, enz. Zoals u weet … u kunt niet WETEN wat het éne is als er niet een tegengestelde was om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.

BG: Dus als alles … Het EEN … al VOLLEDIG LIEFDE is … hoe kunnen wij als personen het dan verbeteren?
FVL: Alles heeft ruimte om uit te breiden.
HET IS ALLEMAAL EINDELOOS.
NIETS KAN STILSTAAN.
ALLES IS ENERGIE.
ENERGIE KAN NIET STILSTAAN.
HET IS ALTIJD IN BEWEGING.

BG: Voorwaarts?
FVL: Er is geen voorwaarts … Er is enkel beweging.

BG: Oké, ik zal mijn best doen om te volgen. Dus … wanneer we overgaan, zo zegt u, dan zijn we niet langer in Het Spel. Wanneer we reïncarneren … moeten we dan weer bij ‘start’ beginnen?
FVL: Nee. Afhankelijk van de positie van uw ziel en … afhankelijk van het doel van uw ziel, zouden zij de volgende keer op het bord worden opgesteld op een kruising, die het meeste voordeel biedt om mee verder te gaan.

BG: Verlaten wij het spel voordat het voltooid is?
FVL: O ja, heel, heel vaak.

BG: U zegt dus dat we weer teruggesmeten worden op de plek waar we zijn weggegaan?
FVL: Voor sommigen. Het hangt af van wat zij nodig hebben. Wij willen u hier graag helpen bij iets … u overweegt namelijk dit spel alsof er afspraken zouden zijn. Herinnert u zich dat wij gezegd hebben … ‘Er zijn geen aanwijzingen?’
U ontwerpt Het Spel terwijl u speelt … met alle bochten en kronkels. Naarmate u nieuwe gedachten ervaart … breidt Het Spel zich uit.
U bent IN Het Spel …
Maar u behoort ook TOT Het Spel …
U BENT HET SPEL.
Worden in uw wereld ‘spelletjes’ niet gespeeld door kinderen, voor hun plezier?
Deze vragen en gedachten die velen van u hebben, brengen het ‘wat is’ terug tot ‘wat is niet’.
HERPAK U.
U koos ervoor om hier te zijn … om VAN LIEFDE TE ZIJN … Om te zien hoeveel plezier u kunt hebben. U KOOS ERVOOR om plezier te hebben … of … U KOOS ERVOOR om ellendig te zijn.

BG: Ongeacht de omstandigheden?
FVL: Ja. Als een toeschouwer … zou u kunnen zeggen … ‘nu dan, als ik kies voor deze zet en dan voor die andere … dan zal het me op die plek brengen. Maar als ik in plaats daarvan iets anders kies … dan zal het me tot daar brengen.’ Een strategie is juist, wanneer u ervoor KIEST om de beste te zijn in uw spel.

BG: Maar, het zijn de GEVOELENS die erbij betrokken zijn, die het tot meer dan gewoon maar een spel maken. Ik weet dat u zegt dat we ons moeten losmaken … maar de GEVOELENS zijn het belangrijkste in ons dagelijkse leven.
FVL: Uiteraard. Hoe dankbaar bent u dat u deze GEVOELENS heeft … wanneer u er niet diep in wordt meegesleurd. Wanneer u niet van de Aarde bent … dan kunt u begrijpen waarom die GEVOELENS nodig zijn. Zij zijn één van de meest nuttige aanwinsten bij het voortbewegen op het bord. Zij zijn uw baken van Licht. Zonder deze GEVOELENS … zou u niet weten of u vooruit of achteruit ging. Uw GEVOELENS zijn uw meest waardevolle bezit. Toch zouden zelfs uw zwaarste GEVOELENS misschien wat Lichter gedragen kunnen worden. Om te begrijpen dat u zich in een illusie bevindt … is niet zo gemakkelijk.

BG: U meent het! Met name wanneer je er midden in zit! U kunt de dingen anders zien … omdat u er niet in zit.
FLV: En daarom hebben wij ervoor gekozen om u te komen helpen om de dingen vanuit ons standpunt te bekijken. Om u te helpen het ‘niet zo zwaar te nemen’ … door u ‘herkenningspunten’ te tonen. Wanneer u WEET hoe u Het Spel moet spelen … wanneer u het grotere plaatje en de achterliggende reden ziet … hoeveel sneller zult u zich dan over het bord kunnen bewegen.

BG: Maar toch, hoe kunnen wij weten hoe we moeten spelen … als WIJ het bedenken terwijl we bezig zijn?
FVL: Omdat dat is HOE u het speelt.

BG: Oké … wat IS dan dat grotere plaatje EN natuurlijk ook de achterliggende reden?
FVL: Het grotere plaatje is het ALGEMENE OVERZICHT van ALLES. Het grotere plaatje is de onmetelijkheid van ALLES dat is; het is een steeds veranderend tapijt van Waarheden.

BG: Wow! Hier moet ik u even afremmen … omdat ik weet dat u zou willen dat ik een boek schreef dat precies zo heet … ‘Tapijt van Waarheden’. Ik ben er nog niet aan begonnen … omdat ik geen idee heb waar het over gaat! Misschien gaat het over het grotere plaatje! Interessant dat u precies die woorden gebruikt … sorry voor de onderbreking. Ga alstublieft verder … De achterliggende reden?
FVL: Zodat de LIEFDE zichzelf kan ontdekken … MET/IN … ALS/IN ALLES.
ALLES WAT U DOET … ELKE ZET DIE U DOET … DOET U VOOR DE LIEFDE.

BG: Dat klinkt als een refrein voor een liedje!
FVL: U neemt uw beslissingen … u VOELT uw GEVOELENS … u speelt uw rol op dit podium … IN NAAM VAN DE LIEFDE.

BG: Dat heeft een snaar geraakt … ‘ALLES WAT U DOET … DOET U VOOR DE LIEFDE’ … Dat ‘VOOR’ interesseert me.
FVL: Dus, in zekere zin … Alles wat u doet … dat doet u … VOOR UZELF … Omdat U LIEFDE BENT.
Maar op diezelfde manier … OP PRECIES DEZELFDE MANIER … doet u het … VOOR IEDEREEN … ALLES … WANT IEDEREEN IS LIEFDE.

BG: Hier ontbreekt iets … ik kan voelen dat er hier iets ontbreekt … heeft te maken met ‘doe het VOOR de LIEFDE’.
FVL: Als u het niet doet VOOR DE LIEFDE … dan ontbreekt er inderdaad iets. Wat u heeft opgemerkt … is dat wij niet gezegd hebben … (omdat woorden ‘dit niet bereiken’) … is dat u alles wat u DOET/BENT, DOET of BENT … ‘TER WILLE’ … van de LIEFDE.

BG: In mijn hart begrijp ik dit … maar u heeft gelijk. Wij kunnen dit niet in woorden vatten. Voor mij is het een soort van VOELEN dat IK HIER BEN en ALLES DOEN WAT IK DOE … VOOR … O!! … Hoe frustrerend! Het is VOOR DE LIEFDE … Toch zou ik misschien moeten zeggen ‘namens’ de LIEFDE. Dat klopt ook niet. IK BEN MIJ, IK SPEEL DIT SPEL ZO GOED IK KAN … OMDAT IK DE LIEFDE ZO LIEFHEB … en ik wil het doen VOOR … HAAR/HEM/HEN/HET/ALLES/IEDEREEN!
FVL: Wij WETEN wat u bedoelt.

BG: Niet zeker of anderen het ook snappen.
FVL: Toch zullen zij dat … velen in elk geval. Want het betekent zoveel in GEVOEL … voorbij de woorden.
Precies nu … in dit leven … heeft Ieder van U ervoor gekozen om hier te zijn, speciaal om die reden …
OM UW ROL TE SPELEN … IN LIEFDE.
OM DIENSTBAAR TE ZIJN … AAN DE LIEFDE.
OMDAT U DAT WILT.
OMDAT U DE LIEFDE ZO LIEF HEEFT.
Hetgeen ook betekent … U HEEFT ‘U’ ZO LIEF … en wanneer u uzelf ondermijnt of uzelf onwaardig VOELT … DAN BENT U NIET DIENSTBAAR AAN DE LIEFDE …
EN KIEST U ERVOOR OM IN DIT SPEL TE ZIJN OM DIENSTBAAR TE KUNNEN ZIJN.
OM TE ‘SNAPPEN’ WAAR U STAAT.
Wanneer u ‘snapt’ waar u staat … dan is Het Spel zo leuk … het wordt het ‘kinderspel’.
WEES LIEFDE … TER WILLE VAN DE LIEFDE.
Terwijl het uiteraard … er niet toe doet!

BG: Nou! En we gingen net zo lekker stroomafwaarts.
FVL: Wanneer u niet behoort tot deze dodelijke Aardse kronkel … wanneer u alle verwachtingen over uzelf overtroffen heeft … door Het Spel te voltooien … dan zult u ‘het Snappen’.

BG: Ik had een heel aantal vragen om te stellen … maar zoals altijd … zijn we afgeweken. Zo gaat dat nu eenmaal. Heb genoten van elke minuut … Ik bedank u… Ik bedank mij … ik bedank DE LIEFDE.
FVL: WIJ BEDANKEN ALLES DAT IS … VOOR ALLES WAT HET IS.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

* The Federation Of Light speak of LOVE. De Federatie van Licht spreekt over LIEFDE (Engels) https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen